timing

listen to the pronunciation of timing
Englisch - Türkisch
zamanlama yaparak
en uygun zamanda yapma
rastlatma
(Biyokimya) süreleme
hızını ölçme
{f} zamanla

Zamanlama çok önemli olacak. - The timing will be crucial.

Zamanlamanız mükemmel. - Your timing's perfect.

zamanlama

Zamanlama çok önemli olacak. - The timing will be crucial.

Zamanlama her şeydir. - Timing is everything.

{i} hızını
{i} saat tutma
{i} zamanlama, (bir şeyi) en uygun zamanda yapma
ayarlama
{i} süre tutma
saat tut/ayarla
{f} zamanla: prep.zamanlayarak
timing gears motorun içinde valf ayarını temin eden iki dişli
{i} zamanını ölçme
(Askeri) SÜRE ZAMAN; ZAMANLAMA
(İnşaat) zaman ayarı
{i} zamanında davranma
{i} (motorda) avans ayarı
{i} zamanlam

Zamanlama her şeydir. - Timing is everything.

Zamanlamanız mükemmel. - Your timing's perfect.

avans ayarı
time
defa

İlk defa mı tadına bakıyorsun? - Is this the first time you have tasted it?

Savaş alanında defalarca kefeni yırttı. - He cheated death many times on the battlefield.

time
vakit

Dün akşam iyi bir vakit geçirdim. - I had a good time last evening.

O, yarın bu vakitte Londra'da olacak. - He will be in London at this time tomorrow.

time
kere

O, bir kerede üç basamak atladı. - He jumped up the steps three at a time.

Dört kere beş 20'dir. - Four times five is 20.

time
zaman

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

Zamanın ölçüsü nedir? - What are the measures of time?

time
süre

Oda uzun süredir boş. - The room has been empty for a long time.

Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım. - If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.

timing belt
(Tekstil) zamanlama kayışı
timing diagram
zamanlama çizeneği
timing gear
zamanlama dişlisi
timing error
zamanlama hatası
timing analyzer
zamanlama çözümleyicisi
timing belt
(Mühendislik) Triger kayısı
timing chain
tevzi zinciri, dağıtım zinciri
timing master
zamanlama mastırı
timing matrix
zamanlama matris
timing of
zamanlama
timing adjustment
(Otomotiv) ateşleme ayan
timing belt cover
(Otomotiv) triger kayışı
timing belt pulley
(Otomotiv) triger kayış kasnağı
timing chain
zamanlama zinciri
timing chain
(Otomotiv) zaman zinciri
timing chain
(Otomotiv) dağıtım zinciri
timing chain
(Otomotiv) tevzi zinciri
timing consideration
zaman yer alma hesabı
timing consideration
(Askeri) ZAMAN YERALMA HESABI: Füze atış üssü hassasiyetinin etüdünde, füze veya aksamının, koruyucu örtüsü dışında kaldığı için düşman tesirlerine karşı hassas bulunduğu fasılayı belirtmek üzere kullanılan bir terim
timing cue
(Pisikoloji, Ruhbilim) zamanlama ipucu
timing diagram
zamanlama cizenegi
timing gear case
(Otomotiv) tevzi dişlisi karteri
timing gear case
eksantrik dişli kapağı
timing gear casing
tevzi dişlisi muhafazası
timing gear cover
eksantrik dişli kapağı
timing gear cover
tevzi dişlisi kapağı
timing gear housing
tevzii kapağı boşluğundan
timing gear kit
tevzi dişlisi kiti
timing gear plate
tevzi dişlisi plakası
timing gears
(Otomotiv) zaman dişlileri
timing information
zamanlama bilgisi
timing lamp
avans lambası
timing light
(Otomotiv) avans tabancası
timing mark
(Otomotiv) zamanlama işareti
timing mark
(Otomotiv) avans işareti
timing marks
(Otomotiv) zaman işaretleri
timing mechanism
zamanlama mekanizması
timing pin
(Otomotiv) zamanlama pimi
timing plate
(Otomotiv) zamanlama pleyti
timing plate spring
(Otomotiv) zamanlama yayı
timing pulley
(Tekstil) zamanlama kasnağı
timing pulse
zaman ayar vurumu
timing rate
zamanlama oranı
timing recovery
zaman dayanagi kazanimi
timing recovery
zaman dayanağı kazanımı
timing retarded
(Otomotiv) ateşleme zamanı rötarı
timing shaft
kam dişlisi
timing shaft
kamalı mil dişlisi
timing switch
ayarlama şalteri
timing system
(İnşaat) zaman ayar düzeni
timing valve
(Otomotiv) zamanlama valfi
time
zamanı göre ayarlamak
time
zamanını/hızını kaydetmek
time
{i} aralık
time
ayarlamak
time
{i} tempo
clock timing
(Bilgisayar) saatle zamanlama
clock timing
(Bilgisayar,Teknik) saat güdümünde zamanlama
ignition timing
(Otomotiv) öndeleme değişimi
ignition timing
(Otomotiv) ateşleme zamanlaması
investment timing
(Ticaret) yatırımda zamanlama
time
vakitli
time
devran
time
çarpı

Dört çarpı beş yirmidir. - Four times five is twenty.

Onu gördüğüm her an kalbim hızlı çarpıyor. - My heart beats fast each time I see her.

time
ahit
time
gün

Bu ilaçlardan günde üç kez alınmalı. - These medicines should be taken three times a day.

O otobüs günde kaç kez çalışır? - How many times a day does that bus run?

time
sefer

Her zaman bir sonraki sefer vardır. - There's always a next time.

Onlar her iki seferde de başarısız oldu. - They failed both times.

time
-in zamanını ölçmek
time
süresini ölçmek
time
yol

Tren yola çıkmadan önce biraz zaman var. - There is a little time before the train departs.

Biz ne zaman yola çıkarız? - What time do we leave?

time
posta

Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım. - If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.

Postacı ne zaman gelir? - What time does the mailman come?

time
nihayet

Tom nihayet öğle yemeği sırasında buraya geldi. - Tom finally got here around lunch time.

Nihayet bu üç hafta içinde aldığım postayı yanıtlamak için zamanım var. - Finally I have time to reply to the mail I received these three weeks.

time
(Kanun) mehil
time
senkronize etmek
time
dem

Sanırım hoşça kal dememin zamanıdır. - I think it's time for me to say goodbye.

O zaman Japonya'da hiç demir yolu yoktu. - There were no railroads at that time in Japan.

time
hızını ölçmek
time
(Kanun) önel
time
usul
centrifugal timing mechanism
santrifüj  avans tertibatı
ignition timing
ateşleme ayarı
ignition timing
avans değişimi
ignition timing shaft
ateşleme ayar mili
injection timing device
püskürtme zamanlama aygıtı
injection timing hub
püskürtme zamanlama göbeği
injection timing sleeve
püskürtme zamanlama bileziği
spark timing
ateşleme ayarı
time
zamanı -e göre ayarlamak
time
devir

Devir kötü. Güçlü olmaya çalış! - Times are tough. Try to be strong!

time
çağ

Uzun süredir ondan ilk kez bir çağrı aldım. - I had a call from her for the first time in a long time.

Diaoyu adaları çok eski çağlardan beri Çin toprağı olmuştur. - The Diaoyu Islands have been Chinese territory since ancient times.

time
müddet

Bir müddet yürüyerek göle geldik. - Having walked for some time, we came to the lake.

time
an
time
zamanlamak
That player´s got a good sense of timing
O oyuncu iyi zamanlama yapıyor
Timing belt
trigel kayısı
centrifugal timing mechanism
santrifüj avans tertibatı
lap timing
Tur zamanı, tur zamanlaması
matter of timing
zamanlama meselesi
memory timing
bellek zamanlama
time
sefere

Gelecek sefere iyi şanslar. - Better luck next time.

Bir dahaki sefere saat onda, 1 Haziran'da, gelecek sene buluşacağız. - We'll meet next time at ten o'clock, June the first, next year.

time
seferde
timings
zamanlamaları
two-timing
İki zamanlama
valve timing
supap ayarı
Entry of Doffer Timing Window
(Tekstil) Takım Değiştiricinin Zamanlanmasının Girişi" ekranı
Ring Spinning Machine Timing Window
(Tekstil) Ring İplik Makinesini Zamanlama ekranı
actual ignition timing
(Otomotiv) gerçek ateşleme zamanı
advance timing
avans zamanlaması
advanced ignition timing
(Otomotiv) yüksek avans
advanced timing
(İnşaat) yüksek avans
attack timing
(Askeri) taarruz zamanlaması
attack timing
(Askeri) TAARRUZ ZAMANLAMASI: Patlama ve paralanmaların olduğu veya silahların amaçlanan hedeflere ulaştığı tahmini veya gerçek zaman
clock timing
saat gudumunde zamanlama
deceleration timing
(Otomotiv) yavaşlama zamanlaması
fuel injection timing
(İnşaat) avans
ideal ignition timing
(Otomotiv) ideal avans eğrisi
ignition timing
(İnşaat) ateşleme zaman ayarı
injection pump timing
(Otomotiv) enjeksiyon pompa zamanlaması
injection timing
(Otomotiv) enjeksiyon zamanlaması
injection timing
pompa sente ayarı
injection timing
püskürtme zamanlaması
injection timing device
(Otomotiv) enjeksiyon avans tertibatı
injection timing hub
(Otomotiv) püskürtme ayar göbeği
injection timing sleeve
(Otomotiv) püskürtme ayar bileziği
local timing generator
(Askeri) yerel zamanlama üreteci
master timing generator
(Askeri) ana zamanlama üreteci
pixel timing
(Telekom) benek zamanlaması
positioning, velocity, and timing
(Askeri) mevki, hız ve zamanlama
project timing
proje zamanlama
reflex timing
(Tıp) refleksogram
round trip timing
(Askeri) gidiş-dönüş zamanlaması
sequencing and timing
sekans ve zamanlama
time
{f} saat tutmak
time
{f} zamanlama yapmak
time
{i} uygun zaman

O hisse senedini almak için en uygun zamanın ne zaman olduğunu bulmamız gerekiyor. - We have to figure out when the best time to buy that stock is.

Araştırmanın sonuçları uygun zamanda açıklanacak. - The results of the survey will be announced at the appropriate time.

time
doğum zamanı
time
temposunu belirlemek
time
vade
time
süre tutmak
time
uydurmak

Zamana ayak uydurmak için gazeteler okumalısın. - You should read the newspapers in order to keep up with the times.

Zamana ayak uydurmak kolay değil. - It's not easy to keep up with the times.

time
{i} zaman, vakit: It'll take a long time. Çok zaman ister. It's time for bed. Artık yatma zamanı geldi. Now's exactly the right time! Şimdi tam
time
{f} zamanlama yap
time
{i} zaman,zama
time
{f} tempo tutmak
time
{f} kurmak

Bu fabrikayı kurmak, uzun bir zamana ve bir sürü paraya mal oldu. - It took a long time and a lot of money to build this factory.

Duydum ki İngiliz insanlarla arkadaşlık kurmak zaman alıyor. - I hear it takes time to make friends with the English people.

time
{f} 1. zamanlamak, (belirli bir zamana) denk getirmek, rastlatmak, (belirli bir zamana göre) ayarlamak, planlamak: He timed it so that he'd
time
zaman saat Saat / Zaman
time
zamanlamak, (belirli bir zamana) denk getirmek, rastlatmak, (belirli bir zamana göre) ayarlamak, planlamak: He timed it so that he'd
time
saat tut/ayarla
Türkisch - Türkisch
bakınız zamanlama
Englisch - Englisch
An occurrence or event
Present participle of time
The regulation of the pace of e.g. an athletic race, the speed of an engine, the delivery of a joke, or the occurrence of a series of events
The synchronization of the firing of the spark plugs in an internal combustion engine
The time when something happens
An instance of recording the time of something
1 Scheduling the email campaign to reach the audience at the most opportune time so it is most likely to be read Timing might be seasonal (for example, vacation or school), dependent on holidays, etc or mailings might go out on a standard schedule Even the day of the week and what time of day the mailing goes out are important considerations: for example, a Friday afternoon mailing may be great for retailing customers, but bad for business-to-business customers 2 Choosing the most appropriate interval between emails in a campaign, to maximize overall effectiveness
Total Cash Inflows Total Cash Outflows Net Cash Flow
Timing refers to the crankshaft angles at which the valves open and close and at which time the ignition system fires the spark plugs
(Otomotiv) The capability of the valves, ignition system, and other engine-driven parts of the car to work together for maximum efficiency. Timing is checked as part of the basic tune-up because, if the timing is off, the car can't perform well, just as all the pieces in an orchestra must not only be in tune but must play together to achieve a good performance. Timing is regulated by checking it with a timing light and then adjusting the distributor or the timing chain
The capability of the valves, ignition system, and other enginedriven parts of the car to work together for maximum efficiency Timing is checked as part of the basic tune-up because, if the timing is off, the car can't perform well, just as all the pieces in an orchestra must not only be in tune but must play together to achieve a good performance Timing is regulated by checking it with a timing light and then adjusting the distributor or the timing chain
To adapt to the time or occasion To bring, begin or per­form, as at a suitable time To regulate as to time Set the time or determine the rapidity of; to accompany in act or move­ment To keep in time, to hamonize, move in time
In securities trading, the selection of exactly the right moment to buy or sell
displays the amount of time it took to complete the last operation
The way the movements of a dance fit the accompanying rhythm or music
The act of correcting the color balance of the individual takes in the cut negative Each shot must be balanced individually so that the slight differences between them can be evened out Also called "color-correcting" or "balancing "
The selection of a precise moment to do something
See: Market timing
Refers to the crankshaft angles at which the valves and ignition points open and close
Timing is the skill or action of judging the right moment in a situation or activity at which to do something. His photo is a wonderful happy moment caught with perfect timing
Timing Process는 logic cell과 routing된 net들에 의해 형성된 delay를 계산하는 과정이다
Refers to the length of time one must wait to receive cash flow from an investment
[Top]
The regulation of the pace of an athletic race, the speed of an engine, the delivery of a joke, or the occurrence of a series of events
The proper relationship of the stroke and glide of the skate on the ice and other body movements to the correct beat(s) of the music
Selection, or the ability to select for maximum effect, of the precise moment for beginning or doing something Observation and recording (as by a stopwatch) of the elapsed time of an act, action, or process
{i} selection for maximum effect of a particular moment for doing something; scheduling; synchronization; observation and recording of time
tr>
(1) the order of play, or of planned activities during the play
Timing is used to refer to the time at which something happens or is planned to happen, or to the length of time that something takes. The timing of the minister's visit, however, could somewhat detract from the goodwill it's supposed to generate. see also time
the ordered occurrence of the sequence of movements comprising a golf swing Example: Bill's swing sequence was so out of whack that it was a moot point to discuss timing
the use of tempo, rhythm, pause, etc to enhance a joke, or tailor it to an individual performing situation; African Dancing and Drumming
Precise control of the speed of movement in the swing to achieve the greatest possible power and accuracy If a player's timing is off, then there is no way his or her shot will reach its
timing belt
a part of an internal combustion engine that controls the timing of the engine's valves
timing belts
plural form of timing belt
timing is everything
Consideration of other events can greatly influence some desired outcome (such as an audience laughing to a comedian's joke)

You know what they say: timing is everything. I'm sure we can find another plumber before the house floods.

timing belt
A cogged belt, usually of reinforced rubber, that drives the camshaft in an internal combustion engine
timing belt
A timing belt, timing chain or cam belt is a part of an internal combustion engine that controls the timing of the engine's valves. Some engines use timing gears. The term "timing belt" is also used for the more general case of any flat belt with integral teeth. Such belts are used for power transmission or to interchange rotary motion and linear motion, where either high loads or maintaining a specific drive ratio are important. A common non-automotive application is in linear positioning systems. Such belts have also been used in efforts to make a cleaner, lower-maintenance bicycle transmission but have never become popular in this application
timing chain
A timing belt, timing chain or cam belt is a part of an internal combustion engine that controls the timing of the engine's valves. Some engines use timing gears. The term "timing belt" is also used for the more general case of any flat belt with integral teeth. Such belts are used for power transmission or to interchange rotary motion and linear motion, where either high loads or maintaining a specific drive ratio are important. A common non-automotive application is in linear positioning systems. Such belts have also been used in efforts to make a cleaner, lower-maintenance bicycle transmission but have never become popular in this application
timing belt
(Otomotiv) A crankshaft-driven "toothed" belt that drives an overhead camshaft or camshafts and, in some cars, a water pump. The camshaft(s), in turn, via their cam lobes, open and close the cylinder head intake and exhaust valves. This belt should be changed at the mileage interval recommended in your owner's manual or service manual
timing belt
Rubber belt performing the same job as timing chain or timing gears
timing belt
A belt that synchronizes the revolutions of the camshaft to the crankshaft controlling ignition timing
timing belt
A crankshaft-driven "toothed" belt that drives an overhead camshaft or camshafts and, in some cars, a water pump The camshaft(s), in turn, via their cam lobes, open and close the cylinder head intake and exhaust valves This belt should be changed at the mileage interval recommended in your owner's manual or service manual, usually between 60,000 and 90,000 miles
timing belt
A belt for driving the camshaft from the crankshaft
timing chain
(Otomotiv) A crankshaft-driven chain that drives an overhead camshaft or camshafts, which, in turn, open and close the intake and exhaust valves. In many modern vehicles, this part has been replaced by a timing belt
timing chain
A metal chain that functions as a timing belt
timing chain
A crankshaft-driven chain that drives an overhead camshaft or camshafts, which, in turn, open and close the intake and exhaust valves In many modern vehicles, this part has been replaced by a timing belt
timing chain
A chain for driving the camshaft from the crankshaft
timing chain
Sprocket-and-chain combination that performs same function as timing gears
timing light
(Otomotiv) A device used to check ignition timing. The light is hooked to the first cylinder spark plug and blinks on and off as the plug fires. When aimed at the timing marks, this stroboscopic effect causes the marks to appear to stand still opposite a pointer
timing marks
(Otomotiv) A series of marks or notches usually located on the crankshaft pulley (also called the harmonic balance wheel). When a timing light is aimed at these marks, they appear to stand still, enabling you to see if the proper mark is lined up with a stationary pointer located nearby. The proper timing marks are part of a vehicle's specifications
time
A particular moment or hour; the appropriate moment or hour for something (especially with prepositional phrase or imperfect subjunctive)

It's time we were going.

time
The measurement under some system of region of day or moment

Let's synchronize our watches so we're not on different time.

time
To measure seconds, hours etc passed, especially using a clock of some kind
time
The inevitable progression into the future with the passing of present events into the past

the ebb and flow of time.

time
How much of a day has passed; the moment, as indicated by a clock or similar device

A computer keeps time using a clock battery.

time
An experience

We had a wonderful time at the party.

time
A person's youth or young adulthood, as opposed to the present day

In my time, we respected our elders.

time
Ratio of comparison

That is four times as heavy as this.

time
A measurement of a quantity in time; a numerical or general indication of a length of progression

The algorithm runs in O(n^2) time.

time
To choose how long something lasts

The bomb was timed to explode at 9:20 p.m.

time
An era; (with the, sometimes in plural) the current era, the current state of affairs

O the times, O the customs! (Cicero).

time
A numerical indication of a particular moment

These times were erroneously converted between zones.

time
An instance or occurrence

Okay, but this is the last time. No more after that!.

two-timing
Who has two-timed another person

That two-timing SOB really hurt my feelings.

two-timing
The practice of being sexually unfaithful

The two-timing wrecked his marriage.

two-timing
present participle of to two-time
time
{n} the measure, regulate, suit, adapt, fit
Time
sith
Time
sithe
Time
{i} weekly American magazine that covers topics of general interest (world news, politics, current events, etc.)
Time
temps
ignition timing
(Otomotiv) The timing of the spark plug spark in the combustion chamber during the piston's compression stroke. This timing is preset by the auto manufacturer, and in cars with electronic ignition systems rarely needs to be adjusted. In cars with engine management computers and distributorless ignitions, no adjustment can be made
pulse timing circuit
a circuit that times pulses
the income timing principle
basic rule of accounting that determines that income must be recorded only when there is legal entitlement
time
If you say that time flies, you mean that it seems to pass very quickly. Time flies when you're having fun
time
To measure, as in music or harmony
time
a period of time considered as a resource under your control and sufficient to accomplish something; "take time to smell the roses"; "I didn't have time to finish"; "it took more than half my time"
time
If you say that something will be the case for all time, you mean that it will always be the case. The desperate condition of the world is that madness has always been here, and that it will remain so for all time
time
power play
time
Someone who is doing time is in prison. He is serving 11 years for robbery, and did time for a similar offence before that
time
A measurement of a quantity of time; a numerical indication of a length of time
time
If something happens time after time, it happens in a similar way on many occasions. Burns had escaped from jail time after time = repeatedly
time
The inevitable passing of events from past to present then future
time
One of the five elements of movement Refers to how the body moves in relation to time, which may be described in terms of: temposlow, fast; accelerating, decelerating metre rhythmsimple, complex; pulse, breath; accent
time
You use time to refer to the system of expressing time and counting hours that is used in a particular part of the world. The incident happened just after ten o'clock local time
time
If you say that something was the case at one time, you mean that it was the case during a particular period in the past. At one time 400 men, women and children lived in the village
time
The period at which any definite event occurred, or person lived; age; period; era; as, the Spanish Armada was destroyed in the time of Queen Elizabeth; often in the plural; as, ancient times; modern times
time
tid
time
If you do something to pass the time you do it because you have some time available and not because you really want to do it. Without particular interest and just to pass the time, I read a story
time
All fencing actions occur in time A "period of fencing time" is the time it takes to make one simple fencing action It is a relative and not an absolute value
time
A proper time; a season; an opportunity
time
one of the sides of the Universe's hologram, which makes it possible for the Universe and its parts to evolve - to be in different states and change these states in a certain sequence The other side of the Universe's hologram is space Time is of dissimilar character and can form zones of compression and stretching
time
Hour of the day on a 24 hour clock Midnight is 2400 6: 00 PM is 1800 6: 00 AM is 0600
time
If you arrive somewhere in good time, you arrive early so that there is time to spare before a particular event. If we're out, we always make sure we're home in good time for the programme
time
Display according to modification time Sort from most recent time to oldest time
time
If you say that it is only a matter of time or only a question of time before something happens, you mean that it cannot be avoided and will definitely happen at some future date. It now seems only a matter of time before they resign
time
If you are on time, you are not late. Don't worry, she'll be on time
time
The time of day; the moment in time, as indicated by a clock or similar device
time
You use time to refer to the period that you spend doing something or when something has been happening. Adam spent a lot of time in his grandfather's office He wouldn't have the time or money to take care of me Listen to me, I haven't got much time The route was blocked for some time For a long time I didn't tell anyone A short time later they sat down to eat
time
If you waste no time in doing something, you take the opportunity to do it immediately or quickly. Tom wasted no time in telling me why he had come
time
To keep or beat time; to proceed or move in time
time
quick
time
If you time something for a particular time, you plan or decide to do it or cause it to happen at this time. He timed the election to coincide with new measures to boost the economy We had timed our visit for March 7 He had timed his intervention well Operation Amazon is timed to coincide with the start of the dry season
time
If you say that something is the case half the time you mean that it often is the case. Half the time, I don't have the slightest idea what he's talking about
time
If you say that something will take time, you mean that it will take a long time. Change will come, but it will take time
time
Tense
time
ti
time
You can use the times to refer to the present time and to modern fashions, tastes, and developments. For example, if you say that someone keeps up with the times, you mean they are fashionable or aware of modern developments. If you say they are behind the times, you mean they are unfashionable or not aware of them. This approach is now seriously out of step with the times Johnny has changed his image to fit the times
time
The measurement under some system of the time of day or moment in time
time
If you have the time of your life, you enjoy yourself very much indeed. We're taking our little grandchild away with us. We'll make sure he has the time of his life
time
A particular period or part of duration, whether past, present, or future; a point or portion of duration; as, the time was, or has been; the time is, or will be
time
If you say that someone or something is, for example, the best writer of all time, or the most successful film of all time, you mean that they are the best or most successful that there has ever been. `Monopoly' is one of the best-selling games of all time
time
set the speed, duration, or execution of; "we time the process to manufacture our cars very precisely"
time
To pass time; to delay
time
If you do something in your own time, you do it at the speed that you choose, rather than allowing anyone to hurry you. Now, in your own time, tell me what happened
time
If you do something ahead of time, you do it before a particular event or before you need to, in order to be well prepared. Find out ahead of time what regulations apply to your situation
time
emphasis You say at the best of times when you are making a negative or critical comment to emphasize that it is true even when the circumstances are as favourable as possible. A trade war would be bad at the best of times, but in the current economic climate, it would be a disaster
time
If you time an action or activity, you measure how long someone takes to do it or how long it lasts. He timed each performance with a stop-watch. see also timing
time
set the speed, duration, or execution of; "we time the process to manufacture our cars very precisely
time
If you say there is no time to lose or no time to be lost, you mean you must hurry as fast as you can to do something. He rushed home, realising there was no time to lose
time
When you describe the time that you had on a particular occasion or during a particular part of your life, you are describing the sort of experience that you had then. Sarah and I had a great time while the kids were away She's had a really tough time the last year and a half
time
17. Someone's time in a race is the amount of time it takes them to finish the race. He was over a second faster than his previous best time
time
A quantity of availability in time
time
If something happens in no time or in next to no time, it happens almost immediately or very quickly. He expects to be out of prison in next to no time
time
To appoint the time for; to bring, begin, or perform at the proper season or time; as, he timed his appearance rightly
time
{i} system used to place one event in relation to another (such as past vs. present, yesterday vs. today); period, era; hour; rate
time
If you say that something has been happening for a time, you mean that it has been happening for a fairly long period of time. He stayed for quite a time After a time they came to a pond
time
The hour of the day reckoned by the position of a celestial reference point relative to a reference celestial meridian Time may be designated solar, lunar , or sidereal as the reference is the sun, moon, or vernal equinox, respectively Solar time may be further classified as mean or astronomical if the mean sun is the reference, or as apparent if the apparent sun is the reference Time may also be designated according to the reference meridian, either the local or Greenwich meridian or, additionally, in the case of mean solar time, a designated zone meridian Standard and daylight saving time are variations of zone time Time may also be designated according to the timepiece, as chronometer time or watch time , the time indicated by these instruments
time
a nonspatial continuum that is measured in terms of events which succeed one another from past through present to future
time
the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past
time
A particular occasion
time
Differences in time zones and in working hours introduces obstacles in distributed collaboration Participants have to use a combination of synchronous and asynchronous tools when dealing with time differences
time
the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past a person's experience on a particular occasion; "he had a time holding back the tears"; "they had a good time together"
time
The measured duration of sounds; measure; tempo; rate of movement; rhythmical division; as, common or triple time; the musician keeps good time
time
an indefinite period (usually marked by specific attributes or activities); "he waited a long time"; "the time of year for planting"; "he was a great actor is his time"
time
the fourth coordinate that is required (along with three spatial dimensions) to specify a physical event
time
Performance or occurrence of an action or event, considered with reference to repetition; addition of a number to itself; repetition; as, to double cloth four times; four times four, or sixteen
time
meter, as in "3/4 time "
time
measure the time or duration of an event or action or the person who performs an action in a certain period of time; "he clocked the runners"
time
time and again: see again in the fullness of time: see fullness. Time magazine a US weekly news magazine which is sold in the US and is also available in many countries around the world. Major U.S. weekly newsmagazine, published in New York City. It was founded in 1923 by Henry R. Luce (as business manager) and Briton Hadden (as editor). It became the most influential newsmagazine in the U.S., with a format of short articles arranged in subject "departments," which became the standard for later general newsmagazines. After Hadden's death in 1929, Luce was long the magazine's guiding force, and it reflected his moderately conservative political viewpoint. By the 1970s it had assumed a more neutral, centrist stance in its reportage. In addition to the U.S. circulation, editions are published in Canada, Europe, Asia, and the Pacific. Measured or measurable period. More broadly, it is a continuum that lacks spatial dimensions. Philosophers have sought an understanding of time by focusing on the broad questions of the relation between time and the physical world and the relation between time and consciousness. Those who adopt an absolutist theory of time regard it as a kind of container within which the universe exists and change takes place, and believe that its existence and properties are independent of the physical universe. According to the rival relationist theory, time is nothing over and above change in the physical universe. Largely because of Albert Einstein, it is now held that time cannot be treated in isolation from space (see space-time). Some argue that Einstein's theories of relativity vindicate relationist theories, others that they vindicate the absolutist theory. The primary issue concerning the relation between time and consciousness is the extent, if any, to which time or aspects of time depend on the existence of conscious beings. Events in time are normally thought of in terms of notions of past, present, and future, which some philosophers treat as mind-dependent; others believe that time is independent of perception and hold that past, present, and future are objective features of the world. See also geologic time, Greenwich Mean Time, standard time, Universal Time. daylight saving time Dream Time geologic time Greenwich Mean Time just in time manufacturing Precambrian time space time standard time time dilation Time Warner Inc. time and motion study Troubles Time of Universal Time Financial Times Los Angeles Times New York Times The Times Literary Supplement Times The
time
emphasis If you say not before time after a statement has been made about something that has been done, you are saying in an emphatic way that you think it should have been done sooner. The virus is getting more and more attention, and not before time
time
A concept which organizes movement; it encompasses tempo, rhythm, and duration
time
The time when something happens is the point in the day when it happens or is supposed to happen. Departure times are 08: 15 from St Quay, and 18: 15 from St Helier. see also opening time
time
a suitable moment; "it is time to go"
time
The Time protocol is used to allow computers to find the time of day which another computer believes it to be It is sent in binary form, rather than the human-readable format of the similar Daytime protocol This is often useful when computers are located in different time zones around the world Not as accurate as NTP See also: Daytime, NTP
time
Blake means Time as a religious and philosophical sense, as well as just the "time of day" He means Time, with a beginning and an end, as compared to Eternity, which is endless The sunflower is tired of following the sun day after day: it is also tired of Time itself
time
If you make time for a particular activity or person, you arrange to have some free time so that you can do the activity or spend time with the person. Before leaving the city, be sure to make time for a shopping trip
time
If you tell someone that something will happen in good time or all in good time, you are telling them to be patient because it will happen eventually. There will be many advanced exercises that you won't be able to do at first. You will get to them in good time
time
The time of a piece of music is the number of beats that the piece has in each bar. A reel is in four-four time, and a jig is in six-eight time
time
If you are marking time, you are doing something that is not particularly useful or interesting while you wait for something more important or interesting to happen. He's really just marking time until he's old enough to leave
time
If you play for time, you try to make something happen more slowly, because you do not want it to happen or because you need time to think about what to do if it happens. The president's decision is being seen as an attempt to play for time
time
Duration, considered independently of any system of measurement or any employment of terms which designate limited portions thereof
time
To ascertain or record the time, duration, or rate of; as, to time the speed of horses, or hours for workmen
time
adjust so that a force is applied an an action occurs at the desired time; "The good player times his swing so as to hit the ball squarely"
time
{f} set a time, determine a time
time
Time is what we measure in minutes, hours, days, and years. a two-week period of time Time passed, and still Ma did not appear The social significance of religion has changed over time
time
The serving of a prison sentence
time
If you take your time doing something, you do it quite slowly and do not hurry. `Take your time,' Cross told him. `I'm in no hurry.'
time
Your time is the amount of time that you have to live, or to do a particular thing. Now Martin has begun to suffer the effects of AIDS, and he says his time is running out
time
Displays the current time (also found as the final point on the vs T plot) The current time affects the forcing at the boundaries
time
If something is the case or will happen for the time being, it is the case or will happen now, but only until something else becomes possible or happens. For the time being, however, immunotherapy is still in its experimental stages
time
If you say that you made good time on a journey, you mean it did not take you very long compared to the length of time you expected it to take. They had left early in the morning, on quiet roads, and made good time
time
If you call time on something, you end it. Scott Hastings has called time on his international career by cutting short his contract
time
time a simple command or give resource usage
time
The number of beats per measure and the type of notes that receive a beat i e 4/4 time = four beats per measure; 3/4 time = three beats per measure
time
You use time after numbers to say how often something happens. It was her job to make tea three times a day
time
emphasis If you say that it is high time that something happened or was done, you are saying in an emphatic way that it should happen or be done now, and really should have happened or been done sooner. It is high time the Government displayed a more humanitarian approach towards victims of the recession
time
If a child can tell the time, they are able to find out what the time is by looking at a clock or watch. My four-year-old daughter cannot quite tell the time
time
The amount of time consumers spent reading or looking at their newspaper both on weekdays and Sundays One of three elements comprising the Reader Behavior Score, along with frequency and completeness
time
If you say that time will tell whether something is true or correct, you mean that it will not be known until some time in the future whether it is true or correct. Only time will tell whether Broughton's optimism is justified
time
When you refer to our time or our times you are referring to the present period in the history of the world. It would be wrong to say that the Church doesn't enter the great moral debates of our time
time
You use at times to say that something happens or is true on some occasions or at some moments. The debate was highly emotional at times
time
A numerical indication of a particular moment in time
time
a person's experience on a particular occasion; "he had a time holding back the tears"; "they had a good time together"
time
the period of time a prisoner is imprisoned; "he served a prison term of 15 months"; "his sentence was 5 to 10 years"; "he is doing time in the county jail"
time
rhythm as given by division into parts of equal time
time
The call made when the time limit is reached in a timed gamed
time
You say at a time after an amount to say how many things or how much of something is involved in one action, place, or group. Beat in the eggs, one at a time
time
You use times in arithmetic to link numbers or amounts that are multiplied together to reach a total. Four times six is
time
assign a time for an activity or event; "The candidate carefully timed his appearance at the disaster scene"
time
If someone is making up for lost time, they are doing something actively and with enthusiasm because they have not had the opportunity to do it before or when they were younger. Five years older than the majority of officers of his same rank, he was determined to make up for lost time
time
If you say that something will happen, for example, in a week 's time or in two years ' time, you mean that it will happen a week from now or two years from now. Presidential elections are due to be held in ten days' time
time
The duration of one's life; the hours and days which a person has at his disposal
time
You use time or times to talk about a particular period in history or in your life. We'll be alone together, quite like old times We are in one of the most severe recessions in modern times
time
If you say that you have no time for a person or thing, you mean you do not like them or approve of them, and if you say that you have a lot of time for a person or thing, you mean you like them or approve of them very much. When I think of what he's done to my mother and me, I've just got no time for him
time
Measurable period in which cause and effect occurs and systems function
time
To regulate as to time; to accompany, or agree with, in time of movement
time
If something happens or is done all the time, it happens or is done continually. We can't be together all the time = continually
time
If two or more things exist, happen, or are true at the same time, they exist, happen, or are true together although they seem to contradict each other. I was afraid of her, but at the same time I really liked her
time
An element of dance, relating to the rhythmic aspects of dance Drama
time
If someone is ahead of their time or before their time, they have new ideas a long time before other people start to think in the same way. My mother was ahead of her time. She surrounded me with culture and art
time
Many different time systems are relevant in astronomy See atomic time, local sidereal time, sidereal day, Universal Time, UTC For a quick summary, see the U S Naval Observatory's Systems of Time WWW page at http: //tycho usno navy mil/systime html
time
If you say that something will happen in time or given time, you mean that it will happen eventually, when a lot of time has passed. He would sort out his own problems, in time Tina believed that, given time, her business would become profitable
time
If you say that something was before your time, you mean that it happened or existed before you were born or before you were able to know about it or remember it. `You've never seen the Marilyn Monroe film?' --- `No, I think it was a bit before my time.'
time
If you keep time when playing or singing music, you follow or play the beat, without going too fast or too slowly. As he sang he kept time on a small drum
time
If someone has reached a particular stage in life before their time, they have reached it at a younger age than is normal. The small print has forced me, years before my time, to buy spectacles
time
measurement of how long it takes events to happen -- "Time is measured in years, months, weeks, days, hours, minutes, and seconds " (224)
time
If you say that something happens or is the case nine times out of ten or ninety-nine times out of a hundred, you mean that it happens on nearly every occasion or is almost always the case. When they want something, nine times out of ten they get it
time
The present life; existence in this world as contrasted with immortal life; definite, as contrasted with infinite, duration
time
Time of water-level measurement, in hours and minutes (24-hour clock)
time
When you talk about how well a watch or clock keeps time, you are talking about how accurately it measures time. Some pulsars keep time better than the earth's most accurate clocks
time
A value representing an absolute or relative moment in time
time
If something could happen at any time, it is possible that it will happen very soon, though nobody can predict exactly when. Conditions are still very tense and the fighting could escalate at any time
time
If you are playing, singing, or dancing in time with a piece of music, you are following the rhythm and speed of the music correctly. If you are out of time with it, you are not following the rhythm and speed of the music correctly. Her body swayed in time with the music We were standing onstage playing completely out of time
time
Hour of travail, delivery, or parturition
time
the fourth dimension of spacetime that allows events to occur linearly as humans recognize them, presumably in the direction of increased entropy
time
emphasis If you say it is about time that something was done, you are saying in an emphatic way that it should happen or be done now, and really should have happened or been done sooner. It's about time a few movie makers with original ideas were given a chance
time
{s} of time

It is a sheer waste of time. - That is a pure waste of time.

That is a pure waste of time. - It is a sheer waste of time.

time
regulate or set the time of; "time the clock"
time
the time as given by a clock; "do you know what time it is?"; "the time is 10 o'clock"
time
You use time to ask or talk about a specific point in the day, which can be stated in hours and minutes and is shown on clocks. `What time is it?' --- `Eight o'clock.' He asked me the time What time did he leave? The time is now 19 minutes past the hour
time
(1) A request by a player to suspend play while he decides what he's going to do Simply, "Time please!" If a player doesn't request time and there is a substantial amount of action behind him, the dealer may rule that the player has folded (2) An amount of money collected either on the button or every half hour by the cardroom This is another way for the house to make its money (see "rake")
time
If you do something such as work in your own time in British English, or on your own time in American English, you do it in your free time rather than, for example, at work or school. If I choose to work on other projects in my own time, then I say that is my business
time
At the same time is used to introduce a statement that slightly changes or contradicts the previous statement. I don't think I set out to come up with a different sound for each album. At the same time, I do have a sense of what is right for the moment
time
an instance or single occasion for some event; "this time he succeeded"; "he called four times"; "he could do ten at a clip"
time
When you talk about a time when something happens, you are referring to a specific occasion when it happens. Every time she travels on the bus it's delayed by at least three hours The last time I saw her was about sixteen years ago
time
If you say it is time for something, time to do something, or time you did something, you mean that this thing ought to happen or be done now. Opinion polls indicated a feeling among the public that it was time for a change It was time for him to go to work This was no time to make a speech
time
If you do something from time to time, you do it occasionally but not regularly. Her daughters visited him from time to time when he was ill
time
If you are in time for a particular event, you are not too late for it. I arrived just in time for my flight to London
timing

  Silbentrennung

  tim·ing

  Türkische aussprache

  taymîng

  Aussprache

  /ˈtīməɴɢ/ /ˈtaɪmɪŋ/

  Gemeinsame Collocations

  timing belt

  Videos

  ... but also timing how'd you get someone to give up smoking well ...
  ... The timing of those things kind of played a role here. ...

  Wort des Tages

  impeach
Favoriten