the mortgage loan

listen to the pronunciation of the mortgage loan
Englisch - Türkisch

Definition von the mortgage loan im Englisch Türkisch wörterbuch

advance
ilerlemek
advance
{i} avans

O bir sonraki romanı için büyük bir avans aldı. - She received a large advance for her next novel.

Bana biraz avans verebilir misin? - Could you advance me some money?

advance
{i} gelişme

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

advance
{i} artış
advance
{i} yükselme
advance
gelişim göstermek
advance
artırmak
mortgage loan
ipotekli kredi
advance
yaklaşım
advance
ilerlemeler

Japon endüstrisi savaştan beri büyük ilerlemeler kaydetti. - Japanese industry has made great advances since the war.

Yine, köktenci ideolojiler büyük tarihsel ilerlemelere karşı çıkarlar. - Once more, the fundamentalist ideologies oppose to the great historical advances.

advance
{f} artmak; artırmak
advance
in advance önde
advance
ön ödeme/ilerleme
advance
peşin olarak

Kiranı peşin olarak ödemelisin. - You should pay your rent in advance.

Peşin olarak ödemek zorundayız. - We have to pay in advance.

advance
öne

Matbaanın icadı önemli bir teknolojik gelişmeydi. - The invention of the printing press was a major technological advance.

Dan, Linda'nın seksüel önerisini reddetti. - Dan rejected Linda's sexual advances.

advance
{f} ileriye
advance
{f} atamak
advance
(isim) ilerleme, gelişme, atılım, yükselme, avantaj, avans, artış, öncü
advance
(fiil) ilerletmek, geliştirmek, yükseltmek, atamak, ilerlemek, artmak, gelişmek, ileri almak, öne almak [tar.], avans vermek, peşinat vermek, ileri sürmek, öne sürmek
advance
{i} öncü
mortgage loan
(Ticaret) ipotekli ikraz
Englisch - Englisch
advance
the mortgage loan
Favoriten