the intellectual ability to penetrate deeply into ideas

listen to the pronunciation of the intellectual ability to penetrate deeply into ideas
Englisch - Türkisch

Definition von the intellectual ability to penetrate deeply into ideas im Englisch Türkisch wörterbuch

depth
{i} derinlik

Hacimi hesaplamak için uzunluğu genişlikle ve derinlikle çarp. - To calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.

Kendimi okyanusun derinliklerine batırmak istiyorum, ki orada gözden kaybolup bir daha asla görünmeyeyim. - I want to submerge myself in the ocean depths, and to disappear there so as to never be seen again.

depth
derinliği

Bu onun ailesine olan aşkının derinliğini gösterir. - It shows the depth of his love for his family.

O ailesi için sevgisinin derinliğini gösteriyor. - That shows the depth of his love for his family.

astuteness
dirayet
astuteness
kurnazlık
astuteness
akıllılık
astuteness
{i} cin gibilik (Argo)
astuteness
{i} açıkgözlük
depth
kep
depth
{i} derin yer
depth
{i} dip
depth
{i} ahlâk azlığı
depth
karakış
depth
(isim) derinlik, en derin nokta, dip; ahlâk azlığı; yoğunluk; bilinçaltı
depth
depth of winter kışın ortası
depth
öz nüve depths of degradation
depth
depth charge su altındaki herhangi bir hedefe özellikle denizaltılara atılan patlayıcı madde
depth
{i} yoğunluk
Englisch - Englisch
depth
profundity
astuteness
the intellectual ability to penetrate deeply into ideas

  Silbentrennung

  the in·tel·lec·tu·al a·bi·li·ty to pen·e·trate deep·ly in·to ideas

  Türkische aussprache

  dhi întılekçuıl ıbîlıti tı penıtreyt dipli întı aydiız

  Aussprache

  /ᴛʜē ˌəntəˈlekʧo͞oəl əˈbələtē tə ˈpenəˌtrāt ˈdēplē əntə īˈdēəz/ /ðiː ˌɪntəˈlɛkʧuːəl əˈbɪlətiː tə ˈpɛnəˌtreɪt ˈdiːpliː ɪntə aɪˈdiːəz/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten