derinlik

listen to the pronunciation of derinlik
Türkisch - Englisch
{i} depth

To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth. - Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın.

I'm afraid my depth perception is very poor. - Korkarım benim derinlik algım çok zayıf.

profound
depth moulded
amplitude
(Askeri) draft
dept
profundity
depth; depths
deep

Tom used to live deep in the jungle. - Tom ormanın derinliklerinde yaşardı.

Tom's boots sank deep into the snow. - Tom'un botları karın derinliklerine battı.

depth; deepness; profundity
abyss
the distant past
distance from the front to the back (of a military unit)
deepness
perspective
profoundness
reconditeness
abysm
derin
{s} deep

Is there any end in sight to the deepening economic crisis? - Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı?

The pond is 3 meters deep. - Gölet üç metre derinliğindedir.

derinlik algısı
(Pisikoloji, Ruhbilim) depth perception
derinlik eğrisi
(Askeri) depth curve
derinlik eğrisi
(Askeri) depth contour
derinlik göstergesi
(Askeri,Teknik) depth gauge
derinlik göstergesi
depth indicator
derinlik kayacı
(Jeoloji) gabbro
derinlik mastarı
(Mekanik) depth gage
derinlik mikrometresi
depth gauge
derinlik psikolojisi
depth psychology
derinlik sarhoşluğu
(Askeri) nitrogen narcosis
derinlik sınırı
(Bilgisayar) limit depth
derinlik ölçen kamera
range camera
derinlik ölçümü
(Askeri) sounding
derinlik araştırması
(Çevre) depth sounding
derinlik açısı
(Bilgisayar) extrude angle
derinlik aşımı
(Askeri) exceeding depth
derinlik bombası
depth charge
derinlik bölgesi
(Askeri) zone in depth
derinlik dozu
depth dose
derinlik dümeni
(Askeri) horizontal rudder
derinlik faktörü
deep factor
derinlik faktörü
(Askeri) depth factor
derinlik ipuçları
(Pisikoloji, Ruhbilim) depth cues
derinlik iskandil cihazı
(Askeri) echo-meter
derinlik iskandil cihazı
echo-sounder
derinlik iskandili
sea gauge
derinlik işareti
(Turizm) depth marking
derinlik kayacıyla ilgili
(Jeoloji) gabbroic
derinlik kayaçları
plutonic rocks
derinlik kaydedici
depth recorder
derinlik kazanmak
gain depth
derinlik korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) bathophobia
derinlik kısıtı
(Askeri) depth limit
derinlik mastarı
depth gauge
derinlik mikrometresi
micrometer depth gauge
derinlik oranı
depth of ratio
derinlik oranı
(Bilgisayar) depth ratio
derinlik süresi
time length
derinlik taşları
(Jeoloji) plutonic rocks
derinlik tesiri
effect of dept
derinlik varsayımı
(Dilbilim) depth hypothesis
derinlik verilmiş
perspective
derinlik verilmiş
perspectival
derinlik ölçer
depth meter
derinlik ölçer
depth finder
derinlik ölçme
sounding
derinlik ölçmek
plumb-line
derinlik ölçmek
take a sounding
derinlik ölçücü
fathometer
derinlik ölçüm monitörü
depth measuring monitor
derinlik ölçümü yapılan yerler
soundings
derin
profound

Tom sighed profoundly. - Tom derinden içini çekti.

She fell into a profound sleep. - O derin bir uykuya daldı.

derin
extensive
derin
full
derin
profoundness
derin
deed
derin
deeper
derin
intimate
derin
abstruse
derin
deep-seated
derin
thorough
derinlikler
bowels
sonsuz derinlik şiir
abysm
derin
abysmal
derin
recondite
derin
deep-rooted
derin
exquisite
derin
(Tıp) profundus
derin
fathomless
derinlikler
depths

The submarine hid in the depths of the ocean. - Denizaltı, okyanusun derinliklerinde saklandı.

What began 21 months ago in the depths of winter cannot end on this autumn night. - 21 ay önce kışın derinliklerinde başlayan şey bu sonbahar gecesinde sona eremez.

bir bel boyu derinlik
spit
derin
deep; profound; (uyku) sound, deep; extensive, deep, thorough
derin
religious

Layla had deep religious convictions. - Leyla'nın derin dinsel inançları vardı.

derin
(Tıp) house
derin
bottom, depth
derin
(uyku) sound
derin
home
derinlikler
the depths

What began 21 months ago in the depths of winter cannot end on this autumn night. - 21 ay önce kışın derinliklerinde başlayan şey bu sonbahar gecesinde sona eremez.

The submarine hid in the depths of the ocean. - Denizaltı, okyanusun derinliklerinde saklandı.

efektif derinlik
effective depth
emniyetli derinlik
(Askeri) safe depth
ilgilenilen derinlik
significant depth
kendinden korumalı derinlik
(Askeri) self-protection depth
kritik derinlik
(Çevre) critical depth
optik derinlik
optical depth
saha su derinlik eğrisi
(Tarım) area depth curve
sonsuz derinlik
(şiir) abysm
Türkisch - Türkisch
Yanaşık veya dağınık düzende bulunan bir birliğin en ileride olan kısmının başından, en geride bulunan kısmının sonuna kadar olan uzaklık
Özüne inerek ayrıntılarıyla kavrama gücü
Bir cismin en ve boy dışındaki üçüncü boyutu
Borsada az sayıda hisse senedinin el değiştirmesi
Varlığın içi, özü: "Ta yüreğinin derinliklerinden gelen ağlama sesi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bulunulan yere göre uzakta olan yer
Varlığın içi, özü
Varlığı ortaya çıkarılamamış, kanıtlanamamış şey
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
Yanaşık veya dağınık düzende bulunan bir birliğin en ileride olan kısmının başından, en geride bulunan kısmının sonuna kadar olan uzaklık: "Beş, altı yüz metre derinliği olan bir topçu müfrezesini yanlayıp geçmek epeyce zormuş."- A. Gündüz
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı
amakat
amaka
(Osmanlı Dönemi) KAARET
umk
(Osmanlı Dönemi) MAAKAT
derinlik kayaçları
Yer kabuğunun derinlerinde, büyük kütleler biçiminde katılaşmış magma kayaçları
derinlik ölçümü
Deniz derinliğinin veya yüksekliğinin özel bir aletle belirlenmesi işlemi
Derin
(Hukuk) AMİK
Derin
(Osmanlı Dönemi) SÜHBE
Derinlikler
amak
derin
Dip: "Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde."- Y. K. Beyatlı
derin
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
derin
Yoğun
derin
Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan: "Üzerindeki tesirleri ölçmek için derin tetkikler yapmak lazımdır."- F. R. Atay. İçten gelen
derin
İçten gelen
derin
Yüzeyden içeri inen
derin
Uzun süren
derin
Uyanılması güç, ağır
derin
Uyanılması güç, ağır (uyku)
derin
Uzun süren: "Bir iki derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi."- P. Safa
derin
Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan
derin
Dip
derin
Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan
derin
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan: "Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor."- Ö. Seyfettin
derin
Yoğun: "Bu büyük köşkü derin bir sessizlik kapladı."- M. Ş. Esendal
derinlik
Favoriten