the failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint

listen to the pronunciation of the failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint
Englisch - Türkisch

Definition von the failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint im Englisch Türkisch wörterbuch

default
hazır bulunmayış
default
bulunmama
default
(Bilgisayar,Teknik) olağan
default
(Bilgisayar) önceden tanımlanmış
default
savsama
default
(Bilgisayar) öndeğer
default
bir görevi yerine getirmemek
default
yarışmaya katılmamak
default
mahkemeye gelmemek
default
bir borcu ödememek
default
{f} yükümlülüğünü yerine getirmemek
default
varsayılan

Çoğu kişi varsayılan seçeneği seçer. - Most people choose the default option.

Bir veri yapısının tüm bileşenleri varsayılan olarak herkese açıktır. - All the elements of a data structure are public by default.

default
{f} karşılaşmaya katılmamak
default
(Nükleer Bilimler) ilk değeri
default
{f} hükmen yenik sayılmak
default
{f} görevi yapmakta kusur işlemek
default
(fiil) yükümlülüğünü yerine getirmemek, görevi yapmakta kusur işlemek; mahkemeye gelmemek; karşılaşmaya katılmamak; hükmen yenik sayılmak; gıyabında hüküm vermek
default
ispatı vücut etmediğinden mahkum etmek
Englisch - Englisch
default
the failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint

  Silbentrennung

  the fail·ure of a de·fend·ant to ap·pear and an·swer a sum·mons and com·plaint

  Türkische aussprache

  dhi feylyır ıv ı dîfendınt tı ıpîr ınd änsır ı sʌmınz ınd kımpleynt

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈfālyər əv ə dəˈfendənt tə əˈpər ənd ˈansər ə ˈsəmənz ənd kəmˈplānt/ /ðiː ˈfeɪljɜr əv ə dɪˈfɛndənt tə əˈpɪr ənd ˈænsɜr ə ˈsʌmənz ənd kəmˈpleɪnt/
Favoriten