the failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint

listen to the pronunciation of the failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint
İngilizce - Türkçe

the failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

default
hazır bulunmayış
default
bulunmama
default
(Bilgisayar,Teknik) olağan
default
(Bilgisayar) önceden tanımlanmış
default
savsama
default
(Bilgisayar) öndeğer
default
bir görevi yerine getirmemek
default
yarışmaya katılmamak
default
mahkemeye gelmemek
default
bir borcu ödememek
default
{f} yükümlülüğünü yerine getirmemek
default
varsayılan

Çoğu kişi varsayılan seçeneği seçer. - Most people choose the default option.

Bir veri yapısının tüm bileşenleri varsayılan olarak herkese açıktır. - All the elements of a data structure are public by default.

default
{f} karşılaşmaya katılmamak
default
(Nükleer Bilimler) ilk değeri
default
{f} hükmen yenik sayılmak
default
{f} görevi yapmakta kusur işlemek
default
(fiil) yükümlülüğünü yerine getirmemek, görevi yapmakta kusur işlemek; mahkemeye gelmemek; karşılaşmaya katılmamak; hükmen yenik sayılmak; gıyabında hüküm vermek
default
ispatı vücut etmediğinden mahkum etmek
İngilizce - İngilizce
default
the failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint

  Heceleme

  the fail·ure of a de·fend·ant to ap·pear and an·swer a sum·mons and com·plaint

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi feylyır ıv ı dîfendınt tı ıpîr ınd änsır ı sʌmınz ınd kımpleynt

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈfālyər əv ə dəˈfendənt tə əˈpər ənd ˈansər ə ˈsəmənz ənd kəmˈplānt/ /ðiː ˈfeɪljɜr əv ə dɪˈfɛndənt tə əˈpɪr ənd ˈænsɜr ə ˈsʌmənz ənd kəmˈpleɪnt/