the act of continuing an activity without interruption

listen to the pronunciation of the act of continuing an activity without interruption
Englisch - Türkisch

Definition von the act of continuing an activity without interruption im Englisch Türkisch wörterbuch

continuation
devam

Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır? - Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?

Uzay araştırması insan türünün yayılması ve devamı için gereklidir. - Space research is necessary for the propagation and continuation of the human species.

continuation
uzantı
continuation
zeyil
continuance
devam
continuance
erteleme
the act of
eyleminin
continuance
{i} sürüp gitme
continuance
{i} temdit
continuance
{i} uzatma
continuance
{i} devam etme
continuance
{i} süre
continuation
{i} sürme
continuation
Süren
continuation
{i} uzatma
continuation
devam,sürdürme
continuation
(isim) devam, arka, devam etme, sürdürme, sürme, uzatma, temdit
Englisch - Englisch
continuance
continuation
the act of continuing an activity without interruption

  Silbentrennung

  the act of con·ti·nu·ing an ac·ti·vi·ty with·out in·ter·rup·tion

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv kıntînyuîng ın äktîvıti wîdhaut întırʌpşın

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv kənˈtənyo͞oəɴɢ ən akˈtəvətē wəᴛʜˈout ˌəntərˈəpsʜən/ /ðiː ˈækt əv kənˈtɪnjuːɪŋ ən ækˈtɪvətiː wɪðˈaʊt ˌɪntɜrˈʌpʃən/

  Wort des Tages

  proboscis
Favoriten