the act of attending or minding

listen to the pronunciation of the act of attending or minding
Englisch - Türkisch

Definition von the act of attending or minding im Englisch Türkisch wörterbuch

attention
ilgi

Tom her zaman ilgi odağı olmak ister. - Tom always wants to be the center of attention.

Sadece detaylara yakın ilgi göstermelisin. - You must give close attention to the merest details.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Ben dikkat çekmek istemiyordum. - I did not want to attract attention.

Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor. - Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature.

attention
{i} ilgilenme

Erkeklerden hiç biri Mary ile ilgilenmedi. - None of the boys paid any attention to Mary.

Polis onunla ilgilenmedi. - The policeman paid no attention to him.

attention
(Askeri) esas duruş
attention
titizlik
attention
kayıt
attention
hizmet
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
the act of
eyleminin
attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
{i} iltifat

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

attention
{i} kur
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
Englisch - Englisch
{n} attention
the act of attending or minding

  Silbentrennung

  the act of at·tend·ing or minding

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv ıtendîng ır mayndîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv əˈtendəɴɢ ər ˈmīndəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv əˈtɛndɪŋ ɜr ˈmaɪndɪŋ/

  Wort des Tages

  dissert
Favoriten