succeeding next in order to the first; of second place, origin, rank, etc

listen to the pronunciation of succeeding next in order to the first; of second place, origin, rank, etc
Englisch - Türkisch

Definition von succeeding next in order to the first; of second place, origin, rank, etc im Englisch Türkisch wörterbuch

secondary
{s} ikincil

Teleskopların birincil ve ikincil aynası vardır. - Telescopes have a primary and a secondary mirror.

Bu problem sadece ikincil derecede önemli. - This problem is only of secondary importance.

secondary
{s} tâli
secondary
ikinci derecede olan
secondary
(Biyoloji) sekonder
secondary
{i} uydu
secondary
evvelce teşekkül etmiş kaya içinde toplanan taş veya maden kabilinden
secondary
elek
secondary
(sıfat) ikinci, orta, orta dereceli, ikinci derecede, ikincil, ikinci dereceli, önemsiz, ara (renk), tâli
secondary
{i} ikinci dereceli şey
secondary
{i} sekonder devre
secondary
{s} orta

Ben ortaokulda bir öğretmenim. - I am a teacher in the secondary school.

O sadece ortaokula devam etti. - He attended only secondary school.

secondary
{s} ikinci derecede

On iki rengin bir toplamı için üç ana renk ve dokuz ikinci derecede renk vardır. - There are three primary colours and nine secondary colours for a total of twelve colours.

secondary
delege
secondary
kuş kanadının ikinci mafsalındaki tüy
secondary
{s} ara (renk)
secondary
{s} orta dereceli
Englisch - Englisch
secondary
succeeding next in order to the first; of second place, origin, rank, etc
Favoriten