stiff necked

listen to the pronunciation of stiff necked
Englisch - Türkisch
inatçı
sert boyunlu
kibirli
yapmacıklı
dik kafalı
stubborn
inatçı

Yaşlandın ve inatçı oldun. - You've become old and stubborn.

Eğer inatçı olursan kesinlikle yalnız kalırsın. - If it becomes stubborn indeed it stands alone.

stubborn
ayak direyerek
stiff neck
boyun tutulması

Bir boyun tutulmasıyla uyandım. - I woke up with a stiff neck.

stubborn
direngen
stubborn
{s} dediğim dedik
stubborn
dik kafalı
stubborn
keçi
stiff-necked
kibirli
stubborn
aksileşmek
stubborn
anut
stubborn
iddiacı
stiff-necked
dik başlı
stiff-necked
inatçı
stiff-necked
boynu tutulmuş
stubborn
sebatkâr
stubborn
stubbornlyinatla
stubborn
stubbornnessinatçılık
stubborn
katır

Bir katır kadar inatçısın! Bu sefer onun haklı olduğunu kabul et. - You are as stubborn as a mule! For once, accept that she is right.

O bir katır kadar inatçı. - He's as stubborn as a mule.

stiff neck
lumbago
stiff neck
inatçılık
stiff neck
tutulmuş boyun
stiffnecked
boynu tutulmuş
stiffnecked
inatçı
stiffnecked
dik başl
stubborn
{s} dik başlı
stubborn
müşkül
stubborn
{s} vazgeçmeyen
stubborn
serkeş
Englisch - Englisch
stubborn
Stubborn and arrogant
stiffnecked
{a} stubborn, obstinate, rebellious
stiff neck
stubborn; obstinate
stiff-necked
haughtily stubborn; "a stiff-necked old Boston Brahmin"
stiff-necked
disapproval If you say that someone is stiff-necked, you mean that they are proud and unwilling to do what other people want. too proud, and refusing to change or obey = stubborn
stiff-necked
haughtily stubborn; "a stiff-necked old Boston Brahmin
stiffnecked
Stubborn; inflexibly obstinate; contumacious; as, stiff-necked pride; a stiff-necked people
stiff necked
Favoriten