simple past tense and past participle of protect

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of protect
Englisch - Türkisch

Definition von simple past tense and past participle of protect im Englisch Türkisch wörterbuch

protected
{s} korunmuş

Çocuklarımı yetiştireceğim böylece hurafeden korunmuş olacaklar. - I will raise my children so that they will be protected from superstition.

protected
{s} korumalı

Tom Mary'yi korumalıydı. - Tom should've protected Mary.

Timsah korumalı bir türdür. - The crocodile is a protected species.

protected
korunmak

Çiçekler havaya karşı korunmaktadır. - The flowers are protected against the weather.

simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
protected
{f} koru

Astro çocuk ülkeyi tehlikeden korudu. - Iron Arm Atom protected the country from danger.

Polis memuru tanığı korudu. - The policeman protected the witness.

protected
korunan

Korunan alanlarda avcılık yasaktır. - In protected areas hunting is prohibited.

protected
{s} muhafazalı
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
protected
özel
protected
himaye edilen
protected
mahfuzdur
Englisch - Englisch
protected
simple past tense and past participle of protect
Favoriten