simple past tense and past participle of decide

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of decide
Englisch - Türkisch

Definition von simple past tense and past participle of decide im Englisch Türkisch wörterbuch

decided
{s} kararlı

O zaman ben de Muhafazakarım dedi Anne kararlı bir şekilde. - Then I'm Conservative too, said Anne decidedly.

O, niyetinde oldukça kararlıydı. - He was quite decided in his determination.

decided
{s} kararlaştırılmış

Sanırım o kararlaştırılmış. - I guess it's decided.

decided
{f} karar ver

Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi. - I decided to be happy because it's good for my health.

Mary artık onu asla görmemeye karar verdi. - Mary decided never to see him any more.

decided
ölçülü
decided
net
decided
değişmez
decided
anlaşılır
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
decided
decidedly kesinlikle
decided
{s} kesin

Sigara içmekten kesin olarak vazgeçti. - He decided to give up smoking once and for all.

Mary işe geri dönmeye karar verse, Tom kesinlikle memnun olmaz. - Tom certainly wouldn't be pleased if Mary decided to go back to work.

decided
kararlı/açık
decided
x sonuçlandır/kararlaştır
decided
{s} açık

Duvarları açık maviye boyamaya karar verdik. - We've decided to paint the walls light blue.

O, neye karar verildiğini uzun uzadıya açıkladı. - He explained at length what had been decided.

decided
(sıfat) kararlaştırılmış; kararlı, azimli; kesin; açık; tartışmasız, şüphesiz
decided
katiyetle
decided
{s} azimli
Englisch - Englisch
decided
simple past tense and past participle of decide
Favoriten