see confirmation, 3

listen to the pronunciation of see confirmation, 3
Englisch - Türkisch

Definition von see confirmation, 3 im Englisch Türkisch wörterbuch

confirm
{f} tasdik etmek
confirm
{f} doğrulamak

Ayırtmalarımızı doğrulamak istiyorum. - I'd like to confirm our reservations.

Hiçbir şeyi doğrulamak zorunda değilim. - I don't have to confirm anything.

confirm
gerçeklemek
confirm
(Bilgisayar) onayla

30'u için rezervasyonumu onaylamak istiyorum. - I'd like to confirm my reservation for the 30th.

Uçak rezervasyonumu onaylayacağım. - I will confirm my plane reservation.

confirm
doğrulayan
confirm
pekiştirmek
confirm
(Bilgisayar) yeni parolayı doğrula
confirm
sağlamlaştırmak
confirm
doğrula

Deney teorisini doğruladı. - The experiment confirmed his theory.

Benim doğrulanmış bir rezervasyonum var. - I have a confirmed reservation.

confirm
{f} takviye etmek
confirm
{f} doğrulamak, tasdik etmek, teyit etmek
confirm
onayla/doğrula
confirm
(Askeri) TEYİT ETMEK, TASDİK ETMEK: Daha önce verilmiş bir emri veya kararı tasdik etmek, doğrulamak
confirm
{f} (rezervasyonu) konfirme etmek; kesinleştirmek; sağlama bağlamak
confirm
doğrulamak doğrulamak /
confirm
{f} (birini) kutsayarak
confirm
{f} kiliseye kabul etmek
confirm
(İnşaat) onay

Uçak rezervasyonumu onaylayacağım. - I will confirm my plane reservation.

Merhaba, benim bir rezervasyonum var, adım Kaori Yoshikawa. İşte onay kartı. - Hello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.

confirm
confirmed bachelor müzmin bekâr
Englisch - Englisch
confirm
see confirmation, 3
Favoriten