doğrula

listen to the pronunciation of doğrula
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) validate

Can you validate this parking ticket? - Bu otopark biletini doğrulayabilir misin?

Please validate this ticket. - Lütfen bu bileti doğrula.

substantiate
{f} substantiating
verify

Can anyone verify that? - Herhangi biri onu doğrulayabilir mi?

Can anyone verify this? - Herhangi biri bunu doğrulayabilir mi?

{f} verified

The police verified the car's license plate. - Polis arabanın plakasını doğruladı.

Tom verified the date of the meeting. - Tom toplantı tarihini doğruladı.

{f} substantiated
justify
confirm

I have a confirmed reservation. - Benim doğrulanmış bir rezervasyonum var.

I'd like to confirm our reservations. - Ayırtmalarımızı doğrulamak istiyorum.

affirm

He affirmed that he saw the crash. - Kazayı gördüğünü doğruladı.

I affirmed that he was innocent. - Onun masum olduğunu doğruladım.

{f} verifying

Tom had no way of verifying the information. - Tom'un bilgiyi doğrulayacak hiçbir yolu yoktu.

{f} confirmed

The report has not been confirmed yet. - Rapor henüz doğrulanmadı.

The news confirmed my suspicions. - Haber şüphelerimi doğruladı.

authenticate
affirmed

He affirmed that he saw the crash. - Kazayı gördüğünü doğruladı.

I affirmed that he was innocent. - Onun masum olduğunu doğruladım.

doğrulamak
verify

We're going to have to verify this. - Bunu doğrulamak zorunda kalacağız.

We have no way to verify this. - Bunu doğrulamak için hiçbir yöntemimiz yok.

doğrulamak
{f} confirm

We'd like to confirm our reservations. - Rezervasyonlarımızı doğrulamak istiyoruz.

I'd like to confirm our reservations. - Ayırtmalarımızı doğrulamak istiyorum.

doğrulamak
affirm
doğrulamak
justify
doğrulamak
certify
doğrulamak
sustain
doğrulamak
correct
doğrulamak
attest
doğrulamak
corroborate
doğrulamak
vouch
doğrulamak
{f} substantiate
doğrulamak
endorse
doğrulamak
testify
doğrulamak
bear out

The facts bear out this hypothesis. - Gerçekler bu hipotezi doğrulamaktadır.

doğrulamak
vouch for
doğrulamak
to confirm, to verify, to affirm, to bear out
doğrulamak
authenticate , confirm
doğrulamak
to verify, corroborate, confirm
doğrulamak
avouch
doğrulamak
homologate
doğrulamak
support
doğrulamak
predicate
doğrulamak
(Hukuk) affirm, confirm, endorse
doğrulamak
hold with
doğrulamak
authenticate
Türkisch - Türkisch

Definition von doğrula im Türkisch Türkisch wörterbuch

Doğrulamak
tasdik etmek
doğrulamak
Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak, desteklemek, teyit etmek, tasdik etmek: "Olup bitenler ve başka kaynaklardan alınan haberler Ali Yusuf'u daima doğruluyordu."- T. Buğra
doğrulamak
Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak, desteklemek, teyit etmek, tasdik etmek
doğrulamak
Bir önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemek amacıyla olayları inceleyip araştırmak
doğrula
Favoriten