secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or

listen to the pronunciation of secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or
Englisch - Türkisch

Definition von secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or im Englisch Türkisch wörterbuch

secondary
{s} ikincil

Teleskopların birincil ve ikincil aynası vardır. - Telescopes have a primary and a secondary mirror.

Bu problem sadece ikincil derecede önemli. - This problem is only of secondary importance.

secondary
{s} tâli
secondary
ikinci derecede olan
secondary
(Biyoloji) sekonder
secondary
{i} uydu
secondary
evvelce teşekkül etmiş kaya içinde toplanan taş veya maden kabilinden
secondary
elek
secondary
(sıfat) ikinci, orta, orta dereceli, ikinci derecede, ikincil, ikinci dereceli, önemsiz, ara (renk), tâli
secondary
{i} ikinci dereceli şey
secondary
{i} sekonder devre
secondary
{s} orta

Ben ortaokulda bir öğretmenim. - I am a teacher in the secondary school.

O sadece ortaokula devam etti. - He attended only secondary school.

secondary
{s} ikinci derecede

On iki rengin bir toplamı için üç ana renk ve dokuz ikinci derecede renk vardır. - There are three primary colours and nine secondary colours for a total of twelve colours.

secondary
delege
secondary
kuş kanadının ikinci mafsalındaki tüy
secondary
{s} ara (renk)
secondary
{s} orta dereceli
Englisch - Englisch
secondary
secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or
Favoriten