sapıklaşma

listen to the pronunciation of sapıklaşma
Türkisch - Englisch

Definition von sapıklaşma im Türkisch Englisch wörterbuch

sapık
pervert

This author's books don't suit me because the erotic descriptions are too perverted. - Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça.

There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them. - Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız.

sapık
voyeur

An exhibitionist would be the ideal partner for a voyeur. - Bir teşhirci bir sapık için ideal bir ortak olurdu.

sapık
perverted

I do not want to see their perverted smirks. - Onların sapıkça sırıtmalarını görmek istemiyorum.

This author's books don't suit me because the erotic descriptions are too perverted. - Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça.

sapık
crazy
sapık
lunatic
sapıklaşmak
pervert
sapık
psycho

Sami was murdered by a psycho. - Sami bir sapık tarafından öldürüldü.

sapık
sodomite
sapık
unnatural
sapık
perv

Don't think I'm perverse, but I've seen several condoms in her purse. - Sapık olduğumu düşünme ama onun çantasında birkaç prezervatif gördüm.

What happened, Tom? When I asked Mary what cup size she is, she called me a pervert. What did you expect? - Ne oldu Tom? Mary'ye sütyen bedenini sorduğumda, o bana sapık dedi. Ne bekliyorsun?

sapık
deviant
sapık
dotty
sapık
{s} aberrant
sapık
pervert; perverted, deviant; crazy, lunatic
sapık
{s} perverse

I just bet you were thinking something perverse just now. - Bahse girerim ki sen sapıkça bir şey düşünüyordun.

Layla was victim to Sami's every perverse whim. - Leyla, Sami'nin her sapık hevesinin kurbanıydı.

sapık
warp
sapık
very eccentric, somewhat crazy
sapık
(a) pervert
sapık
perverted; sexually perverted
sapık
wry
sapık
{s} wacky
sapıklaşmak
to become perverted
Türkisch - Türkisch
Sapıklaşmak işi
sapık
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabii, anormal
sapık
Delice davranışları olan, meczup
sapık
Meczup
sapıklaşmak
Sapık duruma gelmek
sapıklaşma
Favoriten