sağduyulu

listen to the pronunciation of sağduyulu
Türkisch - Englisch
{s} prudent
{s} discreet

Tom is very discreet. - Tom çok sağduyuludur.

Tom is discreet, isn't he? - Tom sağduyulu, değil mi?

level-headed
longheaded
common sensical
quick eyed
farsighted
forethoughtful
right minded
fair-minded
having common sense
prudential
farseeing
(someone) who has common sense, commonsensical
businesslike
commonsensical
level headed
levelheaded
fairminded
fair minded
sağduyu
common sense

Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do. - Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir.

In other words, you should doubt common sense. - Başka bir deyişle, sağduyudan şüphe etmelisin.

sağduyulu kimse
a man of sense
sağduyulu olma
discretion
sağduyu
{i} discretion

Discretion is a rare and important virtue. - Sağduyu nadir ve önemli bir erdemdir.

sağduyu
{i} sense

Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do. - Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir.

In other words, you should doubt common sense. - Başka bir deyişle, sağduyudan şüphe etmelisin.

sağduyu
{i} prudence

I appreciate your prudence. - Senin sağduyunu takdir ediyorum.

Prudence is never too much. - Sağduyu asla çok fazla değildir.

sağduyu
{i} judgement

He has good judgement for his age. - Yaşına göre iyi bir sağduyusu var.

sağduyu
lucidity
sağduyu
conventional wisdom
sağduyu
lucid
sağduyu
plain good sense
sağduyu
reason
sağduyu
commonsense
sağduyu
horse sense
sağduyu
discretion of
sağduyu
lucidness
sağduyu
{i} foresight
sağduyu
{i} nous
sağduyu
mother wit
sağduyu
{i} judgment
sağduyu
{i} forethought
sağduyu
farsightedness
sağduyu
common sense, reason
sağduyu
judgement [Brit.]
sağduyu
prudent
sağduyu
good sense
Türkisch - Türkisch
Sağduyusu olan
Sağduyu
aklıselim
Sağduyu
hissiselim
sağduyu
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim: "Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır."- F. R. Atay
sağduyu
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
sağduyu
Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü
sağduyulu
Favoriten