sık(mak)

listen to the pronunciation of sık(mak)
Türkisch - Englisch
constricted
sık sık
often

I often go to London. - Sık sık Londra'ya giderim.

I often play tennis after school. - Okuldan sonra sık sık tenis oynarım.

sık
frequent

Because she was out of the country, she used Skype frequently. - O, ülke dışında olduğu için sık sık Skype kullandı.

The teacher was worried by Tom's frequent absence from class. - Öğretmen Tom'un sık sık sınıfta bulunmamasından endişeliydi.

sık sık
frequently

Because she was out of the country, she used Skype frequently. - O, ülke dışında olduğu için sık sık Skype kullandı.

Earthquakes frequently hit Japan. - Depremler sık sık Japonya'yı vurur.

sık
often

I often play tennis after school. - Okuldan sonra sıklıkla tenis oynarım.

I often play tennis after school. - Okuldan sonra sık sık tenis oynarım.

sık
closely

This is one of Boston's most closely guarded secrets. - Bu, Boston’un en sıkı korunan sırlarından biridir.

This is one of Tatoeba's most closely guarded secrets. - Bu, Tatoeba'nın en sıkı korunan sırlarından biridir.

sık sık gidilen yer
haunt
sık uğramak
haunt
sık
continual
sık
squeeze

She tried to squeeze the juice from the orange. - O, portakalın suyunu sıkmaya çalıştı.

Tom squeezed Mary's hand. - Tom Mary'nin elini sıktı.

sık
close-timbered
sık
clasp
sık
embarrass

It's something really embarrassing. - Bu gerçekten sıkıcı bir şey.

The shy boy was utterly embarrassed in her presence. - Utangaç erkek çocuğu onun varlığında tamamen sıkıldı.

sık
clench

Tom clenched his fist. - Tom onun yumruğunu sıktı.

You can't shake someone's hand with a clenched fist. - Sıkılmış bir yumrukla kimsenin elini sıkamazsın.

sık
compact

Tom has a trash compactor. - Tom'un bir çöp sıkıştırıcısı var.

sık (orman)
thick
sık aranan yerler
(Bilgisayar) favorite places
sık damarlı
close-grained
sık düzen
(İnşaat) close packing
sık görülmeyen
occasionally
sık ilmekli
fine-meshed
sık kullanılan
(Bilgisayar) favorite
sık kullanılanlar
(Bilgisayar) favorites
sık olan
thick
sık sık
again and again
sık sık
every so often
sık sık
time after time
sık sık
ever and none
sık sık
(Konuşma Dili) now and again
sık sık
continually
sık sık
quite a bit

Tom and I speak quite a bit. - Tom ve ben sık sık konuşuruz.

I do travel quite a bit. - Ben sık sık seyahat yaparım.

sık sık gitmek
haunt
sık sık gitmek
visit
sık sık sallanmak
bob
sık sık uğramak
haunt
sık sık uğramak
resort
sık taneli
close-grained
sık taneli
close grained
sık çalılık
brushwood
sık gözlü ağ
common-eyed network
sık olmak
common to
sık sorulan sorular
Frequently Asked Questions, FAQ

They made a website for frequently asked questions about health.

sık
frequently

She was frequently late for school. - O sık sık okula geç kalırdı.

Tom frequently waits until the last minute to pay his bills. - Tom faturasını ödemek için sıkı sık son dakikaya kadar bekler.

sık
dense

The man was hiding in a dense forest. - Adam sık bir ormanda saklanıyordu.

sık
placed or spaced close together; dense, thick
sık
(weaving, knitting) closely
sık
dense, thick; frequent; closely; frequently
sık
close (weave, knit)
sık
thick

The forest was thick and impenetrable. - Orman sık ve aşılmazdı.

The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand. - Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi.

sık
(placing things) close together
sık
thickly

The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand. - Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi.

sık
close

The closet door is stuck. - Dolap kapısı sıkıştı.

Tom closed his eyes tightly. - Tom gözlerini sıkıca kapattı.

sık aralıklar
frequent intervals
sık ağaçlı
thicketed
sık ağaçlık
thicket
sık boğaz ederek
importunely
sık dikilmiş
thickset
sık dikilmiş
(bitki) thickset
sık dişini!
(deyim) grin and bear it!
sık dişini!
(deyim) hang in there!
sık dişini!
(deyim) be patient!
sık dişini!
(deyim) hang on there!
sık dişli
small toothed
sık dişli tarak
small toothed comb
sık dişli tarak
toothcomb
sık dokunmuş bez
percale
sık gidilen yer
hangout
sık gidilmeyen yer
off the beated track
sık görülen
endemic
sık idrara çıkma
(Tıp) thamuria
sık iksa
(Madencilik) close timbering
sık istiflenme
(Kimya) close-packing
sık işeme hastalığı
micturition
sık karakter
(Matbaacılık, Basımcılık) condensed type
sık kullanılır
(Bilgisayar) used often
sık kumaş
(Tekstil) close fabric
sık nefes almak
breathe excessively
sık noktalama
close punctuation
sık orman
dense forest
sık orman
jungle
sık orman aç
(Bilgisayar) jungle open
sık orman bip
(Bilgisayar) jungle beep
sık orman hata
(Bilgisayar) jungle error
sık orman kapat
(Bilgisayar) jungle close
sık orman soru
(Bilgisayar) jungle question
sık orman taşı
(Bilgisayar) jungle move
sık ormanlarla kaplı
jungled
sık palplanş
close piling
sık saç
dense hair
sık soluyan
wind-broken
sık söylenen söz
commonplace
sık sık
as often as not

As often as not, I lay awake all night. - Sık sık bütün gece uyanık yattım.

sık sık
frequently, often, time after time, again and again, times without number
sık sık
oft

When she was a student, she used to go to the disco often. - O öğrenciyken, sık sık diskoya giderdi.

I often go to London. - Sık sık Londra'ya giderim.

sık sık
fast
sık sık
passim
sık sık
1. frequently, often. 2. close together
sık sık
ofttimes
sık sık
constantly

Could you please refrain from interrupting me constantly! - Lütfen sık sık sözümü kesmekten kaçınır mısınız!

When you are constantly told no smoking, no smoking like that, you start thinking, maybe smoking really is a threat to public morals or something. - Sana sık sık sigara içme,o şekilde sigara içme deniliyorsa, düşünmeye başla, belki sigara içmek toplum ahlakına ya da bir şeye yönelik tehdittir.

sık sık
more often than not

More often than not, students prefer club activities to academic classes. - öğrenciler Sık sık kulüp etkinliklerini akademik derslere tercih edebilirler.

More often than not, he is late for school. - Sık sık okula geç kalır.

sık sık gidilen yer
beaten track
sık sık gidilen yer
stamping ground
sık sık gidilen yer
resort
sık sık gidilmeyen
unfrequented
sık sık gitmek
habituate
sık sık gitmek
frequent
sık sık gitmek
to frequent
sık sık içmek
tipple
sık sık iş değiştirme
job hopping
sık sık olan
frequent
sık sık olma
frequentness
sık sık olma
frequency
sık sık tekrarlanan
everlasting
sık yünlü bir koyun türü
Cheviot
sık çimen parçası
hassock
sık örülmüş
well knit
en sık aranan yerler
(Bilgisayar) favorite places
biraz dişini sık
grin and bear it!
en sık -e rastlanmak
prevail among
en sık esen rüzgarlar
(Askeri) prevailing winds
en sık yakınma
(Tıp) chief complaint
ince eleyip sık dokuma
subtlety
ince eleyip sık dokuma
scrutiny
ince eleyip sık dokumak
go over

Tom wanted to go over a few things with Mary. - Tom Mary ile birlikte birkaç şeyi ince eleyip sık dokumak istedi.

ince eleyip sık dokumak
split
ince eleyip sık dokumak
be too particular
ince eleyip sık dokumak
fuss
ince eleyip sık dokumak
niggle
ince eleyip sık dokumak
pick over
ince eleyip sık dokumak
scrutinize
ince eleyip sık dokumak
be too fussy
ince eleyip sık dokumak
go through
ince eleyip sık dokumak
refine
ince eleyip sık dokumak
to split hairs
ince eleyip sık dokumak
sift
ince eleyip sık dokuyan
captious
ince eleyip sık dokuyan
picky
ince eleyip sık dokuyan kimse
refiner
ince eleyip/eğirip sık dokumak
to work meticulously, do a very thorough job
çok sık başım ağrıyor
I get headaches often
ünlülerden sık sık bahsetme
name dropping
Türkisch - Türkisch

Definition von sık(mak) im Türkisch Türkisch wörterbuch

SIK'AL
(Osmanlı Dönemi) Suda ıslanmış kuru hurma
sık
Mısırlar yetişirken aralarından sökülen fazla mısırlar
sık
Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla
sık
Çok bulunan, çok rastlanan
sık
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan
sık
Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak
sık
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
sık otlatma
Otlayan hayvanların, genellikle koyun ve keçilerin, mera üzerinde çok sık bir sürü hâlinde, birbirlerine yakın bir şekilde çobanlar tarafından otlatılması
sık sık
Arası çok geçmeden, az aralıkla, sık olarak, sıkça
sık sık
Az aralıklarla
sık(mak)
Favoriten