refers to the act of pain or suffering affecting the mind

listen to the pronunciation of refers to the act of pain or suffering affecting the mind
Englisch - Türkisch

Definition von refers to the act of pain or suffering affecting the mind im Englisch Türkisch wörterbuch

distress
{f} üzmek
distress
sıkıntı

Tom sıkıntılı görünüyor. - Tom looks distressed.

Haber onu sıkıntıya soktu. - The news distressed her.

distress
{i} dert
distress
{i} üzüntü
distress
zor bir durum
distress
{i} acı

Bu acıklı bir hikaye. - That is a distressing story.

distress
bun
distress
endişe
distress
(Tıp) detres
distress
tehlike

Biz o gemiden bir tehlike sinyali aldık. - We've got a distress signal from that ship.

Gemi bir tehlike sinyali gönderdi. - The ship flashed a distress signal.

distress
acı çektirmek
distress
ıstırap
distress
ıstırap vermek
distress
ızdırap
distress
borca karşılık bir kim senin eşyasına el koymak
distress
ızdırap,v.sıkıntı ver: n.sıkıntı
distress
{i} tehlikeli bir durum, zor bir durum
distress
keder
distress
{f} haczetmek
Englisch - Englisch
distress
refers to the act of pain or suffering affecting the mind

  Silbentrennung

  refers to the act of pain or suf·fer·ing af·fect·ing the mind

  Türkische aussprache

  rıfırz tı dhi äkt ıv peyn ır sʌfrîng ıfektîng dhi maynd

  Aussprache

  /rəˈfərz tə ᴛʜē ˈakt əv ˈpān ər ˈsəfrəɴɢ əˈfektəɴɢ ᴛʜē ˈmīnd/ /rəˈfɜrz tə ðiː ˈækt əv ˈpeɪn ɜr ˈsʌfrɪŋ əˈfɛktɪŋ ðiː ˈmaɪnd/

  Wort des Tages

  bilk
Favoriten