reduction of liquid fuel into small droplets for better mixing with air

listen to the pronunciation of reduction of liquid fuel into small droplets for better mixing with air
Englisch - Türkisch

Definition von reduction of liquid fuel into small droplets for better mixing with air im Englisch Türkisch wörterbuch

atomize
tozlaştırmak
atomize
atomlara ayırmak
atomize
atomlara ayır
atomize
püskürt
atomize
parçalara böl
atomize
{f} (sıvıyı) püskürtmek
atomize
{f} atom bombası atmak
atomize
{f} püskürtmek
Englisch - Englisch
atomize
reduction of liquid fuel into small droplets for better mixing with air

  Silbentrennung

  re·duc·tion of liq·uid fuel in·to small droplets for bet·ter mix·ing with A·ir

  Türkische aussprache

  ridʌkşın ıv lîkwıd fyul întı smôl dräplıts fôr betır mîksîng wîdh er

  Aussprache

  /rēˈdəksʜən əv ˈləkwəd ˈfyo͞ol əntə ˈsmôl ˈdräpləts ˈfôr ˈbetər ˈməksəɴɢ wəᴛʜ ˈer/ /riːˈdʌkʃən əv ˈlɪkwəd ˈfjuːl ɪntə ˈsmɔːl ˈdrɑːpləts ˈfɔːr ˈbɛtɜr ˈmɪksɪŋ wɪð ˈɛr/
Favoriten