reduction of liquid fuel into small droplets for better mixing with air

listen to the pronunciation of reduction of liquid fuel into small droplets for better mixing with air
İngilizce - Türkçe

reduction of liquid fuel into small droplets for better mixing with air teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

atomize
tozlaştırmak
atomize
atomlara ayırmak
atomize
atomlara ayır
atomize
püskürt
atomize
parçalara böl
atomize
{f} (sıvıyı) püskürtmek
atomize
{f} atom bombası atmak
atomize
{f} püskürtmek
İngilizce - İngilizce
atomize
reduction of liquid fuel into small droplets for better mixing with air

  Heceleme

  re·duc·tion of liq·uid fuel in·to small droplets for bet·ter mix·ing with A·ir

  Türkçe nasıl söylenir

  ridʌkşın ıv lîkwıd fyul întı smôl dräplıts fôr betır mîksîng wîdh er

  Telaffuz

  /rēˈdəksʜən əv ˈləkwəd ˈfyo͞ol əntə ˈsmôl ˈdräpləts ˈfôr ˈbetər ˈməksəɴɢ wəᴛʜ ˈer/ /riːˈdʌkʃən əv ˈlɪkwəd ˈfjuːl ɪntə ˈsmɔːl ˈdrɑːpləts ˈfɔːr ˈbɛtɜr ˈmɪksɪŋ wɪð ˈɛr/