ready; quick in emergency; as a present wit

listen to the pronunciation of ready; quick in emergency; as a present wit
Englisch - Türkisch

Definition von ready; quick in emergency; as a present wit im Englisch Türkisch wörterbuch

present
{i} şu an

Şu andaki eğitim sisteminde hangi eksikliği bulabilirsin? - What defect can you find in the present system of education?

Şu andaki hükümetin çok sayıda problemleri var. - The present government has many problems.

present
{i} mevcut

Mevcut evimiz çok küçük, bu nedenle taşınmaya karar verdik. - Our present house is too small, so we decided to move.

Çok sayıda öğrenci toplantıda mevcut. - A lot of students are present at the meeting.

present
{s} şimdiki

Onun şimdiki yardımcısı Bayan Nokami'dir. - His present assistant is Miss Nokami.

Şimdiki işimi bırakacağım. - I am going to leave my present job.

present
{s} halihazırdaki
present
{i} hediye, armağan
present
bergüzar
present
gün

Tom babasına doğum günü hediyesi göndermekten geri kalmaz. - Tom never fails to send a birthday present to his father.

Doğum günü hediyesi olarak sana kalem aldım. - I got you a pen as a birthday present.

present
{i} belge
present
tanıtmak
present
sahnede göstermek
present
{i} şimdiki zaman

Şimdiki zaman gibi zaman yok. - There's no time like the present.

Geçmişte değil, şimdiki zamanda yaşamalısın. - You must live in the present, not in the past.

present
{s} adı geçen
present
{s} bulunan, hazır, mevcut: the animals present in this region bu bölgede bulunan
present
(fiil) sunmak, sahneye koymak, vermek, bulunmak (iltifat), tanıtmak, takdim etmek, ortaya koymak, ileri sürmek, aday göstermek, arzetmek, çıkarmak, ibraz etmek, nişan almak, doğrultmak (silah), doğrultmak, sahnelemek
present
şu anki

Tom şu anki maaşından memnun değil. - Tom isn't content with his present salary.

Çoğu şu anki kariyerinden bıkmış. - Many are fed up with their present careers.

present
takdim etme
present
{f} takdim etmek
present
bugünkü

Tom bugünkü maaşından memnun. - Tom is content with his present salary.

Bugünkü dünya rahat yaşamını petrole borçludur. - The present world owes its convenient life to petroleum.

Englisch - Englisch
present
ready; quick in emergency; as a present wit
Favoriten