profitable, convenient, useful

listen to the pronunciation of profitable, convenient, useful
Englisch - Türkisch

Definition von profitable, convenient, useful im Englisch Türkisch wörterbuch

advantageous
avantajlı

Güçlü yen firmamız için avantajlıydı. - The strong yen was advantageous to our company.

Biz bunu çok avantajlı koşullar altında yaptık. - We did this under very advantageous conditions.

advantageous
{s} yararlı
advantageous
üstünlük sağlayan
advantageous
{s} kârlı
advantageous
{s} faydalı
advantageous
advantageously faydalı bir şekilde
advantageous
faydalı istifadeli
advantageous
avantajlı,karlı
Englisch - Englisch
{a} advantageous
profitable, convenient, useful
Favoriten