present participle of consider

listen to the pronunciation of present participle of consider
Englisch - Türkisch

Definition von present participle of consider im Englisch Türkisch wörterbuch

considering
{e} göz önünde tutulursa
considering
düşünülürse
considering
dikkate alınarak
considering
{e} bağ. göz önünde tutulursa. z., k.dili. her şey göz önünde tutulursa
considering
eğer
considering
bakıldığında
considering
-e karşın
considering
itibarı ile
considering
atfen
considering
yola çıkarak
considering
dikkate alarak

Benzerlikleri dikkate alarak başlayalım. - Let's begin by considering the similarities.

considering
-e göre
considering
{f} dikkate al

Benzerlikleri dikkate alarak başlayalım. - Let's begin by considering the similarities.

considering
her şeyi düşünürsek
considering
hesaba katma
considering
şartlar göz önünde tutulursa
considering
düşün

İnsanları mutlu eden şeyin ne olduğunu düşünmeye değer. - It is worthwhile considering what it is that makes people happy.

Hayatını değiştirmeyi düşünüyor. - She's considering changing her life.

considering
{e} yine de
considering
edat hasebiyle
considering
{e} rağmen
Englisch - Englisch
considering
present participle of consider
Favoriten