prejudicial

listen to the pronunciation of prejudicial
Englisch - Türkisch
zararlı
zararlı surette
prejudiciallyönyargıyla
muzır olma
zarar
{s} sakıncalı
{s} önyargılı
prejudicialnesstarafgirlik
prejudicial to
e zarar veren
prejudicial to
-e zarar veren
be prejudicial to
-e zararlı olmak
conduct prejudicial to the service
(Askeri) ASKERLİK ŞEREFİNE AYKIRI HAREKET: Ordu menfaatine aykırı ve askeri mahkemede yargılanma sonunda genel olarak askerlikten ihraç veya tard suretiyle cezalandırmayı gerektirecek tavır ve hareket. Örneğin serkeşlik, yetkili makamdan verilen emirlere itaatsizlik, terhisten önce orduyu terketme, herhangi bir şekilde kötü hareket ve askeri makam aleyhine işlenen bir suç gibi
prejudicially
zararlı/önyargılı şekilde
Englisch - Englisch
causing harm or injury; detrimental, harmful or injurious
exhibiting prejudice or bias
{a} injurious, hurtful, contrary
{s} biased, having a previous opinion; pertaining to an advance judgement; damaging, harmful; wounding, offensive
Biased, possessed, or blinded by prejudices; as, to look with a prejudicial eye
(sometimes followed by `to') causing harm or injury; "damaging to career and reputation"; "the reporter's coverage resulted in prejudicial publicity for the defendant"
If an action or situation is prejudicial to someone or something, it is harmful to them. You could face up to eight years in jail for spreading rumours considered prejudicial to security. having a bad effect on something
Tending to obstruct or impair; hurtful; injurious; disadvantageous; detrimental
prejudicially
with bias, with a preconceived opinion; harmfully, detrimentally; hurtfully, offensively
prejudicial
Favoriten