praise; applause

listen to the pronunciation of praise; applause
Englisch - Türkisch

Definition von praise; applause im Englisch Türkisch wörterbuch

acclaim
{f} övmek
acclaim
{f} 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed him emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan
acclaim
övme
acclaim
yürekten onaylama
acclaim
bağırarak ilan etmek
acclaim
{f} alkışlamak
praise, applause
övgü, alkış
acclaim
{i} tezahürat
acclaim
anla,v.alkışla: n.alkış
acclaim
bağırarak ilân etmek
acclaim
bağırmak
acclaim
{f} alkışlarla karşılamak
acclaim
bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed him emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan
acclaim
{f} ilan etmek (alkışlarla)
acclaim
{i} beğeni

Belediye başkanının konuşması çok beğeni ile karşılandı. - The mayor's speech was received with much acclaim.

acclaim
{i} alkış

Onu alkışlarla imparator ilan ettiler - They acclaimed him emperor.

Seyirci, performansları için oyuncuları alkışladı. - The audience acclaimed the actors for their performance.

acclaim
(Biyoloji) anla
Englisch - Englisch
{i} acclaim
praise; applause
Favoriten