alkış

listen to the pronunciation of alkış
Türkisch - Englisch
{i} applause

The soprano received thunderous applause for her performance. - Soprano performansı için şiddetli alkış aldı.

His speech met with enthusiastic applause. - Onun konuşması coşkulu alkışlarla karşılandı.

acclamation
cheer

The crowd cheered again. - Kalabalık yine alkışladı.

They cheered the young Americans. - Onlar genç Amerikalıları alkışladılar.

plaudit
plaudits
hand

Tom clapped his hands. - Tom ellerini alkışladı.

Tom clapped his hands together excitedly. - Tom elleriyle heyecanla alkışladı.

clap

Tom didn't clap after Mary's performance. - Tom Mary'nin gösterisinden sonra alkışlamadı.

The audience clapped when the concert was over. - Konser bittiğinde seyirci alkışladı.

applause, clap, acclamation
acclaim

They acclaimed him emperor. - Onu alkışlarla imparator ilan ettiler

The audience acclaimed the actors for their performance. - Seyirci, performansları için oyuncuları alkışladı.

{i} clapping

Tom stopped clapping. - Tom alkışlamayı durdurdu.

Why are people clapping? - İnsanlar niçin alkışlıyor?

accolade
applauding
clp
handclap
eclat
cheering

I could hear everybody cheering. - Herkesin alkışladığını duyabiliyordum.

alkış yağmuru
ovation
alkış almak
draw applause
alkış sesi
clap
alkış toplamak
to be vigorously applauded, be acclaimed
alkış tufanı
storm of applaud, burst of applaud
alkış tufanı
round after round of applause
alkış tufanı
burst of applause
alkış tufanı
shouts of applause
alkış tufanı
thunders of applause
alkış tufanı
a flood of applause
alkış tufanı kopartmak
to bring down the houne
alkış tufanına tutmak
break into applause
alkış tutmak
to cheer, to applaud
alkış tutmak
1. to clap for. 2. to cheer
alkış yağmuru
salvo
alkışlar
cheers

The astronauts were greeted by their enthusiastic cheers and applause. - Astronotlar kendi coşkulu tezahüratları ve alkışlarlarıyla karşılandı.

alkışlar
shouts of applause
ayakta alkış yağmuruna tutma
standing ovation
çılgınca alkış
ovation
Türkisch - Türkisch
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
çipik
ALKIŞ
(Osmanlı Dönemi) Tar: Padişahlarla vezirlerin kadirlerini yükseltmek maksadıyla yapılan merasim hakkında kullanılan bir tabir
alkış ağası
Padişahı alkışlamakla görevli kimse
alkış
Favoriten