passableness; mediocrity

listen to the pronunciation of passableness; mediocrity
Englisch - Türkisch

Definition von passableness; mediocrity im Englisch Türkisch wörterbuch

indifference
{i} ilgisizlik

En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir. - The best revenge is indifference, contempt.

Aşkın trajedisi ilgisizliktir. - The tragedy of love is indifference.

indifference
{i} aldırmazlık
indifference
(Tıp) indiferans
indifference
lakaydi
indifference
adamsendecilik
indifference
nemelazımcılık
indifference
kayıtsızlık

Kayıtsızlık kutuplardaki buz gibidir: her şeyi öldürür. - Indifference is like the ice on the poles: it kills everything.

Tom kayıtsızlık numarası yapmaya çalıştı. - Tom tried to feign indifference.

indifference
aldırışsızlık
indifference
{i} tarafsızlık
indifference
{i} duygusuzluk
indifference
{i} ilgilenmeme
indifference
{i} hissizlik
indifference
önem vermeyiş
indifference
{i} umursamama
indifference
a matter of indifference ilgilenmeye değmeyen mesele
indifference
{i} umursamazlık
indifference
{i} önemsizlik
indifference
tarafsızlık/ilgisizlik
Englisch - Englisch
indifference
passableness; mediocrity
Favoriten