pad

listen to the pronunciation of pad
Englisch - Türkisch
{f} sessizce yürümek
{i} yumuşak bir maddeden yapılmış koruyucu şey: kneepad dizlik. saddle pad semer yastığı. desk pad sumen
daire
(koruyucu) yastık
kâğıt destesi
içini doldurmak
yastık

Tom uyku tulumunun altına bir köpük yastık koydu. - Tom put a foam pad under his sleeping bag.

Tom köpük yastık üzerine uyku tulumu serdi. - Tom unrolled his sleeping bag on his foam pad.

bloknot

Bana bir bloknot ya da başka bir şey ver. - Lend me a memo pad or something.

Onun telefon numarasını bloknota yazdım. - I wrote the phone number on the writing pad.

uzatmak
ıstampa

Istampanı kullanabilir miyim? - May I use your ink pad?

ev
(pamuklu/vb.yumuşak) tıkaç
(hayvan) taban
(konuşma/vb.) şişirmek
{f} şişirmek
(Askeri) konumsal ayarlama; hassas hava aracı yönetimi (positional adjustment; precision aircraft direction)
{i} ped
(Askeri) FIRLATMA YASTIĞI: Bak. "launch pad"
launching padlaunching
ufak yastık gibi şey
{i} sümen
nilüfer çiçeğinin su yüzünde duran yaprağı
{f} keçe ile kaplamak
{i} haraç
{i} yastık (küçük)
{f} pamukla doldurmak
{i} bazı
{i} altlık
{i} ayak izi (hayvan)
(Tekstil) fular; fularlamak
içini doldurma
semer yastığı
{f} ped koymak
{i} keçe
(Tıp) Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres
blok

Bir bloknota ihtiyacım var. - I need a writing pad.

Onun telefon numarasını bloknota yazdım. - I wrote the phone number on the writing pad.

kağıt destesi
{i} rampa

Roket, fırlatma rampası üzerinde patladı. - The rocket exploded on the launch pad.

Roketler bir fırlatma rampasından ateşlendi. - The rockets were fired from a launching pad.

küfe/mekan/bloknot/yastık
bazı hayvanların yumuşak tabanı
semer
yatak
taban (hayvan)
tampon
süme
sümek
doldurmak
fularlamak
ayak izi
pad character
doldurma karakteri
pad jig
fular jiger
pad of
destesi
pad of paper
kağıt destesi
pad the bill
faturayı şişirmek
pad-dry process
fularlama-kurutma yöntemi
pad-roll method
emdirme-bekletme yöntemi
pad foundation
(İnşaat) Tekil temel
pad printing
Tampon baskı
pad along
kurt gibi sessizce dolaşmak
pad chief
(Askeri) FIRLATMA YASTIĞI AMİRİ: Fırlatma yastığı üzerindeki faaliyetleri koordine etmekten sorumlu şahıs
pad deluge
(Askeri) YASTIK SU TAŞIRMASI: Fırlatma yastığı veya füze motorlarının bazı kritik kısımlarında ısıyı düşürmek üzere, bir füzenin fırlatılması sırasında, bazı fırlatma yastıklarını bol miktarda su püskürtülmesi
pad out
(Fiili Deyim ) yatmak , uyumak
pad out
şişirmek
pad out
uzatmak
pad safety
(Askeri) FIRLATMA YASTIĞI EMNİYETİ: Füze emniyetinin, yastık sahasındaki füze faaliyeti ile ilgili kısmı. Bu emniyet, sabit füze tesisleri, yastık üzerindeki füze yükleme düzeni ve rampadan ayrılana kadar bizzat füze üzerinde ihtiyat tedbirleri alınması gibi hususları içine alır
pad safety officer
(Askeri) YASTIK EMNİYET SUBAYI: Fırlatma faaliyeti sırasında emniyet tatbikatının devam ettirilmesinden sorumlu şahıs. Yakıt ikmali, tahrip paketlerinin kurulması ve benzeri sahaları içine alır
launching pad
rampa

Roketler bir fırlatma rampasından ateşlendi. - The rockets were fired from a launching pad.

padded
{s} keçe ile kaplanmış
brake pad
(Otomotiv) disk fren balatası
disc brake pad
(Askeri,Otomotiv) disk fren balatası
disc brake pad
fren balatası
launch pad
atış rampası
padding
takviye
padding
dolgu maddesi
padding
(Tekstil) dolgu elyafı
padding
(Otomotiv) koltuk minderi
padding
tampon
padding
(Bilgisayar,Teknik) sözde doldurma
padding
(Bilgisayar) dolgulama
padding
(Bilgisayar) dolgu
padding
(Askeri) gizleyici ekleme
padding
(Otomotiv) yalıtılmış
padding
(Bilgisayar,Teknik) yalancı doldurma
padding
(Otomotiv) desteklenmiş
padding
içirik
padding
takviye ederek
shoulder pad
(Tekstil) vatka
blotting pad
altlık
blotting pad
sumen
cold pad batch method
soğuk bekletme yöntemi
heating pad
ısıtma yastığı
ink pad
ıstampa
launching pad
fırlatma rampası

Roketler bir fırlatma rampasından ateşlendi. - The rockets were fired from a launching pad.

mercerizing pad
merserize fuları
padded
{f} takviye et
padding
kıtık
padding
{i} takviye etme
padding
{f} takviye et
rubber pad
lastik tampon
scratch-pad memory
hızlı işlem belleği
scratch-pad memory
karalama belleği
shoulder pad
omuz yastığı
soap pad
sabunluk
stamp pad
ıstampa
thigh pad
kalça yastığı
track pad
palet pabucu
wrist pad
sümen
a pad
a süme
arm pad
kol yastığı
bachelor pad
bekar yastığı
bearing pad
Taşıma yastığı
blotter, scribbling pad, notebook
kurutma kâğıdı, karalama yüzeyi, dizüstü
brake pad
Fren balatası
cleaning pad
ped temizlik
control pad
kontrol pedi
eye pad
(Tıp, İlaç) (Ecza) Göz bandı
felt pad
keçe tampon
firing pad
ateş yastık
gauze pad
Gazlı bez
ground pad
Yerde kullanılan her türlü yumuşak bir maddeden yapılmış koruyucu şey
key pad
tus takımı
launch pad
fırlatma rampası
mattress pad
yatak koruyucu
mattress pad
yatak pedi
mouse pad
fare altlığı
note pad
Not pad
order pad
sipariş kayıt defteri
padded
takviye edilen
saddle pad
eyer yastığı
sanitary pad
Kadın bağı
scouring pad
Bulaşık teli
shin pad
(Spor) (Spor) dizlik
shoulder pad
Omuz vatkası
stationary pad
kalıcı dosya
stuff, fill, pad out
malzeme, yastık doldurmak
suction pad
Vantuz
PADS
(Askeri) konumsal atış açısı tespit sistemi (position azimuth determining system)
abrasive pad
(Otomotiv) zımpara pedi
bachelor pad
garsoniyer
bachelor pad
bekarevi
back up pad
(Otomotiv) arkalık
blast pad
(Havacılık) blast yastığı
bridge pad
köprü mesnedi
compressor pad
kompresör tamponu
crash pad
(Askeri) sadme yastığı
crash pad
(Fiili Deyim ) geçici olarak kalacak yada yatacak yer
crash pad
(Askeri) SADME YASTIĞI: Kaza vukuunda yaralanmaya mani olmak için tank veya uçakların gösterge tablosu veya diğer çıkıntıları etrafına tespit edilen yastıklar
crash pad
çarpma tamponu
engine pad
motor yastığı
flat pad
(Askeri) yassı taban yastığı
foam pad
(Otomotiv) köpük dayanak
heater pad
ısıtıcı direnç
heating pad
ısıtıcı yatak
i would like a writing pad
bloknot rica ediyorum
knee pad
dizlik
launch pad
(Askeri) FIRLATMA, ATIŞ PLATFORMU: Üzerinde füze rampasının bulunduğu beton veya diğer sert yüzeyli platform
note pad
Not Defteri
number pad
Sayısal Tuş Takımı
numeric key pad
(Bilgisayar) sayısal tuş takımı
padded
ses yalıtımı sağlanmış
padded
pamukla doldurulmuş
padding
{i} fodra
padding
{i} vatka
padding
dolgu malzemesi
padding
kıtık/doldurma
padding
fularlama
padding
{i} abartma
padding
doldurmak için kullanılan yumuşak madde
padding
(Askeri) GİZLEYİCİ EKLEME: Mesajın başını, sonunu ve uzunluğunu gizlemek amacıyla bir mesaja eklenen olağan dışı metin
padding
doldurma
push pad
itme plakası
retromolar pad
(Diş Hekimliği) Alt en arka azı dişinin distalindeki yumuşak doku kütlesi
rubber pad
(Tekstil) kauçuk vatka
rubber pad
(Otomotiv) lastik dayanak
saddle pad
semer yastığı
sanitary pad
kadın pedi
scouring pad
bulaşık ovma süngeri
scratch pad
(isim)t defteri, karalama defteri
scratch pad
karalama defteri
scratch pad
not defteri
scribbling pad
not defteri
scribbling pad
karalama defteri
sleeping pad
yatak
solder pad
(Telekom) lehim döşeği
spacer pad
(Otomotiv) ara tampon
spring pad
(Otomotiv) yay tamponu
stationery pad
Kalıcı dosya
steering wheel pad
direksiyon simidi yastığı
steering wheel pad
(Otomotiv) direksiyon üst yüzeyi
stop pad
(Otomotiv) durdurma tamponu
suction pad
vakumlu makara
thrust pad
itme pedi
torsion bar bearing pad
torsiyon çubuk kızağı
turnaround pad
(Havacılık) dönüş alanı
warming pad
yatak ısıtıcı
writing pad
bloknot

Bir bloknota ihtiyacım var. - I need a writing pad.

Onun telefon numarasını bloknota yazdım. - I wrote the phone number on the writing pad.

writing pad
yazma altlığı
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. Saklayan, hıfzeden
(Osmanlı Dönemi) Büyük, ulu
(Osmanlı Dönemi) Bekleyen, muhafaza eden, koruyan
Englisch - Englisch
A sanitary napkin
To travel along (a road, path etc.)
A flattened mass of anything soft, to sit or lie on
To stuff
The sound of soft footsteps, or a similar noise made by an animal etc
A panel or strip of material designed to be sensitive to pressure or touch
An animal's foot or paw
A place of residence
A type of wickerwork basket, especially as used as a measure of fish or other goods
A keypad
A cushion-like thickening of the skin on the under side of the toes of animals
A random key (originally written on a disposable pad) of the same length as the plaintext
A kind of cushion for writing upon, or for blotting, especially one formed of many flat sheets of writing paper; now especially such a block of paper sheets as used to write on
A soft, or small, cushion
A flat surface or area from which a helicopter or other aircraft may land or be launched
A stuffed guard or protection, especially one worn on the legs of horses to prevent bruising
A footpath; a road or track
A bed
A soft bag or cushion to relieve pressure, support a part, etc
To walk softly, quietly or steadily, especially without shoes

Their feet padded softly on the ground, and they crept quite close to him, twitching their noses, while the Rabbit stared hard to see which side the clockwork stuck out.

A toad
To practise highway robbery
To furnish with a pad or padding
A robber that infests the road on foot; a highwayman or footpad
To travel on foot
to deliberately play the ball with the leg pad instead of the bat
A floating leaf of a water lily or similar plant
An easy-paced horse; a padnag
An electrical extension cord with a multi-port socket one end: "trip cord"
To wear a path by walking
Any cushion-like part of the human body, especially the ends of the fingers
To imbue uniformly with a mordant

to pad cloth.

Indicating a soft flat sound, as of bare footsteps

I heard her soft footsteps, pad, pad along the corridor.

The effect produced by sustained lower reed notes in a musical piece, most common in blues music
a batsman's leg pad that protects it from damage when hit by the ball
To fill or lengthen (a story, one's importance, etc.)

Obama pads delegate lead ... with win in key western state. Austin American-Statesman newspaper, May 21, 2008.

A cushion used as a saddle without a tree or frame
A pad is a fairly thick, flat piece of a material such as cloth or rubber. Pads are used, for example, to clean things, to protect things, or to change their shape. He withdrew the needle and placed a pad of cotton-wool over the spot. a scouring pad
{n} an easy-paced horse, saddle, path, robber
{i} piece of soft material which cushions; block of pages stacked together and connected on one side; one's lodging, apartment (Slang); sanitary napkin; soft padded sections on the bottom of an animal's paw; sound of footsteps
{v} to travel gently, beat a way smooth, rob
A pad of paper is a number of pieces of paper which are fixed together along the top or the side, so that each piece can be torn off when it has been used. She wrote on a pad of paper Have a pad and pencil ready and jot down some of your thoughts
(packet assembler/disassembler) A device that accepts characters from a terminal or host computer It then puts the characters into packets that a packet switching network can handle It also accepts packets from the network, then disassembles them into character streams that the terminal or host can handle
An interface device that buffers data sent to and from character mode devices, and assembles and disassembles the packets needed for X 25 operation
The pads of a person's fingers and toes or of an animal's feet are the soft, fleshy parts of them. Tap your cheeks all over with the pads of your fingers
To stuff; to furnish with a pad or padding
one formed of many flat sheets of writing paper, or layers of blotting paper; a block of paper
1) An attenuator usually used to prevent overload of amplifier that follows 2) A device with a surface that can be hit by a drum stick; hitting the pad produces an output signal pulse (or MIDI command) that causes a drum machine or synthesizer to sound a drum sound
A robber that infests the road on foot; a highwayman; usually called a footpad
packet assembler-disassembler
Packet Assembler/Dissembler
a usually thin flat mass of padding
Packet Assembler/Disassembler A protocol converter which allows devices not equipped for packet switching to communicate over an X 25 network
A electronic resistance device that reduces an audio signal by a set amount Often used in sound desks to reduce a high level signal coming into a control channel
A soft, or small, cushion; a mass of anything soft; stuffing
A footpath; a road
a block of absorbent material saturated with ink; used to transfer ink evenly to a rubber stamp
To fill unused positions in a field with dummy data, usually zeros, ones, or blanks
To rob on foot
a batsmans leg pad that protects it from damage when hit by the ball
To fill unused positions in a field with data, usually 0's, 1's, or blanks
{f} cushion; fill; fill out; walk, go by foot
Packet Assembler Dis-assembler
add padding to; "pad the seat of the chair"
Packet Assembler/Disassembler
temporary living quarters
To travel heavily or slowly
packet assembly/disassembly
A device used in a packet switched network to convert data to an appropriate format so that a non X 25 (non-packet switching) device can send information over an X 25 (packet switched) network, The pad is responsible for call set up and addressing routines
To travel upon foot; to tread
pad down
To spend the night somewhere
pad down
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
pad down
To frisk, pat down
pad out
To sleep or go to bed

My housemate was very annoyed to find my friends padded out on the lounge room floor this morning.

pad out
To add something extra to something to make it appear more substantial

Have you heard about girls padding out their bras to make their boobs look bigger?.

pad thai
a Thai dish of stir-fried noodles with egg, tamarind etc garnished with peanuts etc
pad foundation
(İnşaat) An isolated, concrete slab on-grade that serves as a foundation
pad printing
Pad Printing is sometimes also called "Tampo" or "Tampo Printing" Pad printing is used for decorating products in many industries including medical, automotive, promotional, apparel, electronics, appliances, sports equipment and toys. It can also be used to deposit functional materials such as conductive inks, adhesives, dyes and lubricants
pad the bill
(deyim) Put unnecessary or additional items on a bill to make the total cost higher
pad elephant
An elephant that is furnished with a pad for carrying burdens instead of with a howdah for carrying passengers
pad foot
Simple end to a Cabriole foot, resembling the clubfoot in shape but resting on a small pad or disc
pad foot
A foot found on Queen Anne furniture, in which the foot sits atop a pad-shaped disk
pad foot
On furniture, a rounded foot, resembling that of an animal
pad out
If you pad out a piece of writing or a speech with unnecessary words or pieces of information, you include them in it to make it longer and hide the fact that you have not got very much to say. The reviewer padded out his review with a lengthy biography of the author
bachelor pad
A nice, well-furnished dwelling where an unmarried man lives, usually by himself, but sometimes with other men
bat-pad
a fielder in this position
bat-pad
A fielding position very close to the batsman, square on the leg side, designed to catch the ball from a misplaced defensive shot
brake pad
A friction element in a disc brake
brillo pad
A scouring pad used for cleaning dishes made from steel wool containing soap
changing pad
An impermeable pad that babies are placed on while changing their diapers
d-pad
A plus-shaped directional input pad on a video game controller that allows for eight degrees of movement, now largely superseded by the thumbstick
dance pad
A plastic or metal pad used for playing dancing video games
finger pad
The fleshy underside of the end of the finger
ink-pad
A piece of absorbent material, soaked with ink used for rubber stamps. The ink gets onto the stamp by pressing the stamp on the ink-pad
knee pad
A protective garment worn on a knee to protect it from injury, for example due to a blow or a fall
knee-pad
Attributive form of knee pad, noun
launch pad
The surface or structure from which a launch is made
legal pad
a large writing pad, made using yellow paper, especially one measuring 8½ by 14 inches
lily pad
The round leaf of a water lily, which floats on the surface of the water
mouse pad
: A pad with surface used to enhance the movement of a computer mouse
nose pad
Either of the small pieces on many eyeglasses that rest on the wearer's nose
nose pad
The small leathery part of a cat's nose
padded
Simple past tense and past participle of pad
padded
Having padding
padding
Extraneous text added to a message for the purpose of concealing its beginning, ending, or lengthJoint Publication 1-02 U.S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms; 12 April 2001 (As Amended Through 14 April 2006)
saddle pad
A pad placed under a saddle on a horse. Like a saddle blanket but thicker
scouring pad
A pad, having a soft, sponge-like side and a more abrasive side, used to wash up
shoulder pad
a type of padding sometimes used in clothing to give the wearer the illusion of less sloping shoulders
shoulder pad
a piece of protective equipment used in American and Canadian football
sketch pad
a book or pad with blank pages for sketching; a sketchbook
stamp pad
A porous pad, often made of a felt-like material, impregnated with ink, used for inking rubber stamps
steno pad
a pad of paper specially designed for use taking dictation in shorthand
tail pad
A deck grip pad at the rear (ie. tail) of a surfboard, for the surfer's back foot to stand on

2005: Gorilla grip uses high quality foam to make a tail pad that's lighter on your board and easier on your skin. — Tactics Board Shop advertisement.

tea pad
A hash-bar; a place to buy or smoke marijuana

Took my public-school training in three jails and a plenty of pool-rooms, went to college in a gang of tea-pads, earned my Ph.D. in more creep joints and speakeasies and dancehalls than the law allows.

writing pad
A collection of blank pages of writing paper, bound together, often with a cardboard cover
padded
softened by the addition of cushions or padding
arm pad
A pad worn by football players and hockey goalkeepers, arm guard
brillo pad
(Trademark) A ball of wire filled with soap, which is used for cleaning pans
control pad
(Bilgisayar) A gamepad, also called joypad or control pad, is a type of game controller held in the hand, where the digits (especially thumbs) are used to provide input. Gamepads generally feature a set of action buttons handled with the right thumb and a direction controller handled with the left. The direction controller has traditionally been a four-way digital cross (D-pad), but most modern controllers additionally (or as a substitute) feature an analog stick. The analog stick was introduced with the Atari 5200 controller, but did not reach popularity until the Nintendo 64
padded
filled or covered with a soft material to make it thicker or more comfortable
padded
{s} cushiony; cushioned, softened by the addition of cushions or padding
scouring pad
A small abrasive cleaning pad used for scouring pots and pans
shin pad
(Spor) Shin pads or shin guards are pieces of equipment used in hockey and football (soccer). They are used for protecition to the player's shins from balls, game equipment and other players. They are usually secured on using velcro straps. They have been made compulsory for most school, club and professional teams in order to reduce injuries
Brillo pad
a ball of wire filled with soap, which is used for cleaning pans
blotting pad
absorbent pad used to soak up excess ink
body pad
a pad worn by hockey goalkeeper
brake pad
A flat block that presses against the disk of a disc brake
carpet pad
a pad placed under a carpet
cleaning pad
a pad used as a cleaning implement
dial pad
Buttons on a phone that are used to dial a phone number The dial pad on a Cisco IP Phone operates like the dial pad on a traditional telephone
dial pad
The 12 pushbuttons that you use to dial a number and access features
dial pad
The Dial Pad consists of the numbered buttons (0 through 9), * and #
game pad
{i} type of game controller used to play video games, joypad, device for computer games that has buttons to control images on the screen
gauze pad
bandage made from a thin cloth
heating pad
heater consisting of electrical heating elements contained in a flexible pad
helicopter pad
hel·i·pad an area where helicopters can land
hip pad
protective garment consisting of a pad worn by football and hockey players
hot pad
heater consisting of electrical heating elements contained in a flexible pad
hot pad
a pad for use under a hot dish to protect a table
ink pad
small ink-saturated pad used with a stamp or seal
knee pad
protective garment consisting of a pad worn by football or baseball or hockey players
launch pad
A launch pad or launching pad is a situation, for example a job, which you can use in order to go forward to something better or more important. Wimbledon has been a launch pad for so many players = stepping stone
launch pad
a platform from which rockets or space craft are launched
launch pad
platform from which a rocket is sent into the air
launch pad
A launch pad or launching pad is a platform from which rockets, missiles, or satellites are launched
legal pad
A pad of ruled, usually yellow writing paper that measures 8 by 14 inches. a book containing sheets of yellow writing paper with lines on it, of a type sold in the US
lily pad
floating leaves of a water lily
lily pad
One of the floating leaves of a water lily
lily pad
{i} floating leaf of a water lily
mattress pad
a protective pad over a mattress to protect it
message pad
a pad of paper on which messages can be written
mouse pad
A smooth, flat pad placed on your desk It provides a suitavle surface on which you can move the mouse
mouse pad
For an optical mouse, this is the rectangular, metallic surface that reads the movements of the mouse For a mechanical mouse, this is a clean, soft rectangular surface that makes the mouse's trackball roll efficiently
mouse pad
A mouse pad is the same as a mouse mat
mouse pad
A pad which allows for smoother easier movement of the mouse then just on the surface of a table
mouse pad
Where Mickey and Minnie live
note-pad
notebook, pad of paper, writing pad
one time pad
Vernam cipher in which one bit of new, purely random key is used for every bit of data being encrypted
one-time pad
Sheets of paper or silk printed with random five-number group ciphers to be used to encode and decode enciphered messages
one-time pad
A secret key cipher in which the key is a truly random sequence of bits that is as long as the message itself, and encryption is performed by XORing the message with the key This is theoretically unbreakable
one-time pad
A secret-key cipher in which the key is a truly random sequence of bits that is as long as the message itself, and encryption is performed by XORing the message with the key This is theoretically unbreakable
one-time pad
The only known form of encryption that is unbreakable If relies on a random key that is the same length as the message Each key can be used once and only once
padded
past of pad
padding
The white space between and element's border and the contents itself
padding
A filler used to extend a string, record or field to some prescribed lengh
padding
The use of pad characters to fill out a line, string, or field Padding is important in character set conversions to preserve an adequate number of bytes and to align the data correctly
padding
Padding is redundant memory(2) within the memory allocated to an object It is usually inserted because of alignment restrictions on the fields of the object or on the object itself Padding is a form of internal fragmentation
padding
Extraneous text added to a message for the purpose of concealing its beginning, ending, or length
padding
Additional, meaningless data added to a packet to increase its size
padding
Optional extra bytes following the logical record segment body used to ensure an even length for a segment and also to extend a segment when necessary to fill out a fixed-length visible record
padding
The act or process of making a pad or of inserting stuffing
padding
Padding is soft material which is put on something or inside it in order to make it less hard, to protect it, or to give it a different shape. the foam rubber padding on the headphones Players must wear padding to protect them from injury
padding
Material of inferior value, serving to extend a book, essay, etc
padding
Glue applied to a group of sheets to form a note pad
padding
The material with which anything is padded
padding
The uniform impregnation of cloth with a mordant
padding
present participle of pad
padding
Glue applied to one edge to combine documents into a pad
padding
The process of adding extra material to a cross-section of a casting wall, usually extending from a riser to ensure adequate feed to a localized area where sharing would occur if the added material were not present It must be machined off of casting
padding
The practice of underestimating budgeted revenues (or overestimating budgeted costs) in order to make budgeted targets more easily achievable Also called budgetary slack
padding
artifact consisting of soft or resilient material used to fill or give shape or protect or add comfort
padding
adding an adhesive compound to the edge of sheets to form a note pad (can be used for bookbinding or tear-off sheets)
padding
a method of binding sheets together, using adhesives, to make pads
padding
(1) Loose sheets stacked, with or without a backing material, to which adhesive is applied, usually with a brush, to the binding edge The adhesive must be flexible and capable of allowing easy removal of a single sheet (2) Corrugated material used as filler material in bulk cartons or individual mailing cartons to top
padding
Soft filling used in cushions
padding
The internet header Padding field is used to ensure that the data begins on 32 bit word boundary The padding is zero
padding
The process of adding metal to a cross section of a casting wall, usually extending from a riser, to ensure adequate feed to a localized area where a shrink would occur if the added metal were not present
padding
This happens when a file that is being transferred ends in the middle of a block of data The communications program must add blank data to fill up the block Some term programs will "strip" this before saving the file to disk
padding
the impregnation of a substrate with a liquor or paste followed by squeezing-usually by passing the substrate through a nip-to leave a specific quantity of liquor or paste on the substrate
padding
Empty space that is appended to individual packets in a content stream to keep packet size constant Windows Media Services supports variable packet length However, Windows Media Encoder limits packets to a fixed length to ensure compatibility with earlier versions of Windows Media Services
padding
A material installed under carpet to add foot comfort, isolate sound, and to prolong carpet life
padding
Padding is unnecessary words or information used to make a piece of writing or a speech longer. the kind of subject that politicians put in their speeches for a bit of padding
padding
{i} cushioning; material used to pad
padding
Extra bits concatenated with a key, password, or plaintext
padding
Some padding bytes are inserted in the data stream to maintain alignment of the protocol requests on natural boundaries This increases ease of portability to some machine architectures
padding
defines the amount of space between the content of the element and its border (or its margin if there is no border) Dreamweaver does not display this attribute in the Document window
padding
Extra characters such as ASCII 32 spaces added to the end of a record to fill it out to a fixed length
padding
(n ) The process of inserting bytes into a data stream to maintain alignment of the protocol requests on natural boundaries Padding increases ease of portability to some machine architectures
pads
A piece of material attached to the tank shall to which various attachments are made
pads
PCB Activity Database System Database of PCB handlers (generators, transporters, storers or disposers)
pads
Performance Appraisal and Development Scheme
pads
third-person singular of pad
pads
noun, pl Usually knee and elbow pads, which skateboarders use to protect themselves when riding Usually only used for ramp riding, but often required in situations which require insurance
pads
Planned Arrival & Departure System
pads
Passenger Airbag Disarm Switch: Override switch to disable PAB when children are riding in front seat
pads
position and azimuth positioning system
pads
plural of pad
sanitary pad
hygienic pad used by women to absorb their menstrual flow
sanitary pad
a special piece of soft material that a woman wears in her underwear for the blood when she has her period
scouring pad
{i} small steel wool or plastic mesh pad used for scrubbing pots and pans
scratch pad
is a British term
scratch pad
{i} (term used in Canada & USA) notepad, scratch paper, pad of writing paper
sea pad
A starfish
shoulder pad
protective garment consisting of a hard rounded pad worn by football players to protect their shoulders
sketching pad
notebook used for making sketches and doodling, writing-pad
soap pad
a cleaning pad containing soap
squire of the pad
highway robber
stamp pad
pad: a block of absorbent material saturated with ink; used to transfer ink evenly to a rubber stamp
thigh pad
protective garment consisting of a pad worn over the thighs by football players
touch pad
A lot of laptop computers use a touch pad instead of a mouse It is a square on your laptop keyboard that is sensitive to touch, tapping your finger on the touch pad is equivalent to clicking your mouse
pad
Favoriten