overhead

listen to the pronunciation of overhead
Englisch - Türkisch
{s} havai
genel gider
havada

Havada uçan bir helikopter gördüm. - I saw a helicopter flying overhead.

Birkaç kırlangıç havada uçuyor. - A couple of swallows are flying overhead.

genel giderlerle ilgili
başüstü
katener
(Ticaret) genel maliyet masrafı
yer üstünde
yukarıda olan
(Bilgisayar) asetat
(Ticaret) sabit masraflar
yukarıda

Tom yukarıdan geçen bir helikopter duydu. - Tom heard a helicopter overhead.

Tom yukarıdan geçen helikopterleri duyabiliyordu. - Tom could hear helicopters overhead.

kafasının üstünde
tepede
(sıfat) baştan yukarıda olan
ENDİREKT DESTEK KAYNAKLARı: Bir teşkilin esas görevini ıfada endirekt destek sağlamak üzere kullanılan personel, para ve malzemeden ibaret kaynaklar
(sıfat) genel giderlerle ilgili
(sıfat) yukarıdan geçen
genel masraflarla ilgili
(isim) genel giderler
genel masraflar
{s} yukarıdan geçen

Tom yukarıdan geçen bir helikopter duydu. - Tom heard a helicopter overhead.

Tom yukarıdan geçen helikopterleri duyabiliyordu. - Tom could hear helicopters overhead.

üst katta
(Askeri) ENDİREKT DESTEK KAYNAKLARI: Bir teşkilin esas görevini ifada endirekt destek sağlamak üzere kullanılan personel, para ve malzemeden ibaret kaynaklar
masraf/idare
üstten
baştan yukarı
yukarıya
{s} genel giderlerle ilgili. z. baştan yukarı, yukarıda, üstte
tepeden
üstte
{i} genel giderler
baş üstünde olan
{s} baştan yukarıda olan
{s} genel
{s} asma
baş üstünde
destek işlem
(Askeri) endirekt destek kaynakları
sabit
overhead bits
destek işlem bitleri
overhead bits
ek bitler
overhead camshaft
(Otomotiv,Teknik) üstten kam mili
overhead camshaft
(Otomotiv) üstten kam
overhead camshaft
(Otomotiv) üstten çift eksantrik
overhead capital
(Ticaret) sabit sermaye
overhead cost
(Ticaret) dolaylı maliyet
overhead costs
(Bilgisayar,Spor) genel giderler
overhead expenses
genel yönetim giderleri
overhead operation
(Bilgisayar) önişlem
overhead operation
(Bilgisayar) program önişlemleri
overhead operations
(Bilgisayar,Teknik) ek işlemler
overhead operations
(Bilgisayar,Teknik) genel bakım işlemleri
overhead operations
(Bilgisayar) hizmet işlemleri
overhead shot
(Spor) baş üzerinden atılan şut
overhead target
(Askeri) üstten geçen hedef
overhead camshaft
üstten eksantrik mili
overhead crane
yürür köprü
overhead crossing
üstgeçit
overhead expenses
genel giderler
overhead irrigation
yağdırma sulaması
overhead line
havai hat
overhead railway
asma demiryolu
overhead camshaft
üstten kam mili, üstten eksantrik mili, kafa dağıtım dingili
overhead cost
sabit maliyet
overhead door
yukarı katlanır kapı
overhead irrigation
yağdırma sulamasi
overhead kick
Rövaşata
overhead locker
Bazı taşıtlarda koltuğun yukarısındaki eşya koyma yeri
overhead projector
Tepegöz: Derslerde vs. asetat üzerine yazılan yazıyı veya grafiği kuvvetli bir ışık kaynağı aracılığı ile perdeye yansıtan optik araç
overhead projector
Tepegöz

The teacher used an overhead projector to show diagrams.

overhead rack
Bazı toplu taşıma araçlarında yolcuların üst tarafında çanta ve şaire bagajların konulduğu yer
overhead railway
Bir yol üzerindeki köprüden geçen (yükseltilmiş) demiryolu
overhead railway
havai demiryolu
overhead transmission line
Havaî enerji iletim hattı
overhead transparency
havai şeffaflık
overhead valve
üstten supap
overhead welding
tavan kaynağı
overhead bits
ek bitler, destek islem bitleri
overhead bracing
(Askeri) ÜST BAĞLANTI: Yolu alt boşlukta olan bazı kafes kirişli köprülerde köprünün iki yanındaki üst bağlantılar
overhead bracing
(Askeri) üst bağlantı
overhead cable
havai kablo
overhead cable system
(Askeri) HAVAİ KABLO SİSTEMİ
overhead camshaft engine
(Otomotiv) üstten kam mili motor
overhead camshaft engine
(Otomotiv) kafadan egsantriklimotor
overhead clearance
(Askeri) UÇUŞ ROTASI ÜZERİNDE İZİN VERİLEN İRTİFA: Rota düzlemiyle onun üzerindeki bir engel arasındaki dikey mesafe
overhead coil
tavan tipi serpantin
overhead console
(Otomotiv) başüstü konsolü
overhead costs
(Askeri) İSTİHKAM İNŞAAT İDARİ MASRAFLARI: İstihkam inşaat bölge komutanlığı ve, istihkam inşaat asbölge komutanlığının faaliyeti ile ilgili olarak yapılan genel idari masraflar. Bu masraflar, devlet inşaat masraflarının bir kısmıdır
overhead cover
(Askeri) Baş siperi
overhead crane
tavan vinci
overhead distribution
üstten dağıtım
overhead door
kapanır kapı
overhead door
yukarı açılır kapı
overhead environment
(Askeri) tavanlı ortam
overhead expenses
(Askeri) GENEL İMALAT MASRAFLARI
overhead fire
(Askeri) aşırma ateşi
overhead fire
(Askeri) AŞIRMA ATEŞİ: Dost kıtalar üzerinden aşırmak suretiyle yapılan ateş
overhead flight
(Askeri) UÇAĞIN ALTTAN GÖRÜNÜŞÜ: Bir uçağın alttan görünüşü, bir uçağın aşağıdan görünme vaziyeti. Alttan görünüşü; uçakların siluetlerinden tanımak için faydalanılan beş standart uçuş şeklinden biridir. Buna (bottom view) de denir
overhead guard
(İnşaat) üst koruyucusu
overhead guard
üst koruyucu
overhead hoist
tezgaha bağlanmış
overhead inlet valve
(Otomotiv) üstten emme supap
overhead light
tepe ışığı
overhead lighting
üstten aydınlatma
overhead lighting
(Sinema) üst aydınlatma
overhead line
başüstü elektrik hattı
overhead line pole
hava hattı direği
overhead line tower
hava hattı direği
overhead liner
(İnşaat) hava hattı
overhead main
başüstü ana hat
overhead module
(Otomotiv) baş üstü modülü
overhead monorail system
başüstü monoray sistemi
overhead network
havai hat şebekesi
overhead operation
(program) önişlemler (i)
overhead operations
ek islemler, genel bakim islemleri
overhead panel
baş üstü paneli
overhead pass
(Spor) baş üzerinden verilen pas
overhead personnel
(Askeri) İDARİ DESTEK PERSONELİ: Bak. "overhead"
overhead pipe
başüstü boru
overhead pipe
havai boru
overhead pipeline
başüstü boru hattı
overhead power lines
elektrik hava hatları
overhead price
(Askeri) BÜTÜN MASRAFLARI İHTİVA EDEN FİYAT
overhead product
(Gıda) üst ürün
overhead projector
(Fotoğrafçılık) gün ışığı projektörü
overhead projector
tepegöz projeksiyon makinesi
overhead projector
(Fotoğrafçılık) gün ışığı göstericisi
overhead radiator
başüstü radyatör
overhead rate
(Ticaret) genel giderler oranı
overhead sectional door
yukarı kayar kapı
overhead sign
başüstü işaret
overhead supply
(Ticaret) arz fazlalığı
overhead switches
(Otomotiv) baş üstü anahtarları
overhead target
(Askeri) ÜSTTEN GEÇEN HEDEF: Bir nişancının üzerinden veya hemen civarından geçen hava hedefi
overhead track
başüstü ray
overhead travelling crane
(İnşaat) gezer köprülü vinç
overhead type
üstten supaplı
overhead valve engine
üstten supaplı makine
overhead valve engine
(Otomotiv) üstten supaplı motor
overhead valve motor
(Otomotiv) üstten supaplı motor
overhead valves
(Otomotiv) üstten supaplar
overhead weld
(İnşaat) başüstü kaynak
overhead weld
(İnşaat) tavan kaynağı
overhead welding
(İnşaat) başüstü kaynaklama
overheads
genel masraf
overheads
işletme giderleri
command processing overhead time
komut işleme havai zaman
departmental overhead
departman genel gideri
in a higher place; overhead; into or from heaven
Daha yüksek bir yerde, havai; içine veya gökten
manufacturing overhead
üretim giderleri
variable overhead
değişken genel
administrative unit overhead
(Askeri) idari birim başlığı
applied overhead
(Ticaret) uygulanan genel masraflar
block overhead
blok destek bitleri
distribution of overhead cost
(Askeri) İMALAT GENEL MASRAFLARI DAĞITIMI
factory overhead
(Ticaret) genel imal giderleri
overheads
{i} sabit masraflar
overheads
idare masraflar
overheads
{i} genel giderler
Englisch - Englisch
of, or relating to the operating expenses of a business

They tried to reduce overhead costs.

above one's head;in the sky

Birds flying overhead.

data or steps of computation that is only used to facilitate the computations in the system and is not directly related to the actual program code or data being processed. E.g. network overhead is the header data that is required to route and transport data over network; fork overhead is the additional time and memory cost of creating and managing new processes within operating system
The expense of a business not directly assigned to goods or services provided
A smash
An overhead throw
Any cost or expenditure (monetary, time, effort or otherwise) incurred in a project or activity, which does not directly contribute to the progress or outcome of the project or activity
Wasted money
A sheet of transparent material with an image used with an overhead projector; an overhead transparency
The ceiling of any enclosed space below decks in a vessel
The system of overhead wires used to power electric transport, such as streetcars, trains, or buses
The items or classes of expense not directly assigned to goods or services provided
An overhead projector
located above, especially over the head

Place your luggage in the overhead bins.

{a} aloft, above, in aplace above
(Bilgisayar) Use of computer resources for performing a specific feature. Typically, the term is used to describe a function that is optional, or an enhancement to an existing application. For example, maintaining an audit trail might result in 10% overhead, meaning that the program will run 10% slower when the audit trail is turned on. Programmers often need to weigh the overhead of new features before implementing them
The cost of doing business unrelated to production or sale of goods or services Office rent, for instance, is an overhead expense It remains unchanged no matter how much a company sells
Business operating costs that can not be meaningfully or economically traced to specific products or services, which include manufacturing overhead, selling expenses, general and administrative expenses, and others
(computer science) the disk space required for non-data information (used for location and timing)
An expense incurred in producing/providing your product or service
Elements of cost necessary in the production of an article or the performance of a service which are of such a nature that the amount applicable to the product or service cannot be determined accurately or readily Usually they relate to those objects of expenditure which do not become an integral part of the finished product or service such as, rent, heat, light, supplies, management, and supervision
The basic direct and indirect costs associated with business operations, such as rent, labor
Those elements of cost necessary in the production of an article or the performance of a service which are of such a nature that the amount applicable to the product or service cannot be determined accurately or readily Usually they relate to those objects of expenditures which do not become an integral part of the finished product or service, such as rent, heat, light, supplies, management, supervision, etc
A shot hit much like a serve, when the ball is above the player's head, usually a smash It's often used by a player at net or in the forecourt against a lob that hasn't been hit deep enough
The expenses of a business that are not incurred directly from the production or sale of goods
above your head; in the sky; "planes were flying overhead"
The costs associated with general office requirements, often including rent, phones, furniture, general office staff (personnel and administrative services), etc normally distributed by predetermined percentage (or surcharge) to specific other costs (often direct labor costs)
Business expenses-such as property taxes, utilities, and insurance-that are not directly connected to the goods or services you produce
You use overhead to indicate that something is above you or above the place that you are talking about. She turned on the overhead light and looked around the little room. Overhead is also an adverb. planes passing overhead
a hard return hitting the tennis ball above your head (nautical) the top surface of an enclosed space on a ship located or originating from above; "an overhead crossing"
Overhead is included in the in-house estimate and is defined as those costs that are not directly attributable to the activity under study
The ongoing administrative expenses of a business, such as rent, utilities, and insurance
the various expenses of operating a business that can't be charged to any one product, process or department
an overhead projector; or the image sheet projected by one
The expenses of a business that are not attributable directly to the production or sale of goods
the operating expenses of a business - everything except labour and materials
(nautical) the top surface of an enclosed space on a ship
Aloft; above; in or attached to the ceiling or roof; in the story or upon the floor above; in the zenith
Framing, error control, addressing, idle code, or any other characters or bit sequences in a data transmission other than actual end-user data
more generally, any cost or expenditure (monetary, time, effort or otherwise) incurred in a project or activity, which does not directly contribute to the progress or outcome of the project or activity
{i} general expenses; manufacturing and business expenses; information which is attached to a message on a network in order to ensure error-free transmission to the correct destination (Computers)
above ones head;in the sky
1 A storage compartment located above head level, as on an airplane 2 The fixed expenses, such as rent and utilities, of a business
from above; above; over the head; in the sky
(computer science) the processing time required by a device prior to the execution of a command
the expense of maintaining property (e g , paying property taxes and utilities and insurance); it does not include depreciation or the cost of financing or income taxes
business expenses not directly related to a particular good or service produced An example would be utilities
The general expenses of a business such as heating, lighting, a telephone system, which may be divided up by the number of patients treated and then added to the direct cost of treating a specific disorder as part of the total charge
Business expenses not directly related to a particular good or service produced Examples are insurance, utilities, and rent
above the head; over the head; "bring the legs together overhead"
business expenses not directly related to the production of a product or service
{s} of general expenses; general; positioned or directed over the head
a transparency for use with an overhead projector
Costs incurred in the operation of a business that cannot be directly related to a specific individual product or service
is the costs associated with providing and maintaining a manufacturing or working environment For example: renting the building, heating and lighting the work area, supervision costs and maintenance of the facilities Includes indirect labor and indirect material
located or originating from above; "an overhead crossing"
above your head; in the sky; "planes were flying overhead
a hard return hitting the tennis ball above your head
The expenses of a business that are not attributable directly the production or sale of goods
-indirect costs associated with facilities and management that are applied to the costs of manufactured goods through the manufacturing reporting process
In the context of this publication, time spent doing something other than the actual work of a program For instance, the time required to move data, as opposed to the time spent processing data, is viewed as overhead
{a} above
oh
overhead cam
A type of internal combustion engine design which has the inlet and exhaust valves in the cylinder head and has the camshaft(s) up above the valves too
overhead kick
A kick where the ball travels over the player's head
overhead line
A wire or cable, suspended between poles, used to distribute power or signals
overhead lines
plural form of overhead line
overhead press
An exercise in which a weight is lifted with the arms, which are straightened vertically over one's head
overhead presses
plural form of overhead press
overhead projector
A projector that projects an image over the heads of the viewers onto a screen in front of them
overhead projectors
plural form of overhead projector
overhead valve
A type of internal combustion engine design which has the inlet and exhaust valves in the cylinder head (and therefore above the piston). The camshaft can be beside the pistons (with pushrods and rockers operating the valves) or above the valves, with the latter usually referred to as overhead cam
overhead kick
A bicycle kick, scissors kick, Pelé kick or overhead kick is an expert move in football, which is made by throwing the body up into the air, making a shearing movement with the legs to get one leg high overhead to reach the ball (in original head height), which gets kicked backward over the player's head
overhead projector
A projector capable of projecting enlarged images of written or pictorial material onto a screen or wall from a transparency placed horizontally below the projector and lighted from underneath
overhead railway
A railway that is powered by electricity and that runs on a track that is raised above the street level, elevated railway, elevated, el, elevated railroad
overhead cable
upper cable, cable that is set in a high position
overhead cam (OHC)
(Otomotiv) A camshaft located above the cylinder head rather than below the cylinders in the engine block. Overhead camshafts eliminate the need for push rods to activate the valves. DOHC engines have double (two) overhead camshafts. One operates the intake valves, and the other operates the exhaust valves
overhead charges
Those general charges or expenses in any business which cannot be charged up as belonging exclusively to any particular part of the work or product, as where different kinds of goods are made, or where there are different departments in a business; called also fixed, establishment, or (in a manufacturing business) administration, selling, and distribution, charges, etc
overhead door
A garage door type rear door for MSO units
overhead door
A counter-balanced door used in a garage that opens on tracks
overhead expenses
general costs associated with running a business (i.e. rent, heating, taxes, etc.)
overhead fire
fire which is shot over the heads of military forces located further ahead
overhead projector
a projector operated by a speaker; projects the image over the speaker's head
overhead projector
An overhead projector is a machine that has a light inside it and makes the writing or pictures on a sheet of plastic appear on a screen or wall. The abbreviation OHP is also used. A projector capable of projecting enlarged images of written or pictorial material onto a screen or wall from a transparency placed horizontally below the projector and lighted from underneath. OHP a piece of electrical equipment used when giving a talk, which shows words or pictures on a wall or large screen so that many people can see them
overhead rate
(Ticaret) A percentage or fixed-dollar amount that allocates department or product overhead expenses to production on a labor hour, machine hour, labor dollar, material dollar or unit basis. Higher overhead rates indicate the grouping of a greater number of costs or pools on a general basis, and less identification of the direct drivers of those costs. (syn: burden rate)
manufacturing overhead
(Pazarlama) All manufacturing costs other than direct labor and materials
adverb overhead 1
above your head or in the sky
command processing overhead time
(computer science) the processing time required by a device prior to the execution of a command
disk overhead
(computer science) the disk space required for non-data information (used for location and timing)
double overhead cam
(Otomotiv) An engine that uses two camshafts mounted on the head to control the intake and exhaust valves respectively. This eliminates the need for pushrods to open and close valves
fixed overhead
(Ticaret) Overhead costs incurred in support of the manufacturing process that can not be directly allocated to specific items, and do not vary with production changes as do direct material and labor costs
loading of overhead expenses
charging of a business' overhead costs to different accounts (such as rental costs vs. production costs)
overheads
The total of indirect materials, wages and expenses
overheads
fixed costs borne by a project that do not vary with output over the short term e g costs for office space and support
overheads
fixed costs borne by a project that do not vary with output over the short term e g premises costs
overheads
The overheads of a business are its regular and essential expenses, such as salaries, rent, electricity, and telephone bills. We are having to cut our costs to reduce overheads and remain competitive
overheads
Costs attributable to specific areas or operations of the business, i e , Factory Overheads
overheads
plural of overhead
overheads
the expenses involved in producing a product which are not part of the product itself such as wages, electricity, rent, etc
variable overhead
(Ticaret) Overhead costs that change as a result of changes in production volume, but can not be directly traced to a given product or line. Ex.- utility costs that increase for a given facility in proportion to increased overall levels of production
overhead
Favoriten