outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent

listen to the pronunciation of outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent
Englisch - Türkisch

Definition von outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent im Englisch Türkisch wörterbuch

brilliant
parlak

Parlak bir fikir ileri sürdüm. - I've come up with a brilliant idea.

Sanırım bu parlak bir fikir. - I think it's a brilliant idea.

brilliant
nefis
brilliant
{s} zeki

Onların hepsi zekice yaptı. - They all did brilliantly.

Sen zeki bir fotoğrafçısın. - You're a brilliant photographer.

brilliant
harikulade
brilliant
{s} dâhice, parlak
brilliant
göz kamaştırıcı

Kesinlikle göz kamaştırıcıydı. - It was absolutely brilliant.

brilliant
şaşaalı
brilliant
ışıl ışıl
brilliant
hayranlık uyandırıcı
brilliant
pırıl pırıl
brilliant
harika
brilliant
{s} parlak zekâlı

Senin parlak zekalı olduğunu düşünmüştüm. - I thought you were brilliant.

Tom parlak zekâlı genç bir bilim adamıdır. - Tom is a brilliant young scientist.

brilliant
{s} harikulade, harika, mükemmel
brilliant
{s} görkemli

Sen görkemli bir iş yaptın. - You've done a brilliant job.

Herkes onu görkemli bir piyanist olarak tanıdı. - Everyone recognized him as a brilliant pianist.

brilliant
üç puntoluk harf
brilliant
(sıfat) parlak, keskin zekâlı, berrak, ışıl ışıl, zeki, parlak zekâlı, görkemli
Englisch - Englisch
{s} brilliant
outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent
Favoriten