one terminal of a transistor

listen to the pronunciation of one terminal of a transistor
Englisch - Türkisch

Definition von one terminal of a transistor im Englisch Türkisch wörterbuch

collector
koleksiyoncu/tahsildar
collector
{i} tahsildar

Tom bir borç tahsildarıdır. - Tom is a debt collector.

collector
kollektör
collector
toplayan
collector
(Havacılık) kollektor
collector
kolleksiyoncu

Tom hırslı bir sanat kolleksiyoncusu. - Tom is an avid art collector.

collector
veri kayıt ünitesi
collector
vergi toplayan kişi
collector
toplayıcı

Tom bir çöp toplayıcısı. - Tom is a garbage collector.

Tom bir pul toplayıcı değildir. - Tom isn't a stamp collector.

collector
{i} alımcı, tahsildar
collector
{i} kolektör
collector
transistörde cereyanın çıkış noktası
collector
(Sosyoloji, Toplumbilim) koleksiyoncu (benjamin)
collector
{i} toplayan kimse
collector
{i} koleksiyoncu

İki pul koleksiyoncusu bir takas düzenledi. - The two stamp collectors arranged a trade.

O, arzulu bir sanat koleksiyoncusudur. - He's an avid art collector.

collector
elektrikli trende cereyanlı tele dayanan boynuz
collector
{i} yardım toplayan kimse
Englisch - Englisch
emitter
collector
one terminal of a transistor

  Silbentrennung

  one ter·mi·nal of a tran·sis·tor

  Türkische aussprache

  hwʌn tırmınıl ıv ı tränzîstır

  Aussprache

  /ˈhwən ˈtərmənəl əv ə tranˈzəstər/ /ˈhwʌn ˈtɜrmənəl əv ə trænˈzɪstɜr/
Favoriten