one; any; one

listen to the pronunciation of one; any; one
Englisch - Türkisch

Definition von one; any; one im Englisch Türkisch wörterbuch

who
kim

Bunlar kimin kitapları? - Whose books are these?

O bu evleri kimin yaptığını bilmiyor. - He doesn't know who built those houses.

who
kime

Tom Mary'nin raporu kime teslim edeceğini bildiğini düşündü. - Tom thought Mary knew who to turn the report in to.

Tom kime oy vermesi gerektiğine karar veremedi. - Tom was unable to decide who he should vote for.

who
whose kimin
who
whom kimi
who
World Health Organization Dünya Sağlık
who
There is one man to whom I can trust a fortuna Paramı güvenerek bırakabileceğim bir adamHe is the one from whom you can get the answer Cevabı öğrenebileceğiniz kişi odur
who
kim: Who are you? Kimsiniz? "Who went to the party?" "Deniz and Yeliz went to the party." "Partiye kimler gitti?" "Partiye Deniz ve
who
dünya sağlık komitesi
who
-an
who
-en
who
-diği
who
-dığı
who
ki ona
any one
herhangi biri

Herhangi birimiz bunu bilmeden yetersiz beslenmeye maruz kalabilir! - Any one of us could suffer from malnutrition without knowing it!

Bizden herhangi biri onu yapabilirdi. - Any one of us could do it.

any one of
in herhangi birisinde
who
ki onu

O kadar sisliydi ki onun kim olduğunu söyleyemedim. - It was so foggy I couldn't tell who it was.

Dün Yamada'ya rastladım, ki onu yıllardır görmemiştim. - Yesterday I ran into Yamada, whom I hadn't seen in years.

at any one time
herhangi bir zamanında
any one of
-in herhangi birisinde
who
{z} 1. kim: Who are you? Kimsiniz? "Who went to the party?" "Deniz and Yeliz went to the party." "Partiye kimler gitti?" "Partiye Deniz ve
Englisch - Englisch
who
any way one slices it
from any perspective; in every case

Any way you slice it, we have to get out of here and we have to take him with us.

could one be any more
This person couldn't be any more

I just misspelled my own name! Could I be any stupider?.

one; any; one
Favoriten