bile olsa

listen to the pronunciation of bile olsa
Türkisch - Englisch
although
even though
olsa bile
even if

Even if the villages of this region have been destroyed, their names will never be erased from history. - Bu bölgenin köyleri yok edilmiş olsa bile isimleri tarihten asla silinmeyecektir.

She will come even if she is tired. - O, yorgun olsa bile gelecektir.

böyle olsa bile
even so
olsa bile
even so

The boy's expression showed his disappointment, but even so he looked up at our faces with a glimmer of hope. - Çocuğun ifadesi hayal kırıklığını gösterdi, ama öyle olsa bile o umut ışığı ile yüzümüze baktı.

Even so, the Earth moves! - Öyle olsa bile, Dünya hareket ediyor!

olsa bile
even though

Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did. - Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi.

Even though it's small, it's still a great car. - Küçük olsa bile hala harika bir arabadır.

olsa bile
even then
bile olsa
Favoriten