olgun

listen to the pronunciation of olgun
Türkisch - Englisch
mature

A child is not a mature person. - Bir çocuk, olgun bir insan değildir.

Peter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman. - Peter, çocuksu kızlardan bıktı ve gerçekten olgun bir kadınla tanışmak istedi.

ripe

He lived to a ripe old age. - Olgun bir yaşa kadar yaşadı.

The apples are not quite ripe. - Elmalar oldukça olgun değiller.

(Denizbilim) adult

I thought we could discuss this like mature adults. - Bunu olgun yetişkinler gibi tartışabileceğimizi düşündüm.

dignified
in season

Strawberries are now in season. - Çilekler şimdi olgundur.

grown-up

Your brother's awfully grown-up for his age. - Kardeşin yaşına göre çok olgun.

(Tıp) mahire
matured

You've obviously matured. - Sen açıkça olgunlaştın.

Tom's matured a fair bit in the last few years. - Tom son birkaç yıl içinde biraz olgunlaştı.

experienced
grown

Our children are grown. - Bizim çocuklarımız olgun.

Your brother's awfully grown-up for his age. - Kardeşin yaşına göre çok olgun.

ripe, mature, mellow; experienced, mellow
ripe, mature
(spiritually, mentally, or emotionally) mature (person)
seasoned
mellow

Like good wine, women mellow when they age. - İyi şarap gibi, kadınlar yaşlandıklarında olgunlaşırlar.

Most women mellow as they age. - Çoğu kadın, yaşlandıkça olgunlaşır.

perfect
fruity
olgun (meyve)
ripe
olgun balık
(Denizbilim) ripe fish
olgun bireyler
(Denizbilim) mature individuals
olgun erkek
mature man
olgun kent
(Çevre) mature city
olgun olmayan
immature
olgun yumurta
(Denizbilim) ripe egg
olgun bir biçimde
ripely
olgun bir biçimde
mellowly
olgun bir biçimde
adultly
olgun bir şekilde
adultly
olgun cinsiyet hücresi
genoblast
olgun ekonomi
(Ticaret) mature economy
olgun karst
(Askeri) holo karst
olgun koyak
(Coğrafya) mature valley
olgun olarak
maturely
olgun olmama
immaturity
olgun olmayış
unripeness
olgun toprak
mature soil
olgun vadi
mature valley
görgülü, terbiyeli, olgun kimse
good manners, decent, mature person
kısmen olgun
semimature
yaşına göre olgun olmak
be in advance of smb
Türkisch - Türkisch
Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş (insan), kâmil: "Benim bütün cefama olgun adam gibi katlanmasını bilmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, kâmil
Yenecek duruma gelmiş (meyve): "Oluğun altına bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar."- R. H. Karay
Yenecek duruma gelmiş
olgun odun
Ağaç gövdesinin öz odun ile dış odun arasında oluşan, ağaç işleri gereci olarak en üstün niteliği taşıyan bölümü
olgun
Favoriten