numerous

listen to the pronunciation of numerous
Englisch - Türkisch
{s} çok sayıda

Umutlu olmak için çok sayıda sebep var. - There are numerous reasons to be hopeful.

Gökyüzünde çok sayıda yıldız görünüyordu. - Numerous stars were visible in the sky.

sayısı çok
sayısız

Aşıklar sayısız mektup alışverişinde bulundular. - The lovers exchanged numerous letters.

Tom sayısız kanunu çiğnedi. - Tom broke numerous laws.

birçok

Hayatın kökeniyle ilgili birçok teori var. - There are numerous theories about the origin of life.

Onu birçok kez yaptım. - I've done that numerous of times.

pek sok
{s} bir hayli
birşok
{s} çok

Kralın ondan çok sayıda gayrımeşru çocuğu vardı. - The king had numerous illegitimate children with her.

Gökyüzünde çok sayıda yıldız görünüyordu. - Numerous stars were visible in the sky.

pek çok
bin bir
numerously
çok
in numerous
sayısız içinde
numerable
sayılır
several, a lot, numerous
Çok, çok çeşitli
there are numerous species
çok sayıda türü bulunmaktadır
numerable
sayılması mümkün
numerable
{s} sayılabilir
numerously
pek çok şekilde
Englisch - Englisch
Indefinitely large numerically
{a} containing many, musical, sweet
If people or things are numerous, they exist or are present in large numbers. Sex crimes were just as numerous as they are today Despite numerous attempts to diet, her weight soared. many (numerosus, from numerus; NUMBER)
amounting to a large indefinite number; "numerous times"; "the family was numerous"
{s} very many, consisting of a great number, multiple
amounting to a large indefinite number; "numerous times"; "the family was numerous
Consisting of poetic numbers; rhythmical; measured and counted; melodious; musical
Consisting of a great number of units or individual objects; being many; as, a numerous army
numberful
languages
numberous
numerable
numerously
In a numerous manner; manifoldly

People participated more numerously than ever before.

numerously
in a multiple manner, often
one of numerous
one of many, one of a large number
numerous
Favoriten