not sophisticated; lacking sophistication

listen to the pronunciation of not sophisticated; lacking sophistication
Englisch - Türkisch

Definition von not sophisticated; lacking sophistication im Englisch Türkisch wörterbuch

unsophisticated
sıradan
unsophisticated
mütevazi
unsophisticated
basit
unsophisticated
toy
unsophisticated
{s} içeriksiz
unsophisticated
{s} basit (aygıt)
unsophisticated
{s} sofistike olmayan; dünyadan pek haberi olmayan, saf ve tecrübesiz
unsophisticated
{s} bozulmamış
unsophisticated
{s} doğal
unsophisticated
{s} kafasız
unsophisticated
{s} deneyimsiz

Sanırım Tom deneyimsiz. - I think Tom's unsophisticated.

Tom'un deneyimsiz olduğunu düşünüyor musun? - Do you think Tom is unsophisticated?

unsophisticated
{s} saf
unsophisticated
{s} sade (bir üslup)
unsophisticated
{s} sade
Englisch - Englisch
unsophisticated
not sophisticated; lacking sophistication
Favoriten