mark as different; see as different; differentiate; discern, recognize

listen to the pronunciation of mark as different; see as different; differentiate; discern, recognize
Englisch - Türkisch

Definition von mark as different; see as different; differentiate; discern, recognize im Englisch Türkisch wörterbuch

distinguish
{f} anlamak
distinguish
{f} sivriltmek
distinguish
ayrımsamak
distinguish
kendini göstermek
distinguish
farkı görmek
distinguish
ayrı kılmak
distinguish
ayırt etmek

Bazen gerçek ve hayali ayırt etmek zordur. - Sometimes reality and fantasy are hard to distinguish.

Gerçek ve hayali ayırt etmek zordur. - Reality and fantasy are hard to distinguish.

distinguish
tanımak
distinguish
sivrilmek
distinguish
ayırmak

İyiyi kötüden ayırmak kolaydır. - It's easy to distinguish good from evil.

İşi oyundan ayırmaktan hoşlanıyorsunuz. - You like to distinguish work from play.

distinguish
{f} farketmek
distinguish
ayırt et

Bazen gerçek ve hayali ayırt etmek zordur. - Sometimes reality and fantasy are hard to distinguish.

Birinin karatavuğu kargalardan ya da hatta küçük kargalardan ayırt etmesi için bir kuş bilimci olması gerekmiyor. - One does not need to be an ornithologist to be able to distinguish blackbirds from crows or even jackdaws.

distinguish
mükemmel

Bir sakalla mükemmel görüneceğini düşünüyorum. - I think you'd look distinguished with a beard.

distinguish
distinguishably farkedilecek surette
distinguish
distinguished üstün
distinguish
kibar
distinguish
temayüz etmek
distinguish
(fiil) ayırt etmek, ayırmak, ayrım yapmak; seçmek; farketmek, anlamak; sivriltmek
distinguish
fark edilebilir
Englisch - Englisch
{f} distinguish
mark as different; see as different; differentiate; discern, recognize
Favoriten