like, as an example of, like for example

listen to the pronunciation of like, as an example of, like for example
Englisch - Türkisch

Definition von like, as an example of, like for example im Englisch Türkisch wörterbuch

such as
örneğin

O, örneğin yılanlar gibi garip hayvanları seviyor. - He likes strange animals such as snakes, for example.

Küçük hayvanlar, örneğin kriller plankton yerler. - Tiny animals such as krill eat plankton.

such as
meselâ

Pek çok meyve ihraç ederler, mesela portakal, greyfurt ve limon. - They export a lot of fruit, such as oranges, grapefruits and lemons.

such as
gibi

İnsan su baskınları ve yangınlar gibi felaketlerden korkar. - Man fears disasters such as floods and fires.

Biz güneş ve rüzgar gibi enerji kaynakları kullanacağız. - We'll use energy sources such as the sun and wind.

Englisch - Englisch
such as
like, as an example of, like for example
Favoriten