learning

listen to the pronunciation of learning
Englisch - Türkisch
{i} öğrenme

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - Learning a foreign language is difficult.

öğrenim

Dil öğrenimi sayı sistemi gibidir; onun bir başlangıcı vardır ama sonu yoktur. - Language learning is like the number system; it has a beginning but doesn't have an end.

(Eğitim) sürekli öğrenme
öğrenerek

Biz Fransızca öğrenerek çok eğleniyoruz. - We're having a lot of fun learning French.

Yaratıcılığım modern dilleri öğrenerek bir çıkış noktası buluyor. - My creativity finds an outlet through learning modern languages.

bilgi

Dil öğrenmenin en zor kısmı kelime bilgisini ezberlemektir. - The hardest part of learning a language is knowing the vocabulary by heart.

Bilgiye değer verip öğrenmek Yahudilerin tekelinde değildir. - Learning and cherishing data are not just the domain of Jewish people.

{f} öğren

Ben biraz İngilizce öğreniyorum. - I am learning a little English.

Japoncayı Japonya'da mahjong oynamak için öğreniyorum. - I am learning Japanese to play mahjong in Japan.

{i} ilim
{i} ilim, irfan
{f} öğren: p
ilim kazanma
malumat
{i} bilim

Ben bir bilim öğrenmekteyim. - I have been learning a science.

learn öğren
{f} öğren: prep.öğrenerek
alimlik
öğreniyorum

I am learning english.

Ben Japonca öğreniyorum. - I am learning Japanese.

Japoncayı Japonya'da mahjong oynamak için öğreniyorum. - I am learning Japanese to play mahjong in Japan.

maarif
learn
{f} öğrenmek

Hayallerimden biri İzlandaca öğrenmek. - One of my dreams is to learn Icelandic.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's hard to learn a foreign language.

learning system
(Askeri) öğrenme
learning algorithm
(Bilgisayar,Eğitim) öğrenme algoritması
learning by doing
yaparak öğrenme
learning consultant
(Eğitim) eğitim danışmanı
learning curve
(Askeri) öğrenim eğrisi
learning cycle
(Politika, Siyaset) öğrenme döngüsü
learning disabilities
öğrenme yetersizliği
learning disorder
öğrenme bozukluğu
learning disorders
(Tıp) öğrenme bozuklukları
learning environment
(Eğitim) öğrenme ortamı
learning environment
(Askeri) öğretim ortamı
learning environment
(Askeri) öğrenim ortamı
learning organization
(Politika, Siyaset) öğrenen örgüt
learning resource centre
(Askeri) öğrenim
learning theories
öğrenme teorileri
learning theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) öğrenme teorisi
learning to learn
(Pisikoloji, Ruhbilim) öğrenmeyi öğrenme
learning, psychology of
(Eğitim) öğrenme psikolojisi
learning ability
öğrenme yeteneği
learning curve
öğrenme eğrisi
learning system
öğrenme sistemi
learning aid
yardım öğrenme
learning center
Eğitim merkezi
learning disabilities
öğrenme güçlüğünün
learning disability
Öğrenme güçlüğü
learning log
öğrenim seyir kaydı
learning machine
makine öğrenme
learning model
öğrenme modeli
learning objective
objektif öğrenme
learning outcomes
öğrenme çıktıları
learning style
Öğrenme stili
learning-disabled
Öğrenme engelli, öğrenme özürlü
learning algorithm
ogrenme algoritmasi
learning and scholarship
öğrenim ve burslar
learning by discovery
keşfederek öğrenme
learning culture
öğrenme kültürü
learning disabled youth
öğrenme özürlü gençler
learning objectives
(Askeri) ÖĞRENME HEDEFLERİ
learning oriented
(Dilbilim) öğrenme yöneltimli
learning resource center
(Tıp) eğitim kaynağı merkezi
learning rule
(Pisikoloji, Ruhbilim) öğrenme kuralı
learning set
(Pisikoloji, Ruhbilim) öğrenme seti
learning taxonomy
(Pisikoloji, Ruhbilim) öğrenme taksonomisi
learning toy
eğitici oyuncak
learning/teaching system
(Askeri) ÖĞRENME/ÖĞRETME SİSTEMİ
lesson learning plan
(Askeri) DERSİ ÖĞRENME PLANI
unsupervised learning
Öğreticisiz öğrenme
learn
öğrenme

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's hard to learn a foreign language.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - Learning a foreign language is difficult.

learn
{f} haber almak
learn
learn öğren
accelerated learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) hızlandırılmış öğrenme
adaptive learning
(Bilgisayar,Teknik) uyarlanır öğrenme
adult learning
erişkin öğrenimi
advanced learning
(Eğitim) ileri öğrenme teknolojisi
autonomous learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) özerk öğrenme
cognitive code learning
(Dilbilim) bilişsel dil öğrenme
cognitive learning
bilişsel öğrenme
cognitive learning theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilişsel öğrenme teorisi
concept learning
(Eğitim,Pisikoloji, Ruhbilim) kavram öğrenme
continue learning
(Bilgisayar) öğrenmeye devam
discrete learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) ayrık öğrenme
distance learning
(Bilgisayar) teleeğitim
explicit learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) bariz öğrenme
implicit learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) örtülü öğrenme
latent learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) gizli öğrenme
perceptual learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) algısal öğrenme
verbal learning
(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) sözel öğrenme
learn
öğren

Yabancı dil öğrenmek zordur. - Learning a foreign language is difficult.

Hayallerimden biri İzlandaca öğrenmek. - One of my dreams is to learn Icelandic.

language learning
dil öğrenimi
machine learning
özdevimli öğrenme
learn
learn by heart ezberden öğrenmek
learn
ezberlemek

Şiiri ezberlemek zorunda kaldık. - We had to learn the poem by heart.

Dil öğrenmenin en zor kısmı kelime bilgisini ezberlemektir. - The hardest part of learning a language is knowing the vocabulary by heart.

Hebbian learning
Hebbian öğrenme
Learn
bigin
associative learning
öğrenme birleşmeli
blended learning
öğrenme harmanlanmış
brain-based learning
beyin temelli öğrenim
collaborative learning
İşbirlikli öğrenme
computer supported collaborative learning
Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme
computer supported learning
(Eğitim) Bilgisayar destekli öğrenim
computer-based learning
bilgisayar tabanlı öğrenme
conceptual learning
Kavramsal öğrenme
cooperative learning
(Eğitim) iş birliğine dayalı öğrenme
distance learning
uzaktan eğitim
distance learning university
Uzaktan eğitim veren üniversite
distance-learning
(Eğitim) Uzaktan eğitim: Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir. Eğitim teknolojisi tarafından incelenen bir fenomendir ve bu alanın eğitim bilimlerine yaptığı en büyük katkıdır. Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler asenkron uzaktan eğitim (kendi seçtiği zamanlarda basılı veya elektronik ortamların el değiştirmesi) veya senkron uzaktan eğitim (eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile etkileşim) yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilirler
e-learning
Bilgisayar ve elektronik gereçler aracılığla öğrenme
experiential learning
Yaparak öğrenme, yaşayarak öğrenme, tecrübe ederek öğrenme
higher learning
öğrenme daha yüksek
individual learning
öğrenme bireysel
kinaesthetic learning
Kinesthetic learning iş a teaching and learning style in which learning takes place by the student actually carrying out a physical activity, rather than listening to a lecture or merely watching a demonstration. Students with this predominant learning style are natural discovery learners; they have realizations through doing, as opposed to having thought first before initiating action
kinesthetic learning
öğrenme kinestetik
kinesthetic learning
Devinduyumsal öğrenme, bizzat faaliyet içinde bulunup öğrenme
learn
learn by rote tekrarlaya tekrarlaya ezberlemek
learnings
öğrendiklerini
lifelong learning
hayat boyu öğrenme
lifelong learning
Yaşam boyu öğrenim
mobile learning
(Teknoloji) Taşınabilir telefon, dizüstü bilgisayar gibi teknolojik araçlarla öğrenim
only learning makes wise
Sadece öğrenme bilge yapar
permanent learning
Kalıcı öğrenme
project based learning
(Eğitim) Proje tabanlı öğrenme: K-12 örnekleri. Eğitim sürecinde öğrencilerin gruplarla veya tek başlarına belli bir amaç doğrultusunda birlikte çalışarak bir ürün ortaya çıkarmaları.Derinlemesine araştırma olanağı sağlar
reinforcement learning
Destekli öğrenme
rote-learning
Tekrarlayarak ezberlemeye dayalı öğrenme
trial and error learning
Deneme yanılma ile öğrenme
adaptive learning
uyarlanir ogrenme
administrative learning
(Ticaret) yönetimde öğrenme aşaması
affective learning
(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) duygusal öğrenme
avoidance learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçınmalı öğrenme
be slow in learning
geç öğrenmek
be slow in learning
öğrenmekte zorlanmak
conditions of learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) öğrenme koşulları
continuous learning
(Eğitim) sürekli öğrernme
counselling learning
(Dilbilim) danışmanlı öğrenim
counselling learning
(Dilbilim) danışmacı öğrenim
cumulative learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) birikimsel öğrenme
deductive learning
(Dilbilim) tümdengelimsel öğrenme
degree of learning
eğitim düzeyi
discovery learning
(Askeri) YETENEĞİ SAPTAMA ÖĞRENİMİ
electronic learning toys
eğitici elektronik oyuncaklar
escape learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçmayı öğrenme
experimental learning
(Askeri) deneysel öğrenim
experimental learning
(Ticaret) deneyimle öğrenme
global learning
(Dilbilim) bütüncü öğrenme
global learning
(Dilbilim) bütünsel öğrenme
holistic learning
(Dilbilim) bütünsel öğrenme
incidental learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) kazara öğrenme
incidental learning paradigm
(Pisikoloji, Ruhbilim) kazara öğrenme paradigması
inductive learning
(Dilbilim) tümevarımlı öğrenme
inductive learning
(Dilbilim) tümevarımsal öğrenme
informal learning
(Ticaret) gayri resmi öğrenme
instrumental learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) işlemsel öğrenme
instrumental learning
(Tıp) araçsal öğrenme
man of learning
bilim adamı
man of learning
bilgili kimse
methods of learning
öğrenme metotları
passive avoidance learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) pasif kaçınmalı öğrenme
passive learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) pasif öğrenme
prepared learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) hazırlıklı öğrenme
prescriptive learning
(Eğitim) yönlendirilmiş eğitim
programmed learning
(Askeri) PROGRAMLI ÖĞRETİM (HV.): Özel öğrenim hedeflerine ulaşmak için gerekli programlı öğretim metot ve malzemesi kullanılarak elde edilen verimli öğrenim. Azami öğrenim temini için çeşitli öğretim cihazlarından faydalanılabilir
rational learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) ussal öğrenme
serial learning
(Dilbilim) dizisel öğrenme
serial learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) seri öğrenme
spiral learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) helezonik öğrenme
student centred learning
(Dilbilim) öğrenci merkezli öğretim
student centred learning
(Dilbilim) öğrenci odaklı öğretim
tactile learning
temas yoluyla öğrenme
travel for learning
(Turizm) eğitim amaçlı seyahat
Englisch - Englisch
An act in which something is learned

Learning to ride a unicycle sounds exciting.

Accumulated knowledge

The department head was also a scholar of great learning.

Present participle of learn

I'm learning to ride a unicycle.

Something that has been learned
{n} scholastic knowledge, reading, skill
A relatively permanent change in cognition, resulting from experience and directly influencing behavior
A change to a system that alters it's future performance and is usually associated with changes to rules
The act, process, or experience of gaining knowledge or skill
process by which experience or practice results in a relatively permanent change in behaviour or potential behaviour
Learning is the process of gaining knowledge through studying. The brochure described the library as the focal point of learning on the campus. see also learn, seat of learning. knowledge gained through reading and study. Process of acquiring modifications in existing knowledge, skills, habits, or tendencies through experience, practice, or exercise. Learning includes associative processes (see association; conditioning), discrimination of sense-data, psychomotor and perceptual learning (see perception), imitation, concept formation, problem solving, and insight learning. Animal learning has been studied by ethologists and comparative psychologists, the latter often drawing explicit parallels to human learning (see comparative psychology; ethology). The first experiments concerning associative learning were conducted by Ivan Pavlov in Russia and Edward L. Thorndike in the U.S. Critics of the early stimulus-response (S-R) theories, such as Edward C. Tolman, claimed they were overly reductive and ignored a subject's inner activities. Gestalt-psychology researchers drew attention to the importance of pattern and form in perception and learning, while structural linguists argued that language learning was grounded in a genetically inherited "grammar." Developmental psychologists such as Jean Piaget highlighted stages of growth in learning. More recently, cognitive scientists have explored learning as a form of information processing, while some brain researchers, such as Gerald Maurice Edelman, have proposed that thinking and learning involve an ongoing process of cerebral pathway building. Related topics of research include attention, comprehension, motivation, and transfer of training. See also behaviour genetics; behaviourism; educational psychology; imprinting; instinct; intelligence. Great Learning Dark Learning learning disabilities Practical Learning School social learning Tonghak Korean: Eastern Learning
has the special meaning introduced in the NTSI and carried over into the NQF to describe the intended national thinking shift away from separated education and training towards an integrated approach
{i} knowledge gained through study, education; process of acquiring knowledge
(1) the process of acquiring knowledge, attitudes, or skills from study ,instruction, or experience Source: Miller &Findlay 1996, p 167 (2) the knowledge, attitudes, or skills acquired
A relatively permanent change in behavior brought about by experience
Changes in an individual's behavior arising from experience
the cognitive process of acquiring skill or knowledge; "the child's acquisition of language
The knowledge or skill received by instruction or study; acquired knowledge or ideas in any branch of science or literature; erudition; literature; science; as, he is a man of great learning
A process that "builds on or modifies understanding, capacities, abilities, attitudes and propensities in the individual " (See Inglis, Ling, & Joosten (1999) pp 104-105) There are different theories about learning, the most important being Humanistic, Behavioristic, Cognitive and Social Learning theory and each supports a different approach to teaching and therefore to distance education
The action of the verb to learn
Genus: A mental process Differentia: Acquiring knowledge through instruction or study
The internalization of rules and formulas which can be used to communicate in the L2 Krashen uses this term for formal learning in the classroom
This refers to acquiring new concepts, new skills and new knowledge to perform a job In the HCI context, it refers to how users learn new interfaces in order to solve problems The theory is that once an adult reaches a certain age, learning gets very difficult The HCI course offers several solutions so to minimize learning
Reflecting on experience to identify how a situation or future actions could be improved and then using this knowledge to make actual improvements This can be individual or group-based Learning involves applying lessons learned to future actions, which provides the basis for another cycle of learning
a process based on experience that results in a relatively durable change in behavior or knowledge logical consequences events that follow behavior within a normal social environment long-term memorythe final phase of memory in which information storage may last from hours to a lifetime
The acquisition of knowledge or skill; as, the learning of languages; the learning of telegraphy
The process by which relatively permanent changes occur in behavioral potential as a result of experience (Anderson)
Changes in knowledge, attitudes, and behaviour, as a result of experience
the cognitive process of acquiring skill or knowledge; "the child's acquisition of language"
Learning is the process by which data is collected for the purposes of applying appropriate actions at a subsequent time We referr to our software as having the attribute of learning and by this we mean that it can be taught, by providint it with information, such that it can later perform the appropriate actions as a means to implement a functioning system
The acquiring and understanding of information, which may lead to improvement or change Examples of organisational learning activities include benchmarking, internally and externally led assessments and/or audits, and best practice studies Examples of individual learning include training and professional qualifications
Click HERE to send us your definition! Definition and Study by Infed org
The process by which weights and biases are adjusted to achieve some desired network behavior
The strategic process of developing strategy by crafting, experimentation and feedback Note that learning in this context does not mean rote or memory learning
Changes in a person's behaviour caused by information and experience p 123
The process of getting knowledge, skills, experience or values by study, experience or training
any relatively permanent change in the behavior, thoughts, or feelings of an individual that results from experience
profound scholarly knowledge
Training models (estimating their parameters) based on existing data
learning content management system
A software system for the creation, management and transfer of learning content
learning diffculty
Any medically recognized condition (as opposed to a disease) that inhibits a person's ability to function in the world
learning difficulties
Any of a series of medically recognized conditions (as opposed to diseases) that inhibits a person's ability to function in the world
learning difficulties
plural form of learning diffculty
learning disabilities
plural form of learning disability
learning disability
developmental disability
learning objective
Any fact, technique or other outcome that a student is expected to learn or achieve at the end of a specific course of instruction
learning objectives
plural form of learning objective
learning season
Any time or occasion suitable or natural for gaining understanding, values, wisdom, knowledge, or skill
learning seasons
plural form of learning season
learning the hard way
Simple past tense and past participle of learn the hard way
learning aids
resources that facilitate the learning process
learning by heart
learning by rote repetition, memorizing
learning curve
Relationship between volume and unit costs, when, as more product units (or service units) are produced and sold, unit costs can be reduced through the learning that has occurred
learning curve
a mathematical relationship used to describe the learning effect
learning curve
A function showing the increase in learning as a functionof the amount of practice (Anderson)
learning curve
A curve reflecting the rate of improvement in performing a new task as a learner practices and uses her newly acquired skills
learning curve
Function that shows how labour-hours per unit decline as units of production increase
learning curve
graph which diagrams the function of trying, graph which is an index of the ability to learn over a period of time
learning curve
A learning curve is a process where people develop a skill by learning from their mistakes. A steep learning curve involves learning very quickly. Both he and the crew are on a steep learning curve. A graph that depicts rate of learning, especially a graph of progress in the mastery of a skill against the time required for such mastery. the rate at which you learn a new skill
learning curve
a graphical representation of the way in which average unit cost of production decreases as output rises; also called an Experience Curve
learning curve
A graphic representation of the fact that, in repetitive activities, there is a constant and predictable rate of productivity improvement each time the number of units produced is doubled Rates will vary with the activity or product being produced; nevertheless, they will exhibit the same characteristics of constancy and predictability with the doubling of repetitions As a purchasing tool, this knowledge is particularly useful in negotiating with suppliers for custom-made products
learning curve
the proposition that the time taken to carry out production decreases exponentially as output increases
learning curve
the curve describing how costs of production decline as cumulative output increases over time
learning difficulties
a mental problem that affects someone's ability to learn
learning disabilities
Chronic difficulties in learning to read, write, spell, or calculate, which are believed to have a neurological origin. Though their causes and nature are still not fully understood, it is widely agreed that the presence of a learning disability does not indicate subnormal intelligence. Rather it is thought that the learning-disabled have a neurologically based difficulty in processing language or figures, which must be compensated for with special learning strategies or with extra effort and tutoring. Examples of learning disabilities include difficulty in reading (dyslexia), writing (dysgraphia), and mathematics (dyscalcula). Learning disabilities may be diagnosed through testing, and children may be enrolled in programs offering special help; left unrecognized, learning disabilities may result not only in poor classroom performance but also in low self-esteem and disruptive behaviour
learning disabilities
disorders characterized by difficulty in learning or reading that affect people of normal or above-average intelligence (such as dyslexia)
learning disability
Any of various cognitive, neurological, or psychological disorders that impede the ability to learn, especially one that interferes with the ability to learn mathematics or develop language skills. Also called learning disorder. a mental problem that affects someone's ability to learn
learning disability
disorder characterized by difficulty in learning or reading that affects people of normal or above-average intelligence (such as dyslexia)
learning disabled
people who have learning disabilities, people affected by disorders characterized by difficulty in learning or reading (such as dyslexia)
learning disorder
A list of symptoms that psychiatrists say shows a person will have difficulty being able to learn Note that there is no scientific or medical proof to support either the existence of the disorder or the validity of a diagnosis
learning disorder
Any learning difficulty caused by central nervous system (brain) problems
learning disorder
Refers to any observed learning difficulty
learning disorder
a disorder found in children of normal intelligence who have difficulties in learning specific skills
learning disorder
A difficulty in learning to read, write, compute, or do school work that cannot be attributed to impaired sight or hearing, or to mental retardation
learning disorder
A difficulty in learning to read, write, compute, or do schoolwork that cannot be attributed to impaired sight or hearing, or to mental retardation
learning disorder
Damage or impairment to the nervous system that results in a learning disability
learning objective
A statement establishing a measurable behavioral outcome, used as an advanced organizer to indicate how the learner's acquisition of skills and knowledge is being measured
learning objective
A summary of the knowledge, skills, and abilities that students will be expected to achieve
learning objective
The component actions, knowledge, and skills students must learn if they are to attain the course (terminal) objective(s) Learning objectives represent the learning difference between where the learner is now and where one wants them to be Also referred to as enabling objectives (Bennett and Clasper)
learning objective
A statement that establishes a measurable outcome An objective is used as an advanced organizer to indicate how the learner's acquisition of skills and knowledge will be measured
learning objective
The clear and measurable statement of the behavior that must be observed after training is concluded in order to consider the training a success According to Robert Mager's work, a learning objective contains a condition statement, a performance statement, and a criterion statement
learning objective
A precise three-part statement describing what the student is to be capable of accomplishing in terms of the expected student performance under specific conditions to accepted standards Learning objectives clearly and concisely describe student performance required to demonstrate competency in the material being taught LOs focus the training development on what needs to be trained and focuses student learning on what needs to be learned Both terminal and enabling objectives are learning objectives
learning objective
Using The Thinking Glossary study guide, the student will be able to recognize and define the thinking glossary
learning objective
the specific knowledge or skill that the teacher intends the child to acquire as a result of the teaching and activities set
learning objective
A statement of what the learners will be expected to do when they have completed a specified course of instruction It prescribes the conditions, behavior (action), and standard of task performance for the training setting An Enabling Learning Objective measures an element of the Terminal Learning Objective Sometimes referred to as performance, instructional, or behavioral objectives
learning objective
A statement that establishes a measurable behavioral outcome, which is used as an advanced organizer to indicate how the learner's acquisition of skills and knowledge is being measured
learning outcomes
Programme outcomes Outcomes are statements that predict what learners will have gained as a result of learning; they should be linked directly to the knowledge, understanding, skills, capabilities and values that a student will have gained after completing a programme Module outcomes Outcomes which relate directly to the curriculum, study and assessment methods and criteria used to assess performance These are often set out in handbooks to inform student choice
learning outcomes
what learners should be able to know/do/understand as a result of a programme/module or sequence of sessions
learning outcomes
Statements of the knowledge, skills and attitudes that students are expected to demonstrate as a result of their learning Learning outcomes are usually stated in terms of observable behaviours (See also Objectives, Elements, Performance Criteria)
learning outcomes
The learning outcomes of courses or modules within courses
learning outcomes
the knowledge, skills, and values acquired through a student's participation in an educational activity
learning outcomes
the products of instruction or exposure to new knowledge or skills Examples include the mastery of a new skill or successful completion of a training program
learning outcomes
what a child learns from a particular designed activity
learning outcomes
are simply the outcome from a learning process The intended learning outcomes should be specified in the programme specification They are statements that predict what learners should have gained as a result of learning Outcomes can be specific (for example detailing competencies) or more general (for example a broad appreciation of a particular culture or working environment)
learning outcomes
what a student knows and/or is able to do as a result of an educational experience
learning outcomes
The specific capabilities the learner should achieve at the end of the module
learning styles
Variety of approaches, preferences, or methods learners can take to the process of learning
learning styles
Understanding styles of learning
learning styles
Characteristic cognitive, affective, and physiological behaviors that serve as relatively stable indicators of how individual learners perceive, interact with, and respond to the learning environment
learning styles
different preferred approaches to learning e g Visual, Auditory, Kinaesthetic (VAK), Howard Gardner's Multiple Intelligences etc
learning styles
- Characteristic cognitive, affective and physiological behaviors that serve as relatively stable indicators of how individual learners perceive, interact with, and respond to the learning environment
learning styles
People tend to have preferences in their approach to learning tasks Some prefer to make random associations Others are more comfortable with structured interpretations Some prefer abstract interactions with ideas, while others require a concrete experience to introduce a concept Research suggests that most of us learn best when information is presented in a way that matches our preferred learning styles Research also suggests that our learning style preferences can be broadened
learning styles
– Different methods people use for acquiring knowledge A learning style is not what a person learns but how that person learns it While there are as many learning styles as there are people, SmarterKids currently refers to seven basic learning styles: Physical, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Linguistic, Mathematical, Visual
learning styles
Different preferred ways of learning There are many different models, including different senses, metaprograms or concept-structure - use A key skill is to cover all styles, rather than teach to your own preferred and unconscious style Also, the group may have an overall preference
learning styles
Learning styles are simply different approaches or ways of learning Different types of learning styles include: visual, auditory and kinesthetic, for example Topic areas: Staff Development and Organizational Capacity
learning styles
The way(s) that particular learners prefer to learn a language Some have a preference for hearing the language (auditory learners), some for seeing it written down (visual learners), some for learning it in discrete bits (analytic learners), some for experiencing it in large chunks (global or holistic or experiential learners) and many prefer to do something physical whilst experiencing the language (kinaesthetic learners)
learning styles
Approaches to assessment or instruction emphasizing the variations in temperament, attitude, and preferred manner of tackling a task Typically considered are styles along the active/passive, reflective/impulsive, or verbal/spatial dimensions
learning styles
Differences in the way people think about and learn new information and skills
learning styles
means resources that will help the individual to identify and understand particular learning styles
book-learning
Knowledge acquired from reading books, as opposed to knowledge gained through experience or feeling; theoretical or academic knowledge as opposed to practical or common-sensical knowledge

Harry's education has included book learning and practical learning, but he's been absorbing the lessons of the heart as well—kindness, courage, loyalty, and the virtue that Dumbledore places above all others: love.

distance learning
education obtained remotely; often based on written correspondence material together with audio-visual material and sometimes summer schools and local tutorials
e-learning
learning conducted via electronic media, especially via the Internet
learn
To improve, maybe used in an order

Learn how to do it better!.

learn
To be studying
learn
To teach

That'll learn him to bust my tomater.

learn
To make use of a bad experience
machine learning
A field concerned with the design and development of algorithms and techniques that allow computers to learn
nonverbal learning disorder
A form of learning disorder, characterised by severe impairment in visual-spatial, motor and social skills. It is very similar to Asperger’s syndrome
nonverbal learning disorders
plural form of nonverbal learning disorder
observational learning
Learning that occurs as a function of observing, retaining and, in the case of imitation learning, replicating novel behavior executed by other people
self-learning
Learning done by oneself, without a teacher or instructor
learn
{v} to gain knowledge, improve, teach, hear
Kinesthetic learning
Kinesthetic learning (also known as tactile learning) is a learning style in which learning takes place by the student carrying out a physical activity, rather than listening to a lecture or watching a demonstration
home based learning
Homeschooling or homeschool (also called home education or home based learning) is the education of children at home, typically by parents but sometimes by tutors, rather than in other formal settings of public or private school
kinesthetic learning
Kinesthetic learning is a teaching and learning style in which learning takes place by the student actually carrying out a physical activity, rather than listening to a lecture or merely watching a demonstration. Students with this predominant learning style are natural discovery learners; they have realizations through doing, as opposed to having thought first before initiating action
learnings
What you learn from designing, building and launching this project And yes, it is grammatically stupid
lifelong learning
Lifelong learning is the continuous building of skills and knowledge throughout the life of an individual
rote learning
(Eğitim) Rote learning is a learning technique which focuses on memorization without the use of meaning as a basis to store information. The major practice involved in rote learning is learning by repetition by which students commit information to memory in a highly structured way. The idea is that one will be able to quickly recall the meaning of the material the more one repeats it. Some of the alternatives to rote learning include meaningful learning, associative learning, and active learning
supervised learning
(Eğitim) Supervised learning is the machine learning task of inferring a function from supervised training data. The training data consist of a set of training examples. In supervised learning, each example is a pair consisting of an input object (typically a vector) and a desired output value (also called the supervisory signal). A supervised learning algorithm analyzes the training data and produces an inferred function, which is called a classifier (if the output is discrete, see classification) or a regression function (if the output is continuous, see regression). The inferred function should predict the correct output value for any valid input object. This requires the learning algorithm to generalize from the training data to unseen situations in a "reasonable" way (see inductive bias). (Compare with unsupervised learning.) The parallel task in human and animal psychology is often referred to as concept learning
supervised learning
Gözetimli öğrenme
tactile learning
Kinesthetic learning (also known as tactile learning) is a learning style in which learning takes place by the student carrying out a physical activity, rather than listening to a lecture or watching a demonstration
Practical Learning School
or Silhak School of thought that arose in 18th-century Korea, dedicated to a practical approach to statecraft. It attacked Neo-Confucianism, particularly its formalism and concern with ritual. Members of the school originated many ideas for social reform and the development of farming. Notable contributors include Yi Ik (1681-1763), who wrote on land reform and the abolition of class barriers, and Pak Chi-won (1737-1805), who advocated the development of commerce and technology. The school contributed to the wave of modernization that occurred after the introduction of Western culture into Korea in the late 19th century
Tonghak Korean: Eastern Learning
formerly Tonghak (Korean: "Eastern Learning") (Korean; "Religion of the Heavenly Way") Korean religion combining elements of Confucianism, Buddhism, Daoism, shamanism, and Roman Catholicism. Its basic principle that "man and God are one" is realized through faith in the unity of one's body and spirit and in the universality of God. Converts are instructed to meditate on God, pray upon leaving and entering home, dispel harmful thoughts, and worship God in church on Sundays. Ch'oe Che-u (1824-64) established the religion in 1860 after receiving inspiration from the Heavenly Emperor (Ch'ngju). His efforts at social change led to his execution. His successor, Ch'oe Si-hy ng, was executed following the Tonghak Uprising. Today Ch'ndogyo has about three million adherents
associative learning
A type of learning principle based on the assumption that ideas and experiences reinforce one another and can be linked to enhance the learning process
developmental learning
learning that takes place as a normal part of cognitive development
distance learning
Education Week defines the term as the use of telecommunications technologies, including satellites, telephones and cable-television systems, to broadcast instruction from one central site to one or more remote locations Typically, a television image of a teacher is broadcast to students in remote locations; this may also be done using interactive videoconferencing More and more students and campuses are recognizing the value of online courses The industry has progressed a great extent, in securing reliable and effective systems to administer the courses
distance learning
is defined as a formal educational process in which some or all of the instructional interaction occurs when student and instructor are not in the same place Distance learning delivery media may include the Web/Internet (often referred to as 'online'), print-based correspondence, television or radio broadcast, pre-recorded audio or video, or other computer technologies
distance learning
Courses offered by correspondence and/or telecommunications (e g , videoconferencing, Internet)
distance learning
Educational instruction carried out at a site other than the classroom where an instructor is located, typically via satellite or cable television and in real time
distance learning
The use of technology to allow learners to receive education irrespective of time and location If they receive the education at the same time as it is offered in an on-campus learning environment, the offering is said to be synchronous (i e occurring at the same time) In most on-line learning situations the education is occurring asynchronously (i e the learners are not accessing the information at the same time it is offered nor at the same time that other learners may be accessing it)
distance learning
Learning that takes place when the instructor and student are separated by space and/or time The gap between the two can be bridged through the use of technology - such as audio tapes, videoconferencing, satellite broadcasts and online technology - and/or more traditional delivery methods, such as the postal service
distance learning
A high-tech alternative to correspondence courses, these classes are offered via satellite or internet
distance learning
Using technology - including radio, television, computer, or video -- to allow students in one location to participate in a class being offered at another location
distance learning
An option for earning course credit off-campus via cable television, Internet, satellite classes, videotapes, correspondence courses, or other means
distance learning
A method of instruction delivered primarily by distance using forms of technology such as satellites, computers, tele-conferencing networks, televisions/radio broadcasts and other mechanisms Support programmes may be required involving the more conventional institution-based and face-to-face methods of learning but the key component of a distance learning programme is delivered outside the institution without face-to-face instruction
distance learning
a means by which teaching / learning can be achieved over distances including (but not limited to) telecommunications such as the Internet, cable-television, videoconferencing, etc
distance learning
(Ticaret) Systems that deliver education and training from a centralized source to remote locations. They may be real-time or periodic, and include methods for interaction, testing and student feedback
distance learning
An option for earning course credit at off-campus locations via cable television, Internet, satellite classes, videotapes, correspondence courses, or other means
distance learning
A formal educational process in which the major portion of the instruction occurs when the learner and the instructor are not in the same place at the same time
distance learning
method of studying from far away, system of learning from home (via the Internet or by sending assignments in the mail)
distance learning
Learning through TV, radio, correspondence or via computer networks which takes place mainly at a distance from the educational institution responsible for the learning programme
distance learning
A term encompassing all learning that takes place at locations remote from the point of instruction Distance learning may take the form of an instructor-led course delivered via satellite to multiple remote locations Distance learning may also be training applications delivered via computer networks to students at any network node Web-based training is one distance learning method in that the training application resides on a Web server while students may use the training from any location that can access the server
distance learning
Learning through TV, radio, correspondence, computer network, CD-ROM, video and so on
distance learning
Learning in your own base from correspondence type materials, including course units, books, videos, tapes and television Tutors and learners are generally separated by geographical distance and contact is usually by means of post or telephone
distance learning
Courses that are taught to students who are separated by time and/or space from the instructor Modes of delivery for these classes include: telecourses, online courses, video taped courses, correspondence courses, or live-interactive courses At GVSU, it refers to courses taught via the World Wide Web as well as Interactive Television (ITV)
distance learning
The integration of technology in educational courses whereby students may view and participate in lectures from various locations, or on an individual basis (using CD-ROMs, for instance) Various forms of computer-based communication (email, newsgroups, videoconferencing, electronic forums) may be used to facilitate class discussions, faculty "office hours," and communication among students and between faculty and students (See the Classroom Technology Services Web site )
distance learning
- Teaching/learning that occurs off of a traditional campus through a variety of delivery forms, including audio, audio-graphic, satellite video, two-way videoconferencing, computer telecourse, internet wide area networks, local area networks or other electronic means
distance learning
Education in which students take academic courses by accessing information and communicating with the instructor asynchronously over a computer network. Also called distance education. a method of study that involves working at home and sending your work to your teacher
distance learning
Term often used as synonymous with distance education, not strictly correctly since distance education includes teaching as well as learning
distance learning
Using technology such as two-way, interactive television, teacher and student(s) in different locations may communicate with one another as in a regular classroom setting
distance learning
Instruction provided at a distance to students who do not come to the institution Traditional distance education uses printed materials and correspondence between the learner and the tutor Modern technology now allows the internet to improve this by the use of computer conferencing, and other communication between learners and teachers, using voice, video, and course materials on the web
distance learning
possibility offered by the implementation of the connection of schools to the Internet, in which students can be taught, via tele-conferencing and the passage of information over networks, while in a different geographic location from other students, as well as from their teacher
e-learning
E-learning is learning that takes place by means of computers and the Internet
higher learning
Education or academic accomplishment at the college or university level
house of learning
place where people go to study
individual learning
study on one's own; studying at one's own pace
institution of higher learning
educational institution for continued education after graduation from high school
institutions of learning
educational institutions, places where students are taught, schools of learning
language learning
learning to use a language
learn
find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
learn
Credit Basics Credit Card Key Points Credit Scoring Scoring Secrets Student Cards
learn
If you learn something, you obtain knowledge or a skill through studying or training. Their children were going to learn English He is learning to play the piano. learning how to use new computer systems Experienced teachers help you learn quickly. + learning learn·ing a bilingual approach to the learning of English
learn
If people learn to behave or react in a particular way, they gradually start to behave in that way as a result of a change in attitudes. You have to learn to face your problem We are learning how to confront death instead of avoiding its reality
learn
To be studying to take a driving test etc, or to do a driving test etc
learn
American English uses the form learned as the past tense and past participle. British English uses either learned or learnt
learn
commit to memory; learn by heart; "Have you memorized your lines for the play yet?"
learn
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
learn
impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He instructed me in building a boat"
learn
Reuqirements: - A complete net construction construction - The net is loaded with all necessary values input - Output pattern has been designed output Learn: ????? Write Result: PutOutput
learn
Fact Sheets Lesson Plans
learn
If you learn from an unpleasant experience, you change the way you behave so that it does not happen again or so that, if it happens again, you can deal with it better. I am convinced that he has learned from his mistakes The company failed to learn any lessons from this experience
learn
To communicate knowledge to; to teach
learn
(n ) A computer-aided instruction program provided with some versions of the UNIX® system
learn
To gain knowledge or information of; to ascertain by inquiry, study, or investigation; to receive instruction concerning; to fix in the mind; to acquire understanding of, or skill; as, to learn the way; to learn a lesson; to learn dancing; to learn to skate; to learn the violin; to learn the truth about something
learn
vi [to find out about something] belajar (ajar)
learn
To acquire knowledge or skill; to make progress in acquiring knowledge or skill; to receive information or instruction; as, this child learns quickly
learn
If you learn of something, you find out about it. It was only after his death that she learned of his affair with Betty It didn't come as a shock to learn that the fuel and cooling systems are the most common causes of breakdown the Admiral, who, on learning who I was, wanted to meet me. = find out
learn
acquire or gain knowledge or skills; "She learned dancing from her sister"; "I learned Sanskrit"; "Children acquire language at an amazing rate" get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted" be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam
learn
To attend a course or other educational activity
learn
acquire or gain knowledge or skills; "She learned dancing from her sister"; "I learned Sanskrit"; "Children acquire language at an amazing rate"
learn
{f} acquire knowledge; realize; be aware; discover; acquire; memorize
learn
To come to know; to become informed of; to find out
learn
If you learn something such as a poem or a role in a play, you study or repeat the words so that you can remember them. He learned this song as an inmate at a Texas prison. see also learned, learning
learn
get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted"
learn
To acquire, or attempt to acquire knowledge or an ability to do something
learn
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam
learn
to learn something the hard way: see hard to learn the ropes: see rope
learnings
Stilted way of saying 'lessons '
learnings
– Stilted way of saying lessons
machine learning
The ability for a computer system to develop new knowledge based on its past experiences This is the defining characteristic of a true artificial intelligence system
machine learning
The attempt to enable computers to learn from experience and improve their performance over time Includes genetic algorithms, neural networks, decision trees, case-based reasoning, and many others
machine learning
Machine learning is defined as the use of algorithms to generate a model from data, which is one step in the knowledge discovery process This is similar to the definition of empirical learning or inductive learning in Readings in Machine Learning by Shavlik and Dietterich Note that in their definition, training examples are "externally supplied," whereas here they are assumed to be supplied by a previous stage of the knowledge discovery process (ultimately, raw data are "externally supplied")
machine learning
The process by which computer systems can be directed to improve their performance over time Examples are neural networks and genetic algorithms
machine learning
Sub-speciality of artificial intelligence concerned with developing methods for software to learn from experience, or to extract knowledge from examples in a database See also: Artificial intelligence, Knowledge acquisition
machine learning
The ability of a machine to improve its performance based on previous results
machine learning
a general term referring to the use of computer algorithms to construct models from a set of known data Machine learning is often a component of data-mining
machine learning
  The ability of a device to improve its performance based on its past performance  
machine learning
Machine learning encompasses techniques where a machine acquires knowledge from its previous experience One of the better known examples of machine learning is artificial neural networks
open learning
Staff development by means of independent study supported by learning packages and self study materials, which may include the interactive use of video, CD-RoM, audio tapes and computer packages The use of a variety of learning media enables an individual to study at their own level, in a place to suit them, at their own pace and in their own time
open learning
Initially, open learning was defined as any scheme of education or training that sought systematically to remove one or more barriers to learning It is now usually used to mean learning in your own time at your own pace and at your own base, using colleges or centres for tutorial help and as a base for facilities and equipment
open learning
Used synonymously with "open education" to emphasize systems of education which allow entry into the system without consideration of prior educational experiences Also, describes a model of distance education developed by Kember which considers the influences of social and academic factors on learning outcomes (See Moore & Kearsley (1996) p 209-210)
open learning
Learning organised to enable learning at own pace and at time and place of choice Usually associated with delivery without a tutor present and may or may not be part of a formal programme of study
programmed learning
programmed in'struction a method of learning in which the subject to be learned is divided into small parts, and you have to get one part right before you can go on to the next
seat of learning
People sometimes refer to a university or a similar institution as a seat of learning. one department of that great seat of learning
sleep learning
{i} hypnopedia, learning while asleep (by listening to recordings, etc.); process of providing information into the brain while a person is sleeping
sleep-learning
teaching during sleep (as by suing recordings to teach a foreign language to someone who is asleep)
social learning
learning through imitation, theory which states that people learn by observing their surroundings
social learning
In psychological theory, a change in behaviour that is controlled by environmental influences rather than by innate or internal forces. In zoology, social learning is exhibited by innumerable species of birds and mammals, who modify their behaviour by observing and imitating the adults around them. Birdsong is a socially learned behaviour
subliminal learning
learning materials that deliver information at a subconscious level
learning
Favoriten