bilmece

listen to the pronunciation of bilmece
Türkisch - Englisch
puzzle

I haven't solved the puzzle yet. - Henüz bilmeceyi çözmedim.

Tom couldn't figure out how to solve the puzzle. - Tom bilmeceyi nasıl çözeceğini bulamadı.

riddle

Why did the chicken cross the road? is a very well-known English riddle, to which there are a multiplicity of answers. - Tavuk neden yolun karşısına geçti? çok meşhur ve bolca cevabı olan bir İngiliz bilmecesidir.

Can you answer this riddle? - Bu bilmeceyi cevaplayabilir misin?

conundrum

The question of free will is a prickly conundrum to religion. - Özgür irade sorunu din için bir dikenli bir bilmece.

brainteaser
riddle; word puzzle
riddle, puzzle; enigma
enigma

Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. - Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece.

puzzler
rebus
bilmece gibi
enigmatic
bilmece gibi
enigmatical
bilmece gibi
puzzling
bilmece gibi karışık
enigmata
bilmece gibi konuşmak
riddle
bilmece gibi konuşmak
enigmatize
bilmeceler
riddles

I don't enjoy riddles. - Ben bilmecelerden zevk almıyorum.

I thought Tom liked riddles. - Tom'un bilmeceleri sevdiğini düşünüyordum.

resimli bilmece
rebus
bilmeceler
puzzles
kelime oyunlu bilmece
conundrum
Türkisch - Türkisch
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
Bilinmeyen şey, muamma: "Basit cümleleri bile anlamak güç olurken istihza bir bilmeceye döner."- A. Ş. Hisar
Bilinmeyen şey, muamma
muamma
asal
bilmece
Favoriten