genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu

listen to the pronunciation of genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
Türkisch - Türkisch
coşku
genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu

    Silbentrennung

    ge·nel·lik·le bü·yük bir is·tek·le or·ta·ya çı·kan ge·çi·ci hay·ran·lık ve·ya he·ye·can du·ru·mu

    Wort des Tages

    tabby
Favoriten