kalk

listen to the pronunciation of kalk
Türkçe - İngilizce
up
got up

She got up to answer the phone. - O, telefona cevap vermek için kalktı.

Bill got up so early that he caught the first train. - Bill çok erken kalktı ve ilk treni yakaladı.

rise up
gotten up
get up

I usually get up at about six-thirty. - Genellikle saat altı otuz civarında kalkarım.

I usually get up at 8. - Genellikle saat sekizde kalkarım.

{f} take off

Their plane will soon take off. - Onların uçakları yakında kalkacak.

The plane is about to take off. - Uçak kalkmak üzeredir.

kalk borusu
rouse
kalk borusu
clarion call
kalk borusu
reveille

Tom played Reveille on his bugle every morning. - Tom borazanı ile her gün kalk borusu çaldı.

kalk zili
rouse
kalk-sinter
(Jeoloji) calc-sinter
Türkçe - Türkçe
Bir dilden başka bir dile olduğu gibi çevrilen deyim
kalk borusu
Bir kıtayı veya bir gemideki tayfaları uyandırmak için belirli saatte boru ile verilen işaret
kalk