java keyword to control access to variables methods and classes

listen to the pronunciation of java keyword to control access to variables methods and classes
Englisch - Türkisch

Definition von java keyword to control access to variables methods and classes im Englisch Türkisch wörterbuch

private
privateness mahremlik
private
{s} kişisel
private
(Ticaret) kişiye özgü
private
ç
private
asker
private
{i} er
private
takım taklavat
private
gözlerden uzak
private
sakin
private
cinsel kılganlar
private
edep yerleri
private
{s} kişiye özel
private
özellik
private
{s} yalnız
private
özel, hususi, kişisel: private car özel araba. private life özel yaşam. private ownership özel iyelik. private property özel mülk
private
in private mahrem olarak
private
{s} 1. özel, hususi, kişisel: private car özel araba. private life özel yaşam. private ownership özel iyelik. private property özel mülk
private
{s} gizli

Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar. - Hackers find new ways of infiltrating private or public networks.

Bana söylediğin her şey gizli tutulacak. - Anything you say to me will be kept private.

Englisch - Englisch
protected
private
java keyword to control access to variables methods and classes

  Silbentrennung

  Ja·va key·word to con·trol ac·cess to variables methods and clas·ses

  Türkische aussprache

  cävı kiwırd tı kıntrōl äkses tı veriıbılz methıdz ınd kläsız

  Aussprache

  /ˈʤävə ˈkēˌwərd tə kənˈtrōl ˈakˌses tə ˈverēəbəlz ˈmeᴛʜədz ənd ˈklasəz/ /ˈʤɑːvə ˈkiːˌwɜrd tə kənˈtroʊl ˈækˌsɛs tə ˈvɛriːəbəlz ˈmɛθədz ənd ˈklæsəz/

  Wort des Tages

  arcadian
Favoriten