isyancı

listen to the pronunciation of isyancı
Türkisch - Englisch
{s} rebellious
rebel

They urged him to punish the rebels. - İsyancıları cezalandırmak için ona ısrar etti.

The rebels took control of the capital. - İsyancılar başkentin kontrolünü ele geçirdiler.

mutineer
mutinous
rioter

A few rioters were seriously injured. - Birkaç isyancı ciddi biçimde yaralandı.

The rioters beat him badly. - İsyancılar onu kötü yendi.

insurgent

About thirty insurgents were killed. - Yaklaşık otuz isyancı öldürüldü.

rebel, mutineer; rebellious
insurrectionist
insurrectional
insurrectionary
isyancılar
rebels
Türkisch - Türkisch
Baş kaldırıcı (kimse), asi
isyancı
Favoriten