irate, angry, furious; exasperated, resentful

listen to the pronunciation of irate, angry, furious; exasperated, resentful
Englisch - Türkisch

Definition von irate, angry, furious; exasperated, resentful im Englisch Türkisch wörterbuch

indignant
{s} öfkeli

Yalan söylediğini söylediğimde o öfkeliydi. - She was indignant when I said she was lying.

Mike öfkeli bir görüntü takındı. - Mike wore an indignant look.

indignant
{s} içerlemiş
indignant
infial uyandırmak
indignant
dargın
indignant
kızgın

Tom kızgın görünüyordu. - Tom looked indignant.

indignant
{s} (haksızlıktan dolayı) kızgın, öfkeli
indignant
kızgınlıkla
indignant
hiddetlenmiş
indignant
indignantlyhiddetle
indignant
kızgın,kızmış
indignant
{s} protesto eden
Englisch - Englisch
{s} indignant
irate, angry, furious; exasperated, resentful
Favoriten