intellectuality

listen to the pronunciation of intellectuality
Englisch - Türkisch
aydın olma
zihinsel yetenek
Zekîlik
entellektüellik
düşünsellik
mentality
{i} zihniyet

Onun aşırı sömürge zihniyeti var. O, İspanyol kültürü için deli oluyor. - She has extreme colonial mentality. She is crazy for Spanish culture.

mentality
mentalite
mentality
(Ticaret) mantalite
mentality
anlak
mentality
düşünce
mentality
düşünüş
mentality
akıl
mentality
zihin
mentality
(Tıp) Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite
mentality
{i} anlayış
mentality
fikir durumu
mentality
zihniyet/zeka
mentality
{i} düşünce tarzı
mentality
{i} zekâ
Englisch - Englisch
1. the quality or state of being intellectual.2. intellectual character or power
Intellectual powers; possession of intellect; quality of being intellectual
mentality
intellectuality
Favoriten