zihin

listen to the pronunciation of zihin
Türkisch - Englisch
mind

Censorship feeds the dirty mind more than the four-letter word itself. - Sansür dört harfli kelimenin kendisinden daha çok kirli zihinleri besler.

Are you a mind reader? - Sen bir zihin okuyucusu musun?

intelligence
consciousness
mind, intellect
comprehension, understanding, capacity or power to comprehend
mind; intelligence; memory
memory, mind
memory
intellect
mentality
be mind
nous
remember
zihin felsefesi
(Pisikoloji, Ruhbilim) philosophy of mind
zihin haritası
(Politika, Siyaset) mind map
zihin meşguliyeti
preoccupation with
zihin teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) theory of mind
zihin yormak
rack one's brains
zihin açma
illumination
zihin açmak
illumine
zihin açıcı
consciousness expanding
zihin açıcılar
(Pisikoloji, Ruhbilim) psychedelics
zihin açıklığı
mental alertness
zihin bulanıklığı
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental dimness
zihin bulanıklığı
mental confusion
zihin bulanıklığı
mental confusion, obnubilation of the intellect
zihin dağılımı
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental disaggregation
zihin emeği
mental labour
zihin feydingi
(Tıp) mental fading
zihin gücü
intellect
zihin gücü
mental capacity
zihin hesabı
mental calculus
zihin hesabı
mental arithmetic, mental calculation
zihin karışıklığı
wooziness
zihin okuyucu
mind reader
zihin sağlığı
mental health
zihin tutulması
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental eclipse
zihin yorgunluğu
brainfag
zihin yorgunluğu
mental fatigue
zihin yorgunluğu
brain fag
zihin yormak
to rack one's brains
zihin yormak
to ponder, think hard, rack one's brains
kurcalamak (zihin)
possess
zihinler
minds

The Cold War may have ended, but the fear of war has not yet been removed from the minds of men. - Soğuk Savaş sona ermiş olabilir ama savaş korkusu henüz insanların zihinlerinden kalkmamıştır.

Little minds have little worries, big minds have no time for worries. - Küçük zihinlerin küçük endişeleri vardır, büyük zihinlerin endişeler için vakti yoktur.

Türkisch - Türkisch
Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihninde saklama gücü, bellek, hafıza
Bilinç, dimağ
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
Anlayış, kavrayış
Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihninde saklama gücü, bellek, hafıza: "Bu yavrucuğa bakarak hayalini zihnimde büyütmeye başladım."- Ö. Seyfettin
an
ZİHİN
(Osmanlı Dönemi) (Zihn) Anlama, bilme, hatırlama kuvveti. Anlama kuvvet ve istidadı. Hıfz kabiliyeti. (Bak: Dima
zihin açıklığı
Düşünme gücü
zihin berraklığı
bakınız: zihin açıklığı
zihin bulanıklığı
bakınız: zihin karışıklığı
zihin hesabı
Matematik işlemlerinin doğrudan doğruya akıldan yapıldığı hesap
zihin jimnastiği
Bazı zihinsel yetileri çevikleştirmek için yapılan alıştırmaların tümü
zihin karışıklığı
Düşünme sırasında düşünceler arasındaki bağlantının yok olması
zihin yorgunluğu
Aşırı derecede zihnin yorulması durumu
zihinler
(Osmanlı Dönemi) ezhan
zihin
Favoriten