kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite

listen to the pronunciation of kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite
Türkisch - Englisch
(Tıp) mentality
kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite

    Silbentrennung

    ki·şi·nin zih·ni ya·pı·sı ki·şi·de·ki dü·şü·nüş, an·la·yış ve ze·ka ye·te·ne·ği, man·ta·li·te

    Wort des Tages

    miscible
Favoriten