infested with lice

listen to the pronunciation of infested with lice
Englisch - Türkisch
bitlenmek
bitli
lousy
{s} k.dili. kötü, berbat
lousy
{s} k.dili. alçak, iğrenç
lousy
dandik

Tom dandik bir dansçı. - Tom is a lousy dancer.

be infested with lice
bitlenmek
lousy
rezil
lousy
berbat

O berbat bir hileydi. - That was a lousy trick.

Berbat bir başlangıç yaptık. - We had a lousy start.

pediculous
bitli
lousy
{s} bitli

Dört yıl boyunca üniversiteye gittim ve bütün aldığım bu, bitli diplomaydı. - I went to college for four years and all I got was this lousy diploma.

lousy
aşağılık/bitli
lousy
iğrençlik
lousy
{s} kötü

Adil çalışmada çok iyidir fakat atletizme geldiğinde, o biraz kötüdür. - Adil is very good at studying, but when it comes to athletics, he's a bit lousy.

Bugün kötü hava bekliyoruz. - We're expecting lousy weather today.

lousy
{s} iğrenç

Bu beni iğrenç hissettirdi. - It made me feel lousy.

lousy
He is lousy with money Onun parası çok
lousy
berbatlık
lousy
üstü başı bit dolu
lousy
{s} alçak
pediculous
(Tıp) Bitli, bitlenmiş
pediculous
(sıfat) bitli
to be infested with lice
bitlenmek
Englisch - Englisch
lousy
{s} pediculous
infested with lice
Favoriten